17 kwietnia 2018 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się seminarium transdziedzinowe dotyczące bruksizmu.

 Uczestnicy mogli wysłuchać wystąpienia dr hab. n. med. Jolanty Kostrzewy-Janickiej  (Warszawski Uniwersytet Medyczny) dotyczącego najnowszych badań nad bruksizmem, prof. dr hab. Aleksandra Nawareckiego (Uniwersytet Śląski) na temat stomapoetyki oraz mgr. Michała Nikodema (Uniwersytet Śląski) o zgrzytaniu zębami w literaturze (szerzej zajmuje się on tym tematem w swojej pracy doktorskiej).

Po wystąpieniach wywiązała się długa dyskusja dotycząca związków literatury ze stomatologią oraz zasadności takiego połączenia.

Zapytaliśmy mgr. Nikodema, skąd wziął się pomysł na połączenie właśnie tych dwóch gałęzi nauki.
- Chcieliśmy połączyć nasze obszary badawcze i zobaczyć, co wyniknie z takiej interakcji. Zastanawialiśmy się więc wspólnie, Pan Profesor, Pani Profesor, doktorant Pani Profesor Michał Dudziński i ja, jak można to zrobić. Doszliśmy do wniosku, że sprawdzimy, jak literatura działa na badanych oraz w jaki sposób rozmaite stany zębowe były opisywane w literaturze. Cały czas współpracujemy, choć ustaliliśmy, że za część stomatologiczną odpowiada Warszawa, a za literaturoznawczą my. Dzięki temu każdy dba o zachowanie standardów własnej metodologii. We wspólnej pracy badawczej pomaga mi moje doświadczenie zdobyte podczas przygotowywania pracy magisterskiej z psychologii, z drugiej strony naszą komunikację ułatwia także zamiłowanie Pani Profesor do literatury polskiej, szczególnie do dzieł Henryka Sienkiewicza.