Temat wizerunku jest pozornie bardzo prosty, ale temat profesjonalizmu w gabinecie stomatologicznym jest bardzo złożony. O odpowiednim wyglądzie w gabinecie czytaj tutaj -->

W myśl przysłowia „jak cię widzą, tak cię piszą” intuicyjnie wszyscy czujemy, że to, jak wyglądamy, ma znaczenie w kontekście tego, jak odbierają nas ludzie. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu z perspektywy psychologicznej. Mniej oczywisty jest tutaj fakt, że to, jak wyglądamy, jest elementem komunikacji niewerbalnej z naszym otoczeniem (szerzej o komunikacji niewerbalnej pisałam w numerze 2/2015 „Asysty Dentystycznej”). W związku z tym nasz rozmówca w procesie komunikacji część informacji na temat przekazywanych przez nas postaw odbiera właśnie z kanału niewerbalnego, między innymi z tego, jak wyglądamy. Przeprowadzono pod tym względem szereg eksperymentów i wyniki były jednoznacznie – im bardziej profesjonalny wygląd, tym większa siła oddziaływania i wpływania na drugiego człowieka. (…) Jakie w związku z tym kryteria powinien spełniać wygląd w pełni profesjonalnej rejestratorki, asystentki oraz higienistki? Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu. (…)

Ciąg dalszy artykułu dostępny w numerze 1/2016 „Asysty dentystycznej” w dziale Komunikacja interpersonalna.


autor: Justyna Pająk, Oboda Consulting&Training Group