TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 1-2/2015
TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 1-2/2015

Drodzy Czytelnicy!

Bieżący numer „TPS – Twojego Przeglądu Stomatologicznego” jest pierwszym, w którym mogą Państwo zapoznać się z podsumowaniem Kongresu Dent Group Academy, który odbył się 22-23 listopada ubiegłego roku w Katowicach. Wydarzenie zgromadziło w jednym miejscu ponad 300 osób, wśród których znalazły się trzy grupy zawodowe związane ze stomatologią: lekarze stomatolodzy, technicy dentystyczni oraz higienistki i asystentki stomatologiczne. W dziale „Z kraju i ze świata” mogą Państwo przeczytać relację z Kongresu DG, zachęcam także do śledzenia informacji na temat II edycji, która planowana jest 20-22 listopada w Katowicach, szczegóły już wkrótce będą pojawiać się na stronie kongres-dga.elamed.pl.

Pierwszy numer „TPS” w bieżącym roku rozpoczyna wywiad z dr. hab. n. med. Dariuszem Skabą, kierownikiem Zakładu Propedeutyki Stomatologii SUM, który opowiada m.in. o praktycznym kształceniu przedklinicznym przyszłych stomatologów. Temat numeru bieżącego wydania jest poświęcony radiologii. Autorkami drugiej część artykułu na temat „Klasycznych i współczesnych metod obrazowania radiologicznego w diagnostyce stomatologicznej” są lek. dent. Marta Katarzyńska-Konwa i dr n. med. Izabela Obersztyn.

Wraz z nowym rokiem kontynuowany jest cykl „Kompendium lekarza praktyka”, tym razem przygotowaliśmy dla Państwa wzór zgody na leczenie ortodontyczne. Wśród nowych tematów, które będą poruszane w bieżącym roku, są m.in. przepisy związane z przetwarzaniem bazy danych w gabinecie stomatologicznym. Pierwszy artykuł z tego cyklu odnajdą Państwo w dziale „Prawo”.

Rok 2015 będzie obfitował w wiele wydarzeń istotnych dla branży stomatologicznej. Już w marcu odbędą się targi IDS w Kolonii, a zaraz po nich 19-21 marca targi KRAKDENT w Krakowie. Już teraz pragnę Państwa serdecznie zaprosić do odwiedzenia stoiska redakcji „TPS” na targach w Krakowie (stoisko nr D3).

Życzę owocnej lektury
prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz
redaktor naczelna

DENTAL NEWS

Dental News

SYLWETKI STOMATOLOGII

Praktyczne kształcenie przedkliniczne

Na temat kształcenia młodych lekarzy, istoty jego praktycznego aspektu, a także o Kongresie Dent Group z dr. hab. n. med. Dariuszem Skabą, kierownikiem Zakładu Propedeutyki Stomatologii SUM, rozmawiała Ewelina Ładziak.

KOMPENDIUM LEKARZA PRAKTYKA

Kompendium lekarza praktyka

Drodzy Czytelnicy! Jak wygląda organizacja i zakres działania Izby Lekarskiej? W jaki sposób przygotować się do kontroli NFZ lub konsultantów wojewódzkich? Jak rozliczać punkty edukacyjne oraz skompletować dokumenty wymagane do wykonywania zawodu dentysty? Wszystkie te informacje, jak i wiele innych, znajdą Państwo w kolejnej edycji Kompendium lekarza praktyka.

TEMAT NUMERU

Klasyczne i współczesne metody obrazowania radiologicznego w diagnostyce stomatologicznej – część II

Promieniowanie radiologiczne we współczesnej medycynie wykorzystywane jest do diagnostyki oraz terapii. W praktyce stomatologicznej zdjęcia rentgenowskie dostarczają lekarzowi dentyście wielu potrzebnych informacji pozwalających na postawienie prawidłowej diagnozy i wdrożenie prawidłowego leczenia. Jednak konwencjonalne zdjęcia rentgenowskie to sumacyjny obraz, który może powodować wiele problemów interpretacyjnych. W artykule zostały przedstawione nowoczesne metody obrazowania wykorzystywane w diagnostyce stomatologicznej, tj. radiografia cyfrowa i tomografia wolumetryczna. Opisano możliwości ich zastosowania, wady i zalety. Przedstawiono także standardy Europejskiej Akademii Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej dotyczące obrazowania wolumetrycznego.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Porównawcze badanie laboratoryjne samoadhezyjnego światłoutwardzalnego materiału kompozytowego Vertise Flow i tradycyjnego materiału typu flow Premise Flowable

W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych porównujących szczelność brzeżną i zachowanie się materiałów Vertise Flow i Premise Flowable po 6 miesiącach.

Wpływ napojów gazowanych na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowych

Celem niniejszej pracy było określenie wpływu napojów gazowanych o pH poniżej 4 (Coca-Cola, Red Bull) na właściwości mechaniczne nanohybrydowej żywicy kompozytowej (GrandioSO VOCO). Metody: próbki (n = 5) materiału moczono przez 14 dni w wodzie destylowanej (próba kontrolna), Coca-Coli i Red Bullu. Następnie próbki poddano testowi na złamanie w urządzeniu Zwick (Roel) w rozstawie podpór 20 mm i prędkości przesuwu głowicy wynoszącym 0,75 mm/min z siłą wstępną wynoszącą 1 N. Wynik badania stanowi, że Coca-Cola oraz Red Bull wpływają na osłabienie właściwości mechanicznych materiałów kompozytowych. To badanie in vitro potwierdza szkodliwe działanie napojów gazowanych na materiały do wypełnień twardych tkanek zębów i opinia publiczna powinna być tego świadoma.

Zastosowanie bioaktywnych materiałów do leczenia próchnicy korzeniowej. Use of a Bioactive Restorative Material For Restoration of Root Caries

W codziennej praktyce stomatolog spotyka się z różnymi sytuacjami. Do gabinetu może trafić pacjent, u którego zostanie zdiagnozowana próchnica korzenia zlokalizowana poniżej brzegu korony porcelanowej. Pojawia się wtedy pytanie, jak poradzić sobie z tym problemem.

ENDODONCJA

Leczenie endodontyczne z użyciem narzędzi ręcznych i maszynowych – praktyczne aspekty ekonomiczne

Endodoncja jest prężnie rozwijającą się dziedziną stomatologii, która pozwala niejednokrotnie uchronić pacjenta przed niechcianą ekstrakcją i jej skutkami. Nowoczesne leczenie endodontyczne to również wykorzystanie systemów narzędzi rotacyjnych, które konkurują z tradycyjnymi manualnymi metodami. Celem pracy było porównanie czasu oraz nakładu finansowego potrzebnego do opracowania kanału korzeniowego przy użyciu narzędzi ręcznych oraz systemów maszynowych: Reciproc i Mtwo, a następnie wypełnienia metodą bocznej kondensacji oraz ciągłej fali CWT.

Kanały C-kształtne – leczenie endodontyczne na podstawie opisu przypadku

Kanały typu „C” są stosunkowo często spotykaną wśród ludności anomalią. W pracy przedstawiono przypadek leczenia kanałowego drugiego zęba trzonowego żuchwy. Pacjent został skierowany z gabinetu w rejonie w celu kontynuacji leczenia. Badanie radiologiczne przed leczeniem wykazało morfologię typu C-shape oraz złamany instrument endodontyczny w świetle kanału bliższego. Instrument endodontyczny został usunięty przez obfite płukanie wraz z aktywacją ultradźwiękową. Po chemo-mechanicznym opracowaniu systemu kanałowego ząb został szczelnie wypełniony gutaperką z uszczelniaczem metodą termoplastyczną.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Powikłania przy znieczuleniu miejscowym

Celem artykułu jest przedstawienie powikłań po środkach znieczulających oraz postępowania w przypadku następstw po znieczuleniu.

Przetrwały ząb mleczny oraz całkowicie zatrzymany ząb przedtrzonowy z torbielą zawiązkową w żuchwie u 14-letniego chłopca – opis przypadku

W pracy opisano przypadek występowania przetrwałego zęba mlecznego oraz zatrzymanego zęba przedtrzonowego z torbielą zawiązkową w żuchwie u 14-letniego chłopca.

ORTODONCJA

Dolegliwości bólowe i zwiększona ruchomość zębów u pacjentów leczonych ortodontycznie stałym aparatem bezligaturowym

W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem sił mechanicznych generowanych przez stały aparat bezligaturowy na zmianę ruchomości zębów leczonych endodontycznie oraz zębów z żywą miazgą w trakcie leczenia ortodontycznego. Dokonano również porównania obu grup pod względem ich wrażliwości w czasie żucia oraz w teście na nagryzanie oraz opuk pionowy i poziomy.

Wpływ fazy retencyjnej leczenia ortodontycznego na przyzębie – przegląd piśmiennictwa

Istotnym zagadnieniem, które nurtuje współczesnych ortodontów, jest oddziaływanie najczęściej używanych retainerów stałych i ruchomych na tkanki przyzębia. Dostępne są liczne badania materiałów używanych do wykonywania aparatów pod kątem podatności ich struktury na absorpcję bakterii, emisji jonów metali i występowania odczynów alergicznych na błonie śluzowej. Opierają się one na wynikach analiz biochemicznych i bakteriologicznych płynów ustrojowych jamy ustnej oraz określonego poprzez wskaźniki periodontologiczne stanu higieny jamy ustnej. W pracy przedstawiono aktualne poglądy na temat sposobów ochrony przyzębia oraz współpracy ortodontyczno-periodontologicznej podczas fazy retencyjnej leczenia wad zgryzu. Omówiono zasady postępowania w trakcie fazy klejenia retainerów, które minimalizują jatrogenny wpływ na tkanki przyzębia, aspekt zachowania ruchomości fizjologicznej zębów podczas użytkowania aparatów retencyjnych, a także czas trwania retencji wraz z jego skutkami na przyzębie. Zaprezentowano środki i przybory do higieny jamy ustnej wykorzystywane w fazie retencyjnej leczenia ortodontycznego.

RADIOLOGIA

Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej

Tomografia stożkowa (CBCT) staje się obecnie niezbędnym narzędziem w pracy stomatologa, szczególnie w dziedzinie implantologii. Tego typu badanie pozwala na dokładne przeanalizowanie zmian i anomalii m.in. w obrębie kości żuchwy i szczęki.

PROTETYKA

Rehabilitacja protetyczna bezzębnej szczęki z zastosowaniem mostu przykręcanego do wszczepów śródkostnych – opis przypadku

Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem uzupełnień stałych opartych na wszczepach śródkostnych jest wysoce satysfakcjonującą formą terapii zarówno w leczeniu bezzębnej szczęki, jak i żuchwy. Celem pracy była prezentacja metody rehabilitacji protetycznej bezzębnej szczęki z zastosowaniem przykręcanego mostu opartego na śródkostnych implantach. W trakcie implantacji do szczęki zostało wprowadzonych 6 wszczepów, które po okresie osteointegracji zostały obciążone metalowo-porcelanowym mostem.

STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO

Występowanie pęknięć szkliwa i zębiny w zębach trzonowych stałych u dzieci

Pęknięcia zębów (CTS – cracked tooth syndrome) są rzadko diagnozowanym uszkodzeniem twardych tkanek zębów. Celem pracy była ocena częstości występowania, rozległości oraz etiologii pęknięć w szkliwie i zębinie pierwszych i drugich zębów trzonowych stałych. Badaniu poddano zęby dzieci w wieku 7-17 lat. Pęknięcia wykrywano w badaniu klinicznym wzrokiem, zgłębnikowaniem oraz przez transiluminację. Ponadto przeprowadzono test nagryzania i termiczny. Pęknięcia twardych tkanek trzonowych zębów stałych występowały w 50% przypadków. Swoim zasięgiem obejmowały tylko szkliwo i najczęściej były bezobjawowe. W większości przypadków defekt dotyczył zębów trzonowych w żuchwie. Najważniejszym czynnikiem ryzyka pęknięć są wady zębowo-zgryzowe, istotne są też parafunkcje układu stomatognatycznego.

PERIODONTOLOGIA

Ocena skuteczności leczenia niechirurgicznego skojarzonego z zastosowaniem małych dawek doksycykliny (SDD) u pacjentów palących papierosy z przewlekłym zapaleniem przyzębia – doniesienia wstępne

Badania epidemiologiczne wykazały, że palenie papierosów stanowi jeden z czynników ryzyka wystąpienia zapalenia przyzębia. U pacjentów z zapaleniem przyzębia, ale bez dodatkowych czynników ryzyka, małe dawki doksycykliny (SDD – 20 mg co 12 h), stosowane jako terapia uzupełniająca skaling i wygładzenie powierzchni korzeni (SRP), prowadzą do poprawy parametrów klinicznych przyzębia. Do badania dotychczas zakwalifikowano 14 pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia palących co najmniej 20 papierosów na dobę. Zostali oni losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup. Po przeprowadzeniu skalingu i wygładzeniu powierzchni korzeni grupa badana (SRP + SDD) otrzymywała przez 3 miesiące doksycyklinę w dawce 20 mg co 12 h, a grupa kontrolna (SRP + placebo) – placebo 2 razy dziennie przez ten sam okres. Ocena skuteczności klinicznej leczenia obejmowała pomiar położenia przyczepu łącznotkankowego (CAL), głębokości kieszonek przyzębnych (PD), krwawienia przy zgłębnikowaniu (BOP) oraz aproksymalnego wskaźnika płytki (API) w badaniu wyjściowym oraz po 3 miesiącach terapii. Kolejna ocena parametrów klinicznych planowana jest po 6 miesiącach od rozpoczęcia terapii.

DYSFUNKCJE NARZĄDU ŻUCIA

Etiologia zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia u muzyków – przegląd piśmiennictwa

Celem pracy było przedstawienie na podstawie przeglądu piśmiennictwa aktualnego stanu wiedzy na temat występowania zaburzeń czynnościowych narządu żucia wśród zawodowych muzyków. W szczególności zwrócono uwagę na wpływ długoletniej gry na instrumentach muzycznych na powstawanie nieprawidłowej postawy ciała i wad układu ruchowego narządu żucia.

SPRZĘT I MATERIAŁY

PINPost – spersonalizowany wkład koronowo-korzeniowy

Autorka opisuje użycie cienkich postów z włókna szklanego typu PINPost do wzmocnienia kanałów korzeniowych o nietypowych kształtach, wymiarach, niewielkim stopniu zakrzywienia podczas wykonywania rekonstrukcji estetycznej metodą bezpośrednią podczas jednej wizyty.

STOMATOLOGIA W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Wirtualna rzeczywistość i haptics w nauczaniu stomatologii

W artykule poruszona została kwestia technologii hapstics wykorzystywanej w przedklinicznym nauczaniu studentów stomatologii.

NA RATUNEK

Hipoglikemia w praktyce lekarze dentysty

Hipoglikemia to obniżony poziom stężenia glukozy w osoczu. Rozpoznajemy ją, gdy stężenie glukozy jest niższe niż 3,0 mmol/l, czyli 55 mg/dl. Pacjenci chorujący na cukrzycę, niezależnie od jej typu czy przyczyny, mogą w przebiegu swojej choroby doświadczyć hipoglikemii w wielu różnych sytuacjach, i to właśnie chorzy na cukrzycę stanowią największą grupę wśród pacjentów z hipoglikemią.

PRAWO

W zgodzie z GIODO. Jak wzmocnić kompetencje zespołu w zakresie ochrony danych osobowych?

Ochrona danych osobowych w praktyce stomatologicznej jest wymogiem uregulowanym przepisami ustawy oraz towarzyszącymi jej rozporządzeniami wykonawczymi. Jest odpowiedzią na burzliwy rozwój Internetu i różnorodne możliwości komunikowania się online.

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Podsumowanie I Kongresu Stomatologicznego

22-23 listopada 2014 r. w Katowicach odbył się I Kongres Stomatologiczny Dent Group, wydarzenie, które skupiło w jednym miejscu 300 członków zespołów stomatologicznych – lekarzy dentystów, techników dentystycznych, asystentki oraz higienistki. Podczas 2 dni odbyły się 23 sesje tematyczne z udziałem wybitnych ekspertów.

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY TPS

Testowy Program Edukacyjny

Testowy Program Edukacyjny

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij