u 7-letniej dziewczynki.

Nadliczbowość zębów jest zjawiskiem związanym ze zwiększeniem materiału zębowego w stosunku do jego prawidłowej objętości (1). Zęby nadliczbowe  mogą  występować  w  różnych  miejscach  łuków, zarówno w szczęce, jak i w żuchwie, w uzębieniu stałym i mlecznym. Ich morfologia także bywa znacznie zróżnicowana.

Pacjentka,  lat  7,  zgłosiła  się  do  Zakładu  Chirurgii  Stomatologicznej  w  celu  ekstrakcji  nadliczbowego  zęba  mlecznego  zlokalizowanego  między  zębami  mlecznymi  62  a  63.  Na  podstawie  dostarczonego  zdjęcia zębowego  stwierdzono,  że  w  okolicy  zawiązków  zębów  22  i  23  znajduje  się  także  stały  ząb  nadliczbowy. 

Czytaj cały artykuł tutaj.