prof. dr hab. n. med. Teresa Bachanek (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
prof. dr hab. n. med. Stefan Baron (Śląski Uniwersytet Medyczny)
dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski (Gdański Uniwersytet Medyczny)
dr n. med. Janusz Borowicz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr hab. n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
prof. dr hab. n. med. Jan Drugacz (Śląski Uniwersytet Medyczny)
prof. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak (Pomorski Uniwersytet Medyczny)
prof. dr hab. n. med. Maria Gołębiewska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
dr hab. n.med.prof. nadzw. Anna Janas-Naze (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
dr hab. n. med. Jacek Kasperski (Śląski Uniwersytet Medyczny)
dr hab. n. med. Beata Kawala (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
dr n. med. Przemysław Kopczyński (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
dr hab. n. med. Jerzy Krupiński (Śląski Uniwersytet Medyczny)
prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski (Pomorski Uniwersytet Medyczny)
prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka-Opalko (Pomorski Uniwersytet Medyczny)
dr Giuliano Malaguti (Włochy)
dr hab. n. med. Piotr Malara (Śląska Akademia Medyczna)
prof. dr hab. n. med. Teresa Matthews-Brzozowska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
MTD Björn Meier
dr n. med. Tadeusz Morawiec (Śląski Uniwersytet Medyczny)
prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska (Śląski Uniwersytet Medyczny) 
dr hab. n. med. Mariusz Pryliński (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska (Śląski Uniwersytet Medyczny)
prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Różyło (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
prof. dr hab. n. med. Honorata Shaw (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
prof. Geoffrey Shaw D.D.S. (University of Birmingham)
dr hab. n. med. Joanna Szczepańska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
prof. nadzw. dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
dr hab. n. med. Anna Wojtaszek-Słomińska (Gdański Uniwersytet Medyczny)
prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr hab. n. med. Joanna Zarzecka (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)

KIEROWNIK MERYTORYCZNY PROGRAMU EDUKACYJNEGO
dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska

RECENZENCI
dr hab. n. med. Małgorzata Skucha-Nowak
dr hab. n. med. Dariusz Skaba

WSPÓŁPRACA
Wojciech Bednarz, Maria Borysewicz-Lewicka, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Ryszard Bryła, Marta Cieślik-Wegemund, Wojciech Drobek, Arkadiusz Dziedzic, Rafał Flieger, Marzena Frąckowiak-Świtkowska, Aleksandra Gładysz, Piotr Gorczyca, Grzegorz Hudzik, Jadwiga Jośko-Ochojska, Maciej Hajduga, Urszula Kaczmarek, Anna Komorowska, Katarzyna Mocny-Pachońska, Izabela Obersztyn, Piotr Osica, Halina Panek, Halina Pawlicka, Małgorzata Paszkowska, Bogna Pogorzelska-Stronczak, Natalia Rosa, Przemysław Rosak, Olaf Sitarski, Małgorzata Skucha-Nowak, Grzegorz Sobota,  Jacek Wawrzynek, Michał Wieczorek, Grażyna Wilk, Irena Zalewska, Anna Zawilska, Joanna Zemlik, Tadeusz Zdziech, Adam Ziemlewski