W artykule przedstawiono przypadek interdyscyplinarnego (zachowawczo-chirurgicznego) leczenia powikłania w postaci perforacji ściany korzenia zęba, powstałej podczas opracowywania kanału korzeniowego.

Błędy jatrogenne popełnione w czasie leczenia endodontycznego są  jedną z  przyczyn prowadzących do powstania powikłań tej terapii.

Należą do nich m.in.: niewłaściwy dobór instrumentarium, nieznajomość topografii komór i kanałów korzeniowych, nieostrożna i zbyt agresywna praca narzędziami w świetle kanału.

Autor: lek. dent. Robert Malinowski, lek. stom. Grzegorz Dawiec, lek. dent. Monika Urbaniak, lek. stom. Monika Dawiec

Artykuł przeczytaj tutaj