TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 3/2019
TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 3/2019

Drodzy Czytelnicy!

Serdecznie witam Państwa na łamach marcowego wydania. Od wielu lat był to numer, którego premiera miała miejsce podczas Krakdentu, w bieżącym roku krakowskie targi odbędą się miesiąc później, a wydanie marcowe dotrze do Państwa tuż przed kolejną edycją International Dental Show w Kolonii. Naszej redakcji nie zabraknie podczas jednej z największych wystaw produktów stomatologicznych w Europie, relację z wydarzenia będą mogli Państwo śledzić na naszych stronach internetowych, a podsumowanie wydarzenia zostanie opublikowane na łamach kolejnego, kwietniowego wydania „TPS”.
Na okładce mamy zaszczyt gościć dra Łukasza Czupkałłę – naszego wieloletniego autora, specjalistę z zakresu chirurgii stomatologicznej z Lublina. Tematem numeru jest także chirurgia – artykuł opracowany przez zespół z Lublina, który opisuje wykorzystanie przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej do korekty tkanek miękkich w leczeniu implantoprotetycznym. Z zakresu endodoncji uwadze polecam opis przypadku usunięcia złamanego narzędzia z kanału. Zapraszam także do lektury rozbudowanego w tym wydaniu działu „Protetyka i dysfunkcje narządu żucia” oraz kolejnej edycji artykułu z zakresu laseroterapii. W wydaniu odnajdą Państwo także: lekcję angielskiego, zestaw najnowszych doniesień prawnych, a także opracowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Katowicach temat wypełnień amalgamatowych.

Na koniec serdecznie zachęcam do zapoznania się z najnowszą publikacją książkową naszego wydawnictwa – „Ortodoncją w Praktyce. Tomy I i II” pod redakcją dr hab. Agnieszki Machorowskiej- Pieniążek. Szczegóły na temat książki są dostępne w czasopiśmie oraz na stronie www.dlaspecjalistow.pl.


Życzę owocnej lektury
prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz
redaktor naczelna

DENTAL NEWS

Dental news

SYLWETKI STOMATOLOGII

Wszystko zaczyna się od planu

TEMAT NUMERU

Wykorzystanie przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej do korekty tkanek miękkich w leczeniu implantoprotetycznym – opis przypadku

Algorytmy postępowania

Podstawowe zasady przeprowadzania i kontroli sterylizacji

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ

Alternatywna metoda wyjmowania złamanych narzędzi z kanałów. Opis przypadku

Protetyka i dysfunkcje narządu żucia

Stałe uzupełnienia protetyczne. Jak zachować zdrowie przyzębia?

Szumy uszne jako objaw zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego – jak leczyć?

Statystyka występowania różnych typów podłoża protetycznego i trudności w rehabilitacji pacjentów bezzębnych

Ustalenie zwarcia centralnego podczas wykonywania protez całkowitych – najczęściej popełniane błędy

Ukierunkowana koncepcja w strefie estetycznej Przegląd kryteriów chirurgiczno-protetycznych. Guided concept in the esthetic zone A review of the surgical and prosthetic considerations

Dysfunkcje narządu żucia a wady zgryzu – przegląd piśmiennictwa

Periodontologia i choroby błony śluzowej

Zmiany w jamie ustnej w przebiegu chorób gastroenterologicznych – przegląd piśmiennictwa

Alternatywna metoda leczenia choroby przyzębia – LANAP, LAPIP

Protetyka i dysfunkcje narządu żucia

Wiązanie z cyrkonem przy użyciu preparatu Z-Prime Plus – rozwiązania dla wyzwań klinicznych Bisco: creating solutions to clinical challenges! Bonding to Zirconia with Z-Prime Plus

ORTODONCJA

Nowoczesne aparaty ortodontyczne szansą na korektę estetyki twarzy

Nieprawidłowości szkieletowo-szczękowo-zgryzowo-zębowe w przebiegu dysplazji obojczykowo-czaszkowej

STOMATOLOGIA W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Zespół Stevensa-Johnsona – opis przypadku

SPRZĘT I MATERIAŁY

Nadwrażliwość zębiny – etiologia, diagnostyka, leczenie

OKIEM SANEPIDU

Kod odpadu 18 01 10* – problem separatorów amalgamatu wciąż aktualny

English in clinical practice

Dental examination – diagnosing a problem of tooth decay, preventing decay, informing a patient

DONIESIENIA PRAWNE

Doniesienia prawne

EDUKACJA

Raport CEDE 2019 – konsekwencja w jakości

Kalendarium imprez branżowych

LISTY DO REDAKCJI

Listy do redakcji

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY TPS

Test nr 3

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij