Chirurgia stomatologiczna należy do działu medycyny zajmującego się leczeniem operacyjnym w obrębie jamy ustnej. Narzędzia używane podczas zabiegów należą do kategorii wysokiego ryzyka (critical) według klasyfikacji Spauldinga.

W tej grupie znajdują się narzędzia, które przy rutynowym stosowaniu uszkadzają skórę i błony śluzowe (ostrza skalpeli, igły, większość narzędzi chirurgicznych itp.). Narzędzia z grupy wysokiego ryzyka powinny być przed użyciem sterylne.
Każde postępowanie chirurgiczne składa się z trzech faz:
– przedzabiegowej,
– zabiegowej,
– pozabiegowej.
Pierwsza z faz obejmuje przygotowanie stanowiska zabiegowego, niezbędnego instrumentarium, materiałów, środków ochrony, a także zespołu i pacjenta do przeprowadzenia zaplanowanej procedury chirurgicznej. Po zakończeniu przygotowań gabinetu zabiegowego i pacjenta można przystąpić do odpowiedniego przygotowania personelu do zabiegu. W skład zespołu zabiegowego wchodzą zazwyczaj trzy osoby: operator, czysta (pierwsza) asysta, brudna (druga) asysta. Operator i pierwsza asysta podczas zabiegu mają bezpośredni kontakt z narzędziami chirurgicznymi i polem zabiegowym, w związku z czym muszą być odpowiednio przygotowani – chirurgiczne umycie i dezynfekcja rąk oraz przedramion, sterylny fartuch, rękawiczki, maseczka oraz czepek. (…)


Ciąg dalszy artykułu dostępny w numerze 2/2016 "Asysty dentystycznej" w dziale Temat numeru.

Autor: dypl. hig. stom. Katarzyna Ostrowska