Wprowadzenie zatrzymanego kła górnego do łuku zębowego – opis przypadku

Zębem zatrzymanym (łac. retentio dentis) nazywa się ząb (mleczny, stały lub nadliczbowy), którego korzeń jest całkowicie uformowany (w świetle obserwacji klinicznych ząb w prawidłowych warunkach rozpoczyna wyrzynanie, gdy rozwój jego korzenia wynosi ¾ całkowitej długości), otwór wierzchołkowy zamknięty oraz minął już termin jego prawidłowego wyrzynania (powyżej 2 lat).

Ząb zatrzymany otoczony kością nazywa się zębem zatrzymanym całkowicie (łac. retentio dentis totalis), a ten który przebił blaszkę kostną wyrostka zębodołowego i znajduje się w tkankach miękkich – zatrzymanym częściowo (łac. retentio dentis partialis). Retencja dotyczy głównie pojedynczych zębów. Mnogą retencję obserwuje się u chorych z zespołem obojczykowo-czaszkowym (zespół Scheuthauera, Marie i Saintona, dysplazja mutacyjna, łac. Dysplasia osteodentalis, łac. Dysplasia cleidocranialis, ang. Cleidocranial dystosis), dziedzicznym zaburzeniem układu kostnego (1, 2). Zatrzymaniu ulegają najczęściej zęby mądrości, górne stałe kły (częstość występowania zatrzymanych kłów szacuje się w populacji kaukaskiej na około 1-2%; fizjologiczny czas wyrzynania kłów górnych to okres między 11. a 13. rokiem życia) oraz drugie przedtrzonowce. W uzębieniu mlecznym retencja należy do rzadkości. Często współistnieje ona z przetrwałymi zębami mlecznymi, wadami pozycji zębów i...

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ART pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay