Czy lekarz przywróci mi uśmiech? – jest to py¬tanie, które w coraz większym stopniu odnosi się do pacjentów bezzębnych.

Obecnie dentysta zaprojektuje uzupełnienie protetyczne, które jest w stanie zaspokoić potrzeby pacjenta. Protokół może prowadzić do dobrych wyników, szczególnie w układach hybrydowych. Dziś ruchoma proteza wsparta na implantach może być brana pod uwagę jako najlepszy projekt, który może być przedstawiony pacjentom bezzębnym, ponieważ zawiera wszystkie funkcje niezbędne, aby móc uzyskać optymalny estetyczny i funkcjonalny efekt w połączeniu z możliwością utrzymania odpowiedniej higieny. Również bardzo często można uzyskać lepsze podparcie i lepsze efekty fonetyczne w stosunku do innych rozwiązań. (…)

Ciąg dalszy artykułu dostępny w numerze 1/2017 Nowoczesnego technika dentystycznego w dziale Technika dentystyczna.


autor: lek. dent. Neri Pinutzi, tech. Dent. Simone Fedi, oprac. Lic. St. Tech. Dent. Paweł Matusiak