Na stronie Centrum Egzaminów Medycznych pojawiły się pierwsze terminy egzaminów specjalistycznych.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu egzaminu najpóźniej 14 dni przed datą egzaminu. Wszyscy uczestnicy w takim wypadku zostaną o tym poinformowani.


Terminy PES z zakresu stomatologii:
- chirurgia szczękowo-twarzowa - 09.03.2018;
- chirurgia stomatologiczna - 09.03.2018;
- periodontologia - 13.03.2018
- protetyka stomatologiczna - 15.03.2018;
- ortodoncja - 16.03.2018;
- stomatologia dziecięca - 04.04.2018;
- stomatologia zachowawcza z endodoncją - 12.04.2018.