Artykuł opisuje odbudowę koron zębów uszkodzonych w wyniku urazu materiałem kompozytowym najnowszej generacji – Enamel Plus HRi (Micerium).

Wybór optymalnej metody terapii w przypadku złamanego zęba często sprawia klinicystom wiele trudności. Stomatologia adhezyjna wprowadza nową jakość pracy na tkankach zęba, odrzucając inwazyjny sposób postępowania. Sytuacja kliniczna po urazie, rozległość uszkodzenia tkanek miękkich oraz tkanek zęba, a także wiek pacjenta są czynnikami, które należy uwzględnić, planując odbudowę złamanego zęba.

Wśród metod leczenia złamanego zęba z zachowaną żywotnością miazgi można wymienić: bezpośrednią odbudowę kompozytową, pośrednią odbudowę kompozytową czy odbudowę porcelanową wykonaną z ceramiki skaleniowej.

Autorem artykułu jest lek. stom. Adam Romaniuk-Demonchaux

Cały artykuł przeczytaj tutaj.