Ból głowy jest jedną z najczęstszych dolegliwości zgłaszanych przez pacjentów. Diagnostyka bólu głowy i twarzy jest nierzadko trudna.

Celem niniejszej publikacji jest przegląd jednostek chorobowych  z dziedziny neurologii, które z uwagi na lokalizację dolegliwości bólowych mogą być  mylone z bólem zębopochodnym. Zamieszczono krótkie opisy poszczególnych chorób,  zwracając szczególną uwagę na charakterystykę bólu, jego umiejscowienie, czas trwania  oraz czynniki wyzwalające. W przedstawionych opisach uwzględniono również etiologię  oraz metody leczenia poszczególnych jednostek chorobowych. Podkreślona została także  rola interdyscyplinarnego podejścia do pacjenta.

Autorzy artykulu: lek. Anna Starostka-Tatar, dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, lek. Izabela Rozmiłowska, lek. Magdalena Torbus, lek. Bogna Pierzchała, prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała

Cały artykuł przeczytaj tutaj.