TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 3/2015
TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 3/2015

Szanowni Czytelnicy!


Z każdym dniem zbliżamy się do targów Krakdent, które w bieżącym roku odbędą się w nowym budynku Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego ExpoKraków. Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzenia stoiska naszej redakcji (nr stoiska D3). Będzie to doskonała okazja do poznania naszego zespołu, rozmowy na temat zawartości merytorycznej czasopisma, a także zapoznania się z nowymi produktami, m.in. z cyklem szkoleniowym z zakresu endodoncji na płytach DVD, które prowadzą prof. dr n. med. Jerzy Krupiński i dr n. med. Maciej Żarow.

W bieżącym wydaniu swoim doświadczeniem i wiedzą dzieli się prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek, specjalista laryngologii, dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. Wywiad z Profesorem mogą Państwo przeczytać w dziale „Sylwetki stomatologii”.

Temat numeru poświęcony jest protetyce. „Trudny przypadek leczenia implantoprotetycznego bezzębnego pacjenta z trzykrotną utratą pierwotnie zintegrowanych implantów” opisali lek. stom. Henryk Frelich i lek. stom. Katarzyna Szendera. Zachęcam także do lektury kolejnej części „Kompendium lekarza praktyka”, gdzie można zapoznać się ze zgodą na leczenie endodontyczne.

W wydaniu znajdą też Państwo artykuły z zakresu m.in. zastosowania zasad marketingu w gabinecie stomatologicznym, zasad postępowania po ekspozycji na zakaźny czynnik biologiczny oraz dezynfekcji i sterylizacji skażonych łyżek i materiałów wyciskowych.


Życzę owocnej lektury
prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz
redaktor naczelna

DENTAL NEWS

Dental News

SYLWETKI STOMATOLOGII

Współpraca na wielu polach kluczem do sukcesu

Z prof. dr. hab. n. med. Maciejem Misiołkiem, dziekanem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, SUM w Katowicach, rozmawiała Paulina Budna

KOMPENDIUM LEKARZA PRAKTYKA

Kompendium lekarza praktyka

Jak wygląda organizacja i zakres działania Izby Lekarskiej? W jaki sposób przygotować się do kontroli NFZ lub konsultantów wojewódzkich? Jak rozliczać punkty edukacyjne oraz skompletować dokumenty wymagane do wykonywania zawodu dentysty? Wszystkie te informacje, jak i wiele innych, znajdą Państwo w kolejnej edycji Kompendium lekarza praktyka. W tym numerze - zgoda pacjenta na leczenie endodontyczne.

TEMAT NUMERU

Trudny przypadek leczenia implantoprotetycznego bezzębnego pacjenta z trzykrotną utratą pierwotnie zintegrowanych implantów – analiza przypadku

Pacjent z bezzębiem szczęki i żuchwy zaopatrzony protezą całkowitą górną i protezą całkowitą dolną overdenture opartą na implantach w przeciągu 4 lat trzykrotnie i na trzy różne sposoby utracił implant korzeniowy w żuchwie. Po trzecim zabiegu implantacji i półrocznej kontroli zarówno osteointegracja istniejących implantów, jak i protetyczne odtworzenie funkcji i estetyki układu stomatognatycznego są zadowalające zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza prowadzącego. Ostateczne zastąpienie miniimplantów jednofazowych implantami dwufazowymi o większej średnicy oraz rygorystyczne przestrzeganie terminów wizyt kontrolnych i wykonywanej podczas nich korekty mezjostruktury protetycznej wydają się czynnikami pozwalającymi osiągnąć długotrwały zadowalający efekt terapeutyczny.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Wybielanie przebarwionego w wyniku urazu siekacza centralnego szczęki metodą walking bleach

Przebarwione zęby stanowią duże wyzwanie dla współczesnej stomatologii estetycznej. Jednym ze sposobów radzenia sobie z nim jest wybielanie. Metoda stopniowego wybielania zębów jest najczęściej stosowanym przez lekarzy sposobem leczenia przebarwionych, martwych zębów i poprawy ich estetyki. Dopiero gdy efekt końcowy wybielania nie jest w pełni satysfakcjonujący dla pacjenta, należy szukać rozwiązań protetycznych.

