Polskie Towarzystwo Stomatologiczne chce wprowadzić polskie studia stomatologiczne na zagraniczne listy rankingowe. Jak to zrobią?

Prof. Tomasz Gedrange w wypowiedzi zamieszczonej na stronie PTS twierdzi, że nasze uczelnie posiadają bardzo dobrze wykwalifikowaną, cenioną w świecie kadrę, wśród studentów przyjmowani są tylko najlepsi (o jedno miejsce na kierunku lekarstko-dentystycznym na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w 2017 roku starało się 19,2 kandydatów – dokonuje się więc naturalna selekcja), a poziom nauczania jest na poziomie światowym. PTS ma pracować nad liczbą cytowań naszych czasopism naukowych, co będzie się wiązało z ich wzmocnieniem, a z czasem z  umieszczeniem na tzw. Liście Filadelfijskiej.

Brak polskich studiów stomatologicznych w rankingach wiąże się z niskim budżetem przeznaczanym przez państwo na te kierunki. Gedrange zwraca uwagę, że ich obecność w rankingach zagranicznych zwiększy prestiż, ułatwi organizowanie wymian studenckich oraz przepływ kadry naukowej, a także pomoże w nawiązywaniu relacji uczelnia-klient biznesowy.


Źródło: pts.net.pl