Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do lekarzy o ograniczenie pracy do maksymalnie 48 godzin w tygodniu.

NRL, uwzględniając głosy ze swojego środowiska zwracające uwagę, że nadmierne obciążenie pracą wpływa negatywnie zarówno na jakość udzielanych pacjentom świadczeń zdrowotnych, jak i na możliwość regeneracji samych lekarzy, zwraca się do nich o ograniczenie w najbliższym czasie gotowości do świadczenia pracy i wykonywania świadczeń zdrowotnych (również w ramach umów cywilnoprawnych). Jednocześnie, w kolejnym komunikacie członkowie NRL zaapelowali do pracodawców i kierowników podmiotów leczniczych oraz kierowników specjalizacji, ordynatorów i pracowników środowisk akademickich ochrony zdrowia o "stałe i czynne poparcie dla lekarzy rezydentów uczestniczących w akcji protestacyjnej". W ocenie NRL postulaty protestujących są zasadne i odzwierciedlają oczekiwania środowiska lekarskiego od wielu lat artykułowane w stanowiskach organów samorządu lekarskiego.


Więcej podobnych informacji dostępnych jest w bieżącym numerze "TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny" w dziale Doniesienia prawne.


oprac. Marzena Pytlarz, Kancelaria PPC Legal
źródło: www.pap.pl