Periimplantitis jest to proces zapalny toczący się wokoło wszczepionego implantu zębowego. Periimplantitis ma wiele cech wspólnych z zapaleniem wokół zęba (Periodontitis), jednak z kilkoma różnicami.

Wymuszają one na lekarzach praktykach zastosowanie odmiennej, bardziej złożonej techniki postępowania, aby leczenie było skuteczne.

Tkanki otaczające implant mają funkcjonalnie wiele cech wspólnych z tkankami przyzębia brzeżnego. Miedzy wszczepem a dziąsłem znajduje się nabłonek łączący o długości około 2 mm oraz przyczep łącznotkankowy o długości około 1,5 mm. Powierzchnia implantu kontaktuje się bezpośrednio z kością. Wokół implantu brak jest ozębnej, cementu korzeniowego, tkanka łączna wokół implantu ma inny układ włókien w porównaniu do tkanek okołozębowych oraz zawiera mniej fibroblastów. Taka budowa powoduje zmniejszenie przepływu krwi w tkankach miękkich będących w kontakcie z implantem. W pracy omówiono przypadek leczenia zapalenia okołowszczepowego dwóch implantów zlokalizowanych w żuchwie przy użyciu lasera erbowo-jagowego. W poniższym przypadku pokazano obecnie najskuteczniejszą i najpewniejszą metodę usunięcia zapalnie zmienionej ziarniny oraz biofilmu bakteryjnego z powierzchni implantów zębowych, dzięki zastosowaniu lasera Er:YAG.

lek. dent. Jacek Matys, dr n. med. Rafał Flieger, dr n. med. Przemysław Kopczyński

Czytaj dalej - tutaj