Urazowe uszkodzenie zęba stałego na skutek przebytego napadu padaczki – opis przypadku

Do Poradni Chirurgii Stomatologicznej Wojewódzkiej Stomatologicznej Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie zgłosiła się pacjentka w wieku 20 lat po urazie zębów związanym z przebytym napadem padaczki. Z wywiadu uzyskano informację, że pacjentka od dzieciństwa leczy się na padaczkę i znajduje się pod stałą opieką lekarską.

Opis przypadkuNa podstawie badania klinicznego stwierdzono u niej: otarcia związane z urazem na powłokach skórnych, złamanie korony zęba 11 w obrębie szkliwa i zębiny, wtłoczenie i przemieszczenie zęba 11 w kierunku przedsionka jamy ustnej oraz ranę dziąsła okolicy wspomnianego zęba (ryc. 1-2). Zęby 12 i 21 wykazywały ruchomość fizjologiczną. Bezpośrednio po badaniu klinicznym wykonano rtg. panoramiczne oraz tomografię stożkową...

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ART pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay