Artykuł opisuje przypadek leczenia implantoprotetycznego pacjenta z trzykrotną utratą pierwotnie zintegrowanych implantów.

Pacjent z bezzębiem szczęki i żuchwy zaopatrzony protezą całkowitą górną i protezą całkowitą dolną overdenture opartą na implantach w przeciągu 4 lat trzykrotnie i na trzy różne sposoby utracił implant korzeniowy w żuchwie. Po trzecim zabiegu implantacji i półrocznej kontroli zarówno osteointegracja istniejących implantów, jak i protetyczne odtworzenie funkcji i estetyki układu stomatognatycznego są zadowalające zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza prowadzącego.

Ostateczne zastąpienie miniimplantów jednofazowych implantami dwufazowymi o większej średnicy oraz rygorystyczne przestrzeganie terminów wizyt kontrolnych i wykonywanej podczas nich korekty mezjostruktury protetycznej wydają się czynnikami pozwalającymi osiągnąć długotrwały zadowalający efekt terapeutyczny.

Autorzy: lek. stom. Henryk Frelich, lek. stom. Katarzyna Szendera

Przeczytaj artykuł tutaj