Artykuł jest przeglądem piśmiennictwa, dotyczącym profilaktyki ortodontycznej wieku rozwojowego, opisującym zasady zapobiegania powstawaniu wad zgryzu w poszczególnych okresach życia dziecka.

 

Zwrócono uwagę na konieczność uwzględnienia w działaniach profilaktycznych dynamiki procesów rozwojowych w układzie stomatognatycznym. Omówiono zasady postępowania zapobiegawczego w kolejnych okresach rozwojowych: niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym. Podkreślono konieczność współpracy lekarza, pedodonty, ortodonty, pediatry i logopedy w leczeniu pacjentów w wieku rozwojowym.

Więcej przeczytasz w najnowszym "TPS - Twoim Przegladzie Stomatologicznym"