TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 5/2014
TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 5/2014

Temat numeru: uzupełnienie braków zębowych po zabiegu implantacji.

Polecamy: zastosowanie ozonu w stomatologii i endodoncji, ogólne wymagania stawiane produktom do dezynfekcji w gabinetach stomatologicznych, estetyczna mikroprotetyka, leczenie stomatologiczne dzieci z autyzmem oraz rodzaje uszczelniaczy kanałowych. W wydaniu radzimy jak zarejestrować praktykę lekarsko-stomatologiczną „krok po kroku”.

DENTAL NEWS

Dental News

SYLWETKI STOMATOLOGII

Zdrowe ciało, zdrowy umysł

Problemy neurologiczne mogą dotknąć każdego z nas, jednak są proste sposoby, by móc ich uniknąć. O tym, do jakich chorób maja skłonności lekarze stomatolodzy, w jaki sposób pomóc swoim pacjentom i co robić, by żyć zdrowo i szczęśliwie, z kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała rozmawiała Daria Dirks-Koźlik.

KOMPENDIUM LEKARZA PRAKTYKA

Rejestracja praktyki lekarsko-dentystycznej „krok po kroku”. Kształcenie ustawiczne podyplomowe – zasady rozliczania punktów edukacyjnych

TEMAT NUMERU

Uzupełnienie braków zębowych po zabiegu implantacji z jednoczasowym podniesieniem dna zatok szczękowych

Implantoprotezy stałe są coraz powszechniejszym rozwiązaniem leczenia braków zębowych. Jednak ograniczenia anatomiczne wynikające ze znacznej pneumatyzacji zatok szczękowych oraz zaniku wyrostka zębodołowego szczeki utrudniają implantacje, a tym samym wymagają niejednokrotnie wykonania okołoimplantacyjnych zabiegów augmentacyjnych. W artykule opisano przebieg wprowadzenia u pacjentki wszczepów śródkostnych z jednoczasową poprawa warunków implantacji (sinus lift otwarty i zamknięty, zastosowanie materiału kościozastępczego), a także ostateczną odbudowę protetyczna.

ENDODONCJA

Eliminacja bólu w endodoncji

Bezbolesne leczenie zapewnia komfort zarówno pacjentowi, jak i lekarzowi, pozbawiając ich niepotrzebnego stresu. Należy wiec dążyć do tego, aby każdy zabieg stomatologiczny był wykonywany w znieczuleniu. Spośród wielu obecnie znanych technik znieczulenia w pracy omówiono te najczęściej stosowane do zabiegów endodontycznych.

PEDODONCJA

Leczenie stomatologiczne dzieci z autyzmem

W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące diagnozy, obrazu klinicznego dzieci autystycznych. Omówiono specyfikę pracy w gabinecie stomatologicznym z tego rodzaju pacjentami, zwracając szczególna uwagę na sposoby komunikacji, przygotowanie do pierwszej wizyty oraz techniki psychologiczne wykorzystywane w pracy z dziećmi prezentującymi zaburzenia autystyczne. Znajomość przebiegu choroby umożliwia dobór odpowiedniej metody leczenia, zapewniając opiekę medyczną na wysokim poziomie.

PROTETYKA

Zastosowanie masy Registrado X-tra do wytwarzania pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych z łącznikami multi-unit

Registrado X-tra jest silikonowa masa wyciskowa typu addycyjnego. Artykuł prezentuje jedno z zastosowań klinicznych tego materiału w uzupełnieniu protetycznym w tylnej części żuchwy.

Estetyczna mikroprotetyka

Artykuł opisuje przypadek uzupełniania pojedynczych braków zębowych metodą 5-punktowego mostu adhezyjnego.

ESTETYKA

Estetyka alternatywna. Bezpośrednie uzupełnienia kompozytowe IPS Empress Direct w przednim odcinku łuku zębowego. Anesthetic alternative. Direct anterior composite restorations with IPS Empress Direct

PROTETYKA

Korona naimplancie bez wycisku – czy to jest możliwe? Zastosowanie systemu CEREC w implantoprotetyce

Artykuł przedstawia możliwości wykonania uzupełnień protetycznych opartych na implantach z zastosowaniem skanera wewnątrzustnego Omnicam, bez konieczności wykonywania tradycyjnych wycisków.

Korona naimplancie bez wycisku – czy to jest możliwe? Zastosowanie systemu CEREC w implantoprotetyce

Artykuł przedstawia możliwości wykonania uzupełnień protetycznych opartych na implantach z zastosowaniem skanera wewnątrzustnego Omnicam, bez konieczności wykonywania tradycyjnych wycisków.

IMPLANTOLOGIA

Przedimplantacyjna ocena stanu zdrowia chorych z zaburzeniami układu krzepnięcia na podstawie badań laboratoryjnych

Przed każdym planowanym zabiegiem operacyjnym w obrębie jamy ustnej, poza zebraniem szczegółowego wywiadu, należy wykonać podstawowe badania laboratoryjne z zakresu układu hemostazy. Dzięki temu możliwa jest ocena stanu ogólnego pacjenta, a przez to wyodrębnienie osób z podwyższonym ryzykiem wystąpienia powikłań pooperacyjnych. Celem pracy była prezentacja podstawowych badań układu hemostazy przed planowanym zabiegiem implantacji, które należy wykonać u pacjentów z zaburzeniami układu krzepnięcia

SPRZĘT I MATERIAŁY

Zastosowanie ozonu w stomatologii i endodoncji Przegląd piśmiennictwa

W artykule na podstawie piśmiennictwa omówiono możliwości zastosowania ozonu w nowoczesnej stomatologii, ze szczególnym uwzględnieniem endodoncji. Przedstawiono mechanizm działania, właściwości oraz wskazania i przeciwwskazania do stosowania ozonoterapii w stomatologii.

CBCT jako nieodłączny element diagnostyki w trudnych przypadkach klinicznych. Zatrzymane zęby mądrości

Zatrzymane zęby mądrości są często występującą nieprawidłowością. Klasyczne dwuwymiarowe zdjęcia pantograficzne nie dostarczają tylu informacji co badania trójwymiarowe i nie zawsze pozwalają na ustalenie rzeczywistych wskazań do zabiegu. W pracy przedstawiono przypadki, w których zatrzymane zęby zakwalifikowano do ekstrakcji dopiero po analizie przekrojów, jakie daje tomografia komputerowa z promieniem stożkowym (CBCT)

Porównanie odporności korozyjnej i mikrotwardosci amalgamatu srebra Stabil-B i GS 80

Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących porównania odporności korozyjnej i mikrotwardości amalgamatu srebra Stabil-B i GS 80. Pomiary elektrochemiczne wykonano przy użyciu potencjostatu Autolab Metrohm B.V (model: PGSTAT302N), wyposażonego w moduł FRA32M, natomiast badania mikrotwardości – przy użyciu twardościomierza DuraScan.

Rodzaje uszczelniaczy kanałowych – przegląd piśmiennictwa

W ciągu ostatnich lat nastąpił bardzo burzliwy rozwój endodoncji, który zaowocował pojawieniem się na rynku szeregu nowych materiałów oraz urządzeń. Jednak, jak wykazuje praktyka kliniczna, lekarze nie zawsze sięgają po nowoczesne materiały zapewniające szczelne wypełnienie wierzchołkowej części kanału korzeniowego. Z tych tez powodów autorzy na podstawie dostępnego piśmiennictwa podjęli próbę porównania poszczególnych grupy uszczelniaczy kanałowych pod względem ich właściwości fizykochemicznych oraz biozgodności.

STOMATOLOGIA W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Stan zdrowia jamy ustnej zawodników Olimpiad Specjalnych

Celem pracy była ocena stanu zdrowia jamy ustnej zawodników Olimpiad Specjalnych biorących udział w jednym z wydarzeń sportowych w Polsce w 2012 roku.

Dłonie lekarza dentysty – czy tylko zręcznośc i precyzja są ważne?

OKIEM SANEPIDU

Ogólne wymagania stawiane produktom do dezynfekcji w gabinetach stomatologicznych w celu zachowania właściwej higieny pracy

DENTAL BIZNES

Dlaczego tylko niektórzy stomatolodzy odnoszą sukces?

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH

Akademia Umiejętności Językowych

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Kalendarium Imprez Branżowych

Nowa inicjatywa narynku

Pod koniec 2013 roku powstała nowa inicjatywa w branży dystrybucji materiałów stomatologicznych – Dental Color z siedziba w Łodzi. Na ten temat rozmawiamy z Waldemarem Lewandowskim – dyrektorem generalnym, pełnomocnikiem zarządu grupy dystrybucyjnej Dental Color.

Włoskie Spotkania Osteologiczne 2014

12. Kongres Stomatologów Polskich

Prof. Baron ponownie w Toruniu

Choroby przyzebia istotnym problemem

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY TPS

Testowy Program Edukacyjny, VII edycja

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij