Zgodnie z nowym projektem nowelizacji ustawy osoby mające obowiązek stosowania kas fiskalnych będą musiały wymienić je na nowe.

Ministerstwo finansów przygotowało projekt nowelizacji Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy prawo o miarach, zgodnie z którym przedsiębiorcy – w tym również dentyści – mający obowiązek stosowania kas fiskalnych, będą musieli wymienić urządzenia na takie, które automatycznie będą przekazywały dane do systemu informatycznego prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z projektem ustawy na podatników zobowiązanych do korzystania w ramach prowadzonej działalności z kas fiskalnych nałożony zostanie obowiązek zakupu nowych urządzeń. Oprócz tradycyjnego zapisu w pamięci kasy musiałyby one posiadać funkcję automatycznego i ciągłego przekazywania transakcji do systemu informatycznego prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. System ten będzie odbierał i gromadził informacje z kas rejestrujących w celach analitycznych oraz kontrolnych. Jak poinformowano w projekcie, wprowadzenie tego rozwiązania wymusi bardziej rzetelną ewidencję obrotu i kwot podatku VAT.  Wymiana dotychczasowych kas na nowe urządzenia miałaby być refundowana w wysokości 90% ceny zakupu (bez podatku), ale nie więcej niż 1000 zł.

Z projektem ustawy nie zgadza się Naczelna Izba Lekarska.

Więcej podobnych informacji dostępnych jest w bieżącym numerze "TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny" w dziale Doniesienia prawne.

oprac. Marzena Pytlarz, Kancelaria PPC Legal

źródło: www.kasyfiskalne2018.pl