Prawidłowe procedury przy projektowaniu i wykonaniu prac protetycznych typu overdenture. Systematyka attachmentów i elementów frezowanych.

Prace kombinowane, bo tak potocznie mówi się o pracach protetycznych, łączą ze sobą korony, freztechnikę, attachmenty i protezę szkieletową, są dość popularne jako rozwiązania protetyczne, choć adresowane do relatywnie majętnego pacjenta. Jest to rodzaj uzupełnień protetycznych, który wymaga kompletnej wiedzy ze strony zarówno lekarza, jak i technika dentystycznego, nawet od tego drugiego bardziej. Jednakże, aby każda praca tego typu zakończyła się sukcesem, obie strony muszą się dość mocno zaangażować w pracę, bo nie ma tu miejsca na błędy, i wspólnie przejść 10 kroków postępowania gabinetowo-laboratoryjnego.

Artykuł opisuje procedury niezbędne przy projektowaniu oraz wykonawstwie prac protetycznych zwanych pracami kombinowanymi, wskazania i przeciwwskazania przy wyborze tego typu rozwiązań, wybór rodzaju attachmentu, wymogi dotyczące pracy technika dentystycznego przy wykonywaniu frezowania oraz podział attachmentów.

Autor: mgr tech. dent. Andrzej Polak

Przeczytaj artykuł tutaj