TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 7/2014
TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 7/2014

Drodzy Czytelnicy!

Numer wakacyjny rozpoczynamy od przedstwaienia sylwetki dr hab. n. med. Joanny Zarzeckiej, z którą rozmawiamy o endodoncji w ujęciu holistycznym.

Temat numeru to "Zaburzone wyrzynanie stałych zębów siecznych górnych spowodowane dwoma zębami nadliczbowymi". Szczególnie polecamy Państwa uwadze także artykuły: "Wpływ diety na stan tkanek twardych zęba", "Czynniki ryzyka predysponujące do rozwoju raka jamy ustnej" oraz zachecamy do zapoznania się z artykułem o wyborze najlepszego dla siebie autoklwu.

Życzę miłej lektury

red. naczelna
prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz

DENTAL NEWS

Dental News

SYLWETKI STOMATOLOGII

Endodoncja w ujeciu holistycznym

Endodoncja jest ta dziedzina stomatologii, która w sposób najbardziej widoczny rozwija się wraz z postępem aktualnej wiedzy tematycznej, ale również w oparciu o indywidualne i kompleksowe podejście do pacjenta. Sytuacja ta niewątpliwie przekłada się również na konieczność transformacji w zakresie kształcenia przyszłych stomatologów. Z kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncja Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. n. med. Joanna Zarzecką rozmawiała Magdalena Seremak.

KOMPENDIUM LEKARZA PRAKTYKA

Kompendium lekarza praktyka

TEMAT NUMERU

Zaburzone wyrzynanie stałych zębów siecznych górnych spowodowane dwoma zębami nadliczbowymi

W pracy przedstawiono opis przypadku zatrzymania zębów stałych siecznych górnych spowodowane dwoma zębami nadliczbowymi

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Wpływ rehabilitacji dentystycznej na jakość życia i samopoczucie pacjenta

Nowoczesne rekonstrukcje dentystyczne mają na celu nie tylko odtworzenie funkcji żucia pacjenta, ale również zmierzają ku poprawie jego samopoczucia i jakości życia, zwłaszcza w zakresie estetyki. Dlatego dzisiaj dla wielu pacjentów konsultacja dentystyczna niekoniecznie oznacza wyłącznie leczenie zębów, lecz często obejmuje równocześnie dążenie do poprawy ich wizerunku.

Stężenie kortyzolu, białka całkowitego i aktywność α-amylazy w ślinie u pacjentów z bruksizmem

W ostatnich latach zwiększa się częstość występowania bruksizmu, szczególnie wśród młodych ludzi. Przyczyny tej choroby są złożone i wciąż nie do końca poznane, co utrudnia skuteczne leczenie. Stosowane obecnie metody mają jedynie charakter terapii objawowej i nie zawsze przynoszą zadowalający efekt leczniczy.

Wpływ diety na stan tkanek twardych zęba

Artykuł przedstawia wpływ nawyków żywieniowych na występowanie ubytków próchnicowych, erozyjnych oraz na prawidłowe formowanie tkanek twardych w procesie odontogenezy.

ENDODONCJA

Podstawy współczesnej endodoncji

Endodoncja jest obecnie jedną z szybciej rozwijających się gałęzi stomatologii i zaczyna być bardziej doceniana przez pacjentów chcących jak najdłużej zachować swoje własne zęby w jamie ustnej. Zastosowanie odpowiednich procedur, materiałów i nowoczesnych urządzeń pozwala na osiągnięcie od lat niezmiennego celu w endodoncji, czyli szczelnego wypełnienia oraz braku powikłań w postaci bólu czy zmian okołowierzchołkowych.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Torbiele kości szczęk leczone w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie w okresie od września 2011 roku do października 2013 roku

Torbiel jest to jamisty twór wysłany nabłonkiem wydzielniczym, otoczony torebką, wypełniony treścią o różnej spoistości i składzie. Powiększa się powoli pod wpływem ciśnienia wywieranego przez jej zawartość. Stały ucisk na sąsiednie tkanki powoduje przemieszczenie lub resorpcję okolicznych struktur tkankowych. Torbiele kości szczęk i żuchwy rozwijają się najczęściej z komórek nabłonkowych pozostałych z okresu rozwojowego przy współudziale czynnika zapalnego lub rzadziej z nabłonka pozazębowego.

Czynniki ryzyka predysponujące do rozwoju raka jamy ustnej

W pracy przedstawiono najważniejsze czynniki ryzyka predysponujące do rozwoju raka jamy ustnej.

Kamica ślinianki podżuchwowej – opis przypadku

Kamica jest stanem patologicznym, w którym dochodzi do tworzenia złogów w różnych narządach ludzkiego ciała, m.in. w pęcherzyku żółciowym, w drogach moczowych i śliniankach. Kamica ślinianek jest jedną z najczęstszych przypadłości dotyczących dużych gruczołów i występuje w populacji częściej u mężczyzn niż u kobiet. Kamienie powstają przez zaburzenie metabolizmu wapnia i wytrącania się jego soli oraz powstanie ogniska, wokół którego następnie nawarstwiają się substancje organiczne i nieorganiczne.

PROFILAKTYKA

Ocena wyników ankiet wypełnionych przez 12-latków z woj. kujawsko-pomorskiego dotyczących własnego zdrowia jamy ustnej a stan faktyczny uzębienia

Celem było zbadanie oceny własnej uzębienia i faktycznego stanu uzębienia dzieci 12-letnich w obrębie losowo wybranej grupy obejmującej 142 osoby. Stan uzębienia tej grupy wiekowej jest niezadowalający ze względu na wysoką intensywność próchnicy (PUW = 3,01) i frekwencję próchnicy (88%) oraz wskaźnik leczenia wynoszący 0,7.

ORTODONCJA

Omówienie metod intruzji zębów wspomaganej miniimplantami w przebiegu leczenia pionowych zaburzeń zgryzu – na podstawie piśmiennictwa

W artykule przedstawiono sposoby intrudowania zębów w leczeniu pionowych wad zgryzu przy użyciu ortodontycznego zakotwienia absolutnego – miniimplantów. Omówione metody są wykorzystywane w korekcie zgryzu otwartego, głębokiego, uśmiechu dziąsłowego i suprapozycji zębów po utracie antagonistów. Konwencjonalne metody zakotwienia nie pozwalały uzyskać rzeczywistej intruzji, która jest możliwa przy użyciu miniimplantów. Podkreślono zalety wszczepów ortodontycznych, które zrewolucjonizowały biomechanikę w ortodoncji.

IMPLANTOLOGIA

Wpływ czynników naczyniowych na prawidłową szerokość biologiczną wokół implantów dentystycznych

Zastosowanie wszczepów śródkostnych jest obecnie metodą z wyboru w rehabilitacji różnych braków w uzębieniu. Lekarz implantolog podejmujący się trudnych i precyzyjnych zabiegów implantacji powinien posiadać umiejętność łączenia wiedzy klinicznej z naukami podstawowymi, dotyczącej czynników wpływających na procesy gojenia i integracji wszczepów z otaczającymi tkankami twardymi i miękkimi. Celem pracy było zaprezentowanie wpływu czynników naczyniowych na prawidłową szerokość biologiczną wokół implantów.

ESTETYKA

Dla dobra pacjenta z bezzębiem Idealny kwartet do stworzenia pełnej protezy: metodologia postępowania z materiałami BPS, SR Phonares II, IvoBase i SR Nexco. For the benefit of the edentulous patient The ideal quartet for complete denture fabrication: Methodology according to BPS, SR Phonares II, IvoBase and SR Nexco

SPRZĘT I MATERIAŁY

Autoklaw – jak wybrać odpowiedni?

Narzędzia wielokrotnego użytku naruszające ciągłość tkanek należą do kategorii wysokiego ryzyka i muszą być sterylizowane po użyciu. W artykule przedstawiono kryteria dotyczące wyboru odpowiedniego autoklawu do gabinetu stomatologicznego.

Procedury podczas wykonywania cyfrowych zdjęć pantomograficznych w gabinetach stomatologicznych

Artykuł opisuje proces wykonania zdjęcia pantomagraficznego – od wymaganej postawy pacjenta do interpretacji wyników. Opisane są także procedury i uprawnienia podczas wykonywania takiego zdjęcia.

STOMATOLOGIA W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Wirus opryszczki zwykłej a schorzenia jamy ustnej i warg

Praca zawiera charakterystykę wirusa opryszczki zwykłej, przegląd najczęstszych schorzeń jamy ustnej i warg, które są przez niego wywoływane, oraz ogólne zasady leczenia opryszczkowych zmian zapalnych

OKIEM SANEPIDU

Zakażenia krzyżowe w gabinecie stomatologicznym

NA RATUNEK

Rozpoznanie pacjentów w stanie zagrozenia życia

PRAWO

Obowiązek ratowania zdrowia i życia a wyraźny sprzeciw pacjenta – cz. II

DENTAL BIZNES

Personalizacja obsługi pacjenta w klinice lub gabinecie stomatologicznym – cz. I

PRACA I ZDROWIE

Kinesiotaping – przegląd piśmiennictwa

Wykonywanie zawodu stomatologa wiąże się z różnorodnymi obciążeniami zdrowotnymi wynikającymi z niekorzystnych następstw czynników miejsca pracy. Jedną z niedocenionych metod, które mogłyby wspierać rehabilitację tych schorzeń, jest metoda Kinesiotaping. W metodzie Kinesiotaping stosuje się specjalnie wykonaną taśmę KinesioTex, która oddziałuje na skórę, powięź, układ krążenia i układ limfatyczny, mięśnie oraz stawy. Ból jest modulowany przez działanie taśmy KinesioTex na skórę i powięź powierzchniową.

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH

Akademia umiejętności językowych

KALENDARIUM SZKOLEŃ BRANŻOWYCH

Kalendarium imprez branżowych

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Made in Germany

Współpraca chirurga i ortodonty – Konferencja Ortognatyczna

XIV Międzynarodowa Konferencja Okrągłego Stołu

Podlaskie Spotkania Stomatologiczne

20 lat Ivoclar-Vivadent w Polsce

Excellence in Dentistry

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY TPS

Testowy Program Edukacyjny, VII edycja

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij