„Twój Przegląd Stomatologiczny” to czasopismo dla lekarzy stomatologów i protetyków prowadzących zarówno małe gabinety, jak i duże centra stomatologiczne. W wyrazisty sposób opisujemy:

  • nowe technologie,
  • leki i metody leczenia
  • konkretne przypadki z praktyki klinicznej.

Przedstawiamy szeroką ofertę narzędzi, sprzętu i materiałów stomatologicznych oraz radzimy, czym kierować się przy ich zakupie. Błyskawicznie reagujemy na pojawiające się w środowisku dentystów problemy, np. wyjaśniamy wątpliwości związane z problematyką unijną, nowymi regulacjami prawnymi czy wprowadzaniem do obrotu wyrobów medycznych. Zamieszczamy zapowiedzi i sprawozdania z krajowych i międzynarodowych wydarzeń branżowych.
Index Copernicus 4,09 pkt.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 pkt

ISSN 1426-2789