21 lipca br. Elamed Media Group (EMG) i Deutscher Medien Verlag (DMV) podpisały umowę o współpracy, na mocy której EMG staje się wyłącznym polskim przedstawicielem i administratorem portalu IndustryStock, będącego własnością DMV.

21 lipca br. Elamed Media Group (EMG) i Deutscher Medien Verlag (DMV) podpisały umowę o współpracy, na mocy której EMG staje się wyłącznym polskim przedstawicielem i administratorem portalu IndustryStock, będącego własnością DMV. Portal działa pod adresem www.industrystock.com, a wersja polskojęzyczna – pod adresem www.industrystock.pl

Globalna platforma B2B
IndustryStock to renomowana, uznana w świecie platforma internetowa, której misją jest zaspokajanie potrzeb informacyjnych i komunikacyjnych przedsiębiorstw (producentów, dystrybutorów i usługodawców działających we wszystkich segmentach gospodarki) oraz ułatwianie zainteresowanym firmom nawiązywania kontaktów handlowych i kooperacyjnych w skali globalnej.

Co oferuje IndustryStock
Obok obszernej bazy danych przedsiębiorstw i produktów oraz narzędzi nawiązywania współpracy, IndystryStock publikuje aktualne informacje gospodarcze, artykuły fachowe, analizy i omówienia, a także wywiady z ekspertami branżowymi. Zarejestrowanym użytkownikom oferuje także periodycznie ukazujące się newslettery – w szczególności o tematyce przemysłowej, w tym działające w obszarze pośrednictwa pracy. Rejestracja w portalu, a także podstawowe wpisy przedsiębiorstwa są bezpłatne.

Liczby
Wszystkie informacje ofertowe (ponad 300 tysięcy zarejestrowanych przedsiębiorstw i ponad 3,2 mln produktów) oraz fachowe publikacje dostępne są w 16 językach, znikają więc bariery językowe. W ciągu ostatniego roku portal zanotował 9 milionów odwiedzających oraz blisko 40 milionów odsłon.

Specjaliści szukają z IndustryStock
Z przeprowadzonych badań wynika, że ok. 60% użytkowników IndustryStock stanowią profesjonaliści z działów technicznych przedsiębiorstw. Kolejne 32% pochodzi z działów dystrybucji, zakupu i marketingu.

Współpraca
Zespół IndustryStock.pl jest otwarty na współpracę ze wszystkimi mediami, instytucjami i organizacjami, które chciałyby upowszechnić w świecie swoją wiedzę na temat polskiego rynku przedsiębiorstw przemysłowych, przede wszystkim zaś z firmami zainteresowanymi kooperacją na nieograniczonym rynku światowym.