przy użyciu projekcji skośnej w leczeniu endodontycznym.

Praktyczna interpretacja zasady SLOB przy użyciu projekcji skośnej w leczeniu endodontycznym

Autorzy: prof. zw. dr hab. n. med. T. Katarzyna Różyło, prof. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska, lek. dent. Dorota Florczak, lek. dent. Magdalena Piskórz

Celami pracy są przedstawienie i interpretacja zasady SLOB oraz omówienie wykorzystania jej podczas leczenia endodontycznego. Stosując projekcje skośne, unikamy nakładania się na siebie kanałów korzeniowych w płaszczyźnie policzkowo-językowej (policzkowo-podniebiennej). Badanie potwierdza regułę SLOB, gdyż na zdjęciach wykonanych w projekcji skośnej dystalnej (w odniesieniu do lampy rentgenowskiej) kanał językowy (podniebienny) zlokalizowany będzie po stronie dystalnej, zaś w projekcji skośnej mezjalnej – po stronie mezjalnej.

Cały artykuł przeczytaj tutaj.