Wycisk podłoża protetycznego podstawą dobrego wykonania uzupełnienia protetycznego

Odpowiednie wykonanie wycisku stanowi podstawę stworzenia dobrego uzupełnienia protetycznego. W artykule przedstawiono metody oraz materiały wyciskowe najczęściej stosowane w protetyce.

Osiągnięcie pełnego sukcesu w leczeniu protetycznym jest uzależnione od spełnienia czterech podstawowych funkcji, do których należą: badanie podmiotowe, przedmiotowe i pomocnicze, dokładne wykonanie wycisku podłoża protetycznego (negatywu podłoża), precyzyjne wykonanie laboratoryjne uzupełnienia i staranne dopasowanie protezy. Metody wykonywania wycisków Wyciski są negatywami podłoża protetycznego szczęki lub żuchwy, wykonywanymi za pomocą standardowych lub zindywidualizowanych łyżek wyciskowych, z nałożoną masą wyciskową w stanie ciekłym lub plastycznym, która po stężeniu i wyjęciu z jamy ustnej jest w stanie sztywnym lub elastycznym. Pobrane wyciski robocze muszą dokładnie odwzorowywać pole protetyczne, nie mogą zawierać artefaktów, a  masa wyciskowa całą powierzchnią musi przylegać do łyżki wyciskowej. Brak kontaktu (delaminacja) nawet na małym odcinku wyklucza ich wykorzystanie. Szczególnym wyzwaniem jest wykonanie dobrego wycisku bezzębnej szczęki i żuchwy, stanowiącego ważny etap prawidłowego wykonania protez całkowitych. Protezy bezzębne utrzymywane są na podłożu dzięki: siłom adhezyjnym (przyleganie), kohezyjnym (spójność międzycząsteczkowa), napięciu między- powierzchniowym – płyta protezy – ślina – błona śluzowa, podciśnieniu wytwarzającemu się między płytą protezy i błoną śluzową, ustawieniu zębów, niewystępowaniu zaburzeń okludalnych, antagonizmu mięśni zewnątrz- i wewnątrzustnych. Dobór zastosowania materiału wyciskowego i technik pobierania wycisków klinicznych jest uzależniony od rodzaju planowanej konstrukcji protetycznej.Ze względu na przeznaczenie wykonywanych...

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ART pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay