Cementowanie adhezyjne uzupełnień pełnoceramicznych wykonanych z ceramiki krzemowej

Trwałość każdego stałego uzupełnienia jest zależna od precyzyjnego przygotowania filaru zęba, wykonania wycisku, a następnie właściwego zacementowania. W praktyce możemy stosować cementowanie konwencjonalne oraz cementowanie adhezyjne.

Stałe uzupełnienia wykonane ze stopów metali lub z tlenku cyrkonu możemy cementować tylko konwencjonalnie. Nie poddają się one trawieniu i nie tworzą porowatej mikrostruktury, która zapewnia trwałe połączenie adhezyjne. Cementowanie adhezyjne możemy jedynie stosować podczas cementowania struktur wykonanych z różnego rodzaju porcelany krzemowej, która ulega trawieniu odpowiednimi kwasami. AdhezjaAdhezja jest to proces tworzenia się połączenia między dwoma przylegającymi substratami o odmiennych właściwościach, w wyniku którego powstaje nowy układ, nazywany połączeniem adhezyjnym. Substrat zwany jest adherentem, natomiast materiał łączący obie powierzchnie zwany jest czynnikiem łączącym i mogą być to żywica lub cement adhezyjny kompozytowy. Wielkość adhezji (siłę wiązania) określa się przy pomocy wartości siły lub pracy potrzebnej do rozłączenia przywartych do siebie ciał i wyraża się ją w megapaskalach (MPa) (1). Optymalna powierzchnia do powstawania adhezji musi być odpowiednio przygotowana. Powierzchnia szkliwa i zębiny, które zostały opracowane narzędziami rotacyjnymi, są zanieczyszczone tzw. warstwą mazistą (smear layer). Warstwa mazista to powłoka składająca się z części nieorganicznej (starta zębina i szkliwo) oraz części organicznej (drobnoustroje). Na powierzchni szkliwa i zębiny tworzy warstwę o grubości 1-2 mikronów, a dodatkowo, gromadząc się w kanalikach zębinowych, formułuje pewien rodzaj korków zamykających ich światło. Dzięki użyciu 37-proc. kwasu ortofosforowego usuwa się warstwę mazistą, a także rozpuszcza  hydroksyapatyt szkliwa i zębiny w zewnętrznych warstwach połączenia, tworząc sieć mikrotuneli, w które wnika czynnik łączący (1). Badanie mikroskopem skaningowym (SEM) wykazało, że szkliwo różnych okolic zęba trawione kwasem ortofosforowym przyjmuje...

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ART pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay