Wydanie nr 6/2014 - TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny

TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 6/2014
TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 6/2014

Temat numeru: przewlekłe zapalenie ozębnej okołowierzchołkowej.

W wydaniu: leczenie zachowawcze przewlekłych zapaleń miazgi, zdjęcia wewnątrzustne, zastosowanie podtlenku azotu w leczeniu stomatologicznym, profilaktyka ortodontyczna, choroby błony śluzowej jamy ustnej - diagnostyka, leczenie i obraz kliniczny w przebiegu schorzeń ogólnoustrojowych. W sylwetkach stomatologii przedstawiamy dr n. med. Halinę Książek-Bąk, specjalistkę stomatologii zachowawczej, periodontologii i chorób błony śluzowej.

DENTAL NEWS

Dental News

SYLWETKI STOMATOLOGII

Zdrowe przyzębie jako pierwszy krok w drodze do pięknego uśmiechu

Problemy przyzębia dotyczą wszystkich, niezależnie od wieku. Najskuteczniejsza forma profilaktyki zdaje się w tym wypadku odpowiednia komunikacja stomatologa i pacjenta. O dydaktyce i holistycznym podejściu do stomatologii z perspektywy periodontologa z dr n. med. Halina Książek-Bak, specjalistka stomatologii zachowawczej, periodontologii i chorób błony śluzowej, rozmawiała Magdalena Seremak.

KOMPENDIUM LEKARZA PRAKTYKA

Szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów

TEMAT NUMERU

Przewlekłe zapalenie ozębnej okołowierzchołkowej – leczenie

Leczenie przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych polega na kontroli flory bakteryjnej systemu kanałowego, co najczęściej osiąga się metodami zachowawczymi. Dokładne chemo-mechaniczne opracowanie systemu kanałowego wraz z jego szczelnym wypełnieniem w większości przypadków skutkuje satysfakcjonującymi wynikami leczenia i postępowym procesem gojenia tkanek okolicy okołowierzchołkowej (1, 2).

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Nowoczesne metody diagnostyki próchnicy zębów – przegląd piśmiennictwa

W pracy omówiono nowoczesne metody diagnostyki próchnicy zębów, wśród nich metody oparte na fluorescencji indukowanej światłem laserowym (LF), ilościową fluorescencję indukowaną światłem (QLF), transiluminację z użyciem włókien optycznych (FOTI), transiluminację cyfrową (DI-FOTI), zjawisko przewodnictwa elektrycznego (ECM). Opisano urządzenia, których zasada działania jest oparta na tych zjawiskach, takie jak: DIAGNOdent, DIAGNOdent Pen, kamery VistaProof i VistaCam iX.

ENDODONCJA

Leczenie zachowawcze przewlekłych zapaleń miazgi

Artykuł traktuje o możliwych metodach leczenia przewlekłych zapaleń miazgi, ich efektywności i aktualnych tendencjach w tym temacie.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Nadziąślak zlokalizowany w okolicy zęba 14 u 12-letniej dziewczynki

W pracy opisano przypadek nadziąślaka u 12-letniej dziewczynki

Czwarty ząb trzonowy zlany z zębem mądrości

W pracy przedstawiono wyjątkowo rzadki przypadek występowania czwartego zęba trzonowego zlanego z zębem mądrości.

Kostniaki szczęk – opis wybranych przypadków

Kostniaki to nowotwory łagodne zbudowane z dojrzałej gąbczastej lub zbitej kości. Można je podzielić na wewnątrzkostne, zewnątrzkostne wywodzące się z okostnej lub kostniaki tkanek miękkich. Artykuł opisuje etiologię, różnicowanie, a także wybrane przypadki kostniaków.

ORTODONCJA

Profilaktyka ortodontyczna

Artykuł jest przeglądem piśmiennictwa dotyczącego profilaktyki ortodontycznej wieku rozwojowego, opisującego zasady zapobiegania powstawaniu wad zgryzu w poszczególnych okresach życia dziecka. Zwrócono uwagę na konieczność uwzględnienia w działaniach profilaktycznych dynamiki procesów rozwojowych w układzie stomatognatycznym. Omówiono zasady postępowania zapobiegawczego w kolejnych okresach rozwojowych: niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym. Podkreślono konieczność współpracy lekarza, pedodonty, ortodonty, pediatry i logopedy w leczeniu pacjentów w wieku rozwojowym.

Współczesne wskazania do zastosowania przerzutu podniebiennego – przegląd piśmiennictwa

Celem pracy był przegląd wskazań do zastosowania łuku podniebiennego oraz jego potencjalnych możliwości na podstawie dostępnego piśmiennictwa. W pracy przedstawiono również problem alergii i nadwrażliwości pacjentów na stal wysokoniklową

IMPLANTOLOGIA

Odbudowa implantoprotetyczna w przypadku braków zawiązków zębów stałych – opis przypadku

Leczenie implantoprotetyczne u chorych z brakiem zawiązka zęba stałego staje się coraz bardziej popularne. Jest ono możliwe dzięki współpracy lekarzy dentystów różnych specjalności mającej na uwadze utrzymanie przestrzeni do wszczepienia implantu stomatologicznego, a także odbudowy implantoprotetycznej. W pracy przedstawiony został przypadek kliniczny pacjenta z wrodzonym brakiem zawiązków zębów w żuchwie. Rozwój metod chirurgicznych i ich wykorzystanie pozwoliły na wdrożenie metod implantoprotetycznych mimo trudnej sytuacji klinicznej.

ESTETYKA

Zaplanowane, wytłoczone, ułożone. Kompleksowa odnowa uzębienia uszkodzonego na skutek erozji przy użyciu systemu IPS e.max Press. Planned, pressed, layered. The complex restoration of eroded dentition using IPS e.max Press

SPRZĘT I MATERIAŁY

Zdjęcia wewnątrzustne – technika kąta prostego

Zarówno w technologii cyfrowej, jak i analogowej zdjęcia wewnątrzustne można wykonywać za pomocą dwóch technik: izometrii Cieszyńskiego i kąta prostego. Do wykonywania zdjęć techniką kąta prostego stosowany jest specjalny uchwyt do pozycjonowania detektora obrazu rtg. w jamie ustnej. Otrzymywane w ten sposób obrazy są powtarzalne, możliwe są więc ich porównywanie i analiza komputerowa. Wadą metody jest powiększenie obrazu ze względu na oddalenie detektora od obiektu badanego.

STOMATOLOGIA W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Choroby błony śluzowej jamy ustnej – diagnostyka, leczenie i obraz kliniczny w przebiegu schorzeń ogólnoustrojowych

Artykuł przedstawia wybrane choroby błony śluzowej jamy ustnej występujące w przebiegu schorzeń ogólnoustrojowych.

SPRZĘT I MATERIAŁY

Zastosowanie podtlenku azotu w leczeniu stomatologicznym

Lęk przed wizytą i zabiegami stomatologicznymi, zwany dentofobią, stanowi duży problem w leczeniu i profilaktyce jamy ustnej. Dotyczy on przede wszystkim dzieci, ale jest niejednokrotnie udziałem osób dorosłych. Sedacja wziewna przy użyciu mieszaniny podtlenku azotu i tlenu jest bezpieczną i pomocną metodą walki z lękiem zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.

PRAWO

Obowiązek ratowania zdrowia i życia a wyraźny sprzeciw pacjenta – cz. I

OKIEM SANEPIDU

Chemiczne zagrożenia dla zdrowia pracowników wynikające ze stosowania w gabinetach stomatologicznych środków znieczulających, dezynfekujących oraz wypełnień

NA RATUNEK

Nagły ból brzucha w praktyce lekarza dentysty

DENTAL BIZNES

Rola lekarza w realizowaniu zadań i powinności medycyny

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH

Akadenia umiejętności językowych

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Kalendarium imprez branżowych

Swiatowy poziom EXPO Kraków

O radiologii stomatologicznej słów kilka

Wszystko zaczyna się od uśmiechu

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY TPS

Testowy Program Edukacyjny, VII edycja

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij