Prof. Marzena Dominiak o kierunku, w którym zmierza PTS pod jej kierownictwem.

W wywiadzie zamieszczonym na stronie PTS prof. Marzena Dominiak opowiada o zmianach, jakie zaszły od początku jej prezydentury w Towarzystwie. Mówi m.in. o tym, jak ważne jest zajmowanie stanowisk w przypadkach istotnych dla środowiska stomatologicznego (np. zasadność obciążania dentystów separatorami amalgamatu, brak zainteresowania pracą lekarzy w dentobusach czy gabinety w szkołach). Podkreśla również rolę świeżo nawiązanej współpracy z PTSS, dzięki czemu Towarzystwo może w przyszłości zyskać nowych, młodych członków, oraz rozszerzenia oferty edukacyjnej:

- Wielokrotnie podkreślałam, że PTS nie chce być jedynie partnerem wydarzeń, ale przede wszystkim ich organizatorem, zresztą to jedno z zadań statutowych. Mówimy tu o lokalnych szkoleniach i kursach, ale także systemowej edukacji np. na poziomie master w ortodoncji i implantologii, szkoleniach specjalizacyjnych. Oferta edukacyjna wkrótce się pojawi i wtedy członkowie PTS będą jej pierwszymi beneficjentami.

PTS jest również otwarte na współpracę z rządem (o czym pisaliśmy tutaj).

Cały wywiad dostępny jest na stronie PTS.