Nadwrażliwość zębiny – powszechny problem zdrowotny

Nadwrażliwość zębiny jest bardzo powszechnym problemem. Do każdego gabinetu stomatologicznego trafiają pacjenci borykający się z tą dolegliwością. Nadwrażliwość zębiny w znacznym stopniu powoduje pogorszenie jakości życia i zwiększa stres związany z wizytą w gabinecie stomatologicznym. W artykule omówiono epidemiologię, czynniki predysponujące, diagnostykę różnicową i postępowanie w nadwrażliwości zębiny. Celem niniejszej publikacji jest zwrócenie uwagi na ten istotny i jednocześnie powszechny problem.

Uzupełnienie monolityczne: wewnątrz i na zewnątrz Skuteczna i niezawodna rekonstrukcja zęba leczonego endodontycznie. Monolithic restoration: inside and out Efficient and reliable reconstruction of an endodontically treated tooth

W ostatnim czasie dokonał się znaczący postęp w materiałach kompozytowych umożliwiający poprawę estetyki. Wprowadzenie materiałów bulk fill oraz spoiw uniwersalnych pozwoliło na uproszczenie procedur.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Porównanie częstości występowania zatrzymanych siekaczy, kłów i przedtrzonowców na tle zatrzymanych trzecich trzonowców w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowo- -Twarzowej w Lublinie w latach 2008-2012

W pracy zostało zawarte porównanie częstości występowania zatrzymanych siekaczy, kłów i przedtrzonowców na tle zatrzymanych trzecich trzonowców.

Mezjodens – ząb nadliczbowy Technika przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego – ryzyko powikłań

W pracy przedstawiono opis przypadku pacjenta, u którego operacyjnie usunięto ząb nadliczbowy – mezjodens. Zwrócono uwagę na technikę zabiegu i możliwości wystąpienia powikłań śród- i pooperacyjnych.

ORTODONCJA

Zaburzenia zębowo-wyrostkowe po 8 latach od jednoszczękowej operacji prognacji żuchwy – opis przypadku

Wznowa wady po operacji prognatyzmu żuchwy jest spowodowana różnymi czynnikami, jednym z nich może być tłoczenie języka. W pracy przedstawiono przypadek nawrotu wady po kilku latach od jednoszczękowej operacji prognacji żuchwy (IVRO) oraz etap interwencji ortodontycznej. Zbyt późne rozpoczęcie ponownej terapii w takich przypadkach może być mało skuteczne ze względu na chorobę przyzębia.

Rozszczepy podniebienia pierwotnego i wtórnego Epidemiologia, patogeneza i ortodontyczny protokół leczniczy

Ortodontyczna terapia u pacjentów z tą malformacją jest uzależniona od fazy rozwoju uzębienia i indywidualnych potrzeb leczniczych pacjenta. W celu zminimalizowania niekorzystnych oddziaływań rozszczepu na wzrost, rozwój i funkcje kompleksu szczękowo-nosowego oraz ułatwienia przyszłych zabiegów chirurgicznych, jak najszybciej po urodzeniu stosuje się modelowanie podniebienia akrylową płytką ortodontyczną.

DYSFUNKCJE NARZĄDU ŻUCIA

Leczenie dysfunkcji narządu żucia – opis przypadku

Dwudziestosiedmioletnia pacjentka zgłosiła się do gabinetu protetyki stomatologicznej 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie z objawami dysfunkcji narządu żucia. Po zebraniu wywiadu oraz przeprowadzeniu wnikliwego badania wewnątrzustnego i zewnątrzustnego pacjentka została objęta leczeniem. Po wykonaniu szyny zgryzowej górnej typu Michigan, fizykoterapii oraz farmakoterapii stwierdza się znaczną poprawę stanu wyjściowego oraz ustąpienie objawów bólowych.

Bruksizm u dzieci i młodzieży

Bruksizm zaliczany jest do parafunkcji i polega na nawykowym i niekontrolowanym zaciskaniu lub zgrzytaniu zębami. Jest najbardziej destrukcyjnym dla narządu żucia zaburzeniem i coraz częściej pojawia się u dzieci i młodzieży. Częstotliwość występowania bruksizmu u dzieci i młodzieży jest wysoka, wzrasta wraz z wiekiem i według różnych źródeł mieści się w przedziale 7-88%. Etiologia bruksizmu jest niejasna i określana jako wieloczynnikowa. Brak jest schematów postępowania leczniczego u pacjentów w wieku rozwojowym. Leczenie powinno obejmować głównie psychoterapię i fizjoterapię.

STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO

Własne obserwacje działania sedacji wziewnej N2O/O2 u pacjentów w wieku rozwojowym

Opanowanie lęku przed leczeniem stomatologicznym jest sporym wyzwaniem dla lekarzy dentystów. Dużym ułatwieniem współpracy z trudnym pacjentem jest użycie sedacji N2O/O2. Sedację wziewną podtlenkiem azotu w gabinecie stomatologicznym stosuje się w celu poprawy współpracy pacjentów, szczególnie małych dzieci, osób z dentofobią i niepełnosprawnych intelektualnie. Autorzy przedstawili w artykule wyniki własnych obserwacji i obserwacji rodziców pacjentów poddanych działaniu sedacji N2O/O2 .

PROTETYKA

utrzyŁuk twarzowy Elite – precyzyjna, ergonomiczna, nowoczesna protetyka

Łuki twarzowe przeszły wiele zmian w celu zoptymalizowania pracy. W swoim artykule autor opisuje łuk twarzowy Elite – jego budowę oraz pracę z nim.

Analiza właściwości różnych rejestratów zgryzowych stosowanych w leczeniu protetycznym zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego

Wykonanie prac protetycznych wymaga odpowiedniej rejestracji warunków okluzyjnych. Z uwagi na mnogość wprowadzanych do leczenia materiałów do rejestracji okluzji istnieje potrzeba wybrania rejestratu zgryzowego o jak najlepszych właściwościach fizycznych i klinicznych. W badaniach porównano następujące materiały: O-Bite, Regofix transparent, Jet Blue Bite fast, Colorbite D, Memoreg 2 oraz Variotime Bite. Parametry fizyczne analizowano na podstawie badania wytrzymałości na zrywanie, a właściwości kliniczne – po wykonaniu wewnątrzustnych rejestratów zgryzowych. Na podstawie badań stwierdzono, iż najlepsze parametry ma materiał Regofix transparent.

PERIODONTOLOGIA

Liszaj płaski – obraz kliniczny choroby ze szczególnym uwzględnieniem jamy ustnej

Liszaj płaski jest chorobą skórną, zmiany chorobowe mogą występować również na błonach śluzowych oraz płytkach paznokciowych. Etiologia choroby nie jest do końca poznana. Zmiany w jamie ustnej mogą wywoływać dolegliwości bólowe bądź stanowić wyłącznie problem natury estetycznej. Liszaj płaski jest chorobą przewlekłą przebiegającą z okresami zaostrzeń i remisji, wymagającą długotrwałego leczenia objawowego.

PROFILAKTYKA

Chlorheksydyna w profilaktyce próchnicy – przegląd piśmiennictwa

Artykuł opisuje lecznicze działanie chlorheksydyny w procesie tworzenia się próchnicy. Roztwór chlorheksydyny hamuje tworzenie się płytki nazębnej u dorosłych. Potwierdzają to badania naukowe przeprowadzone na uniwersytetach w Polsce. Jednak preparatów zawierających CHX nie wolno nadużywać.

Kiedy i dlaczego warto stosować lakiery fluorowe?

Profilaktyka fluorkowa jest bezpieczną, powszechnie dostępną, a przede wszystkim skuteczną metodą ograniczania rozwoju choroby próchnicowej. U pacjentów z grup średniego i wysokiego ryzyka próchnicy profilaktyka domowa jest niewystarczająca, stąd zaleca się u tych pacjentów regularne przeprowadzanie profesjonalnych zabiegów profilaktycznych w warunkach gabinetu stomatologicznego. Wśród preparatów stosowanych w profesjonalnej profilaktyce fluorkowej na szczególną uwagę zasługują lakiery, przede wszystkim dzięki ich wysokiej skuteczności oraz łatwej i szybkiej aplikacji.

STOMATOLOGIA W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Stan PUW u mężczyzn rozpoczynających karę pozbawienia wolności w województwie podlaskim

Celem pracy jest ocena, czy u osób rozpoczynających karę pozbawienia wolności średnia liczba PUW jest większa oraz czy wskaźnik leczenia jest niższy niż w grupie kontrolnej mężczyzn w tym samym przedziale wieku. Porównanie frekwencji próchnicy ma na celu sprawdzenie, w jakim stopniu grupa osadzonych i grupa kontrolna różnią się od siebie pod kątem obecności zębów z chorobą próchnicową. Wśród osób pozbawionych wolności średnia liczba PUW wynosiła 12,7, natomiast w grupie kontrolnej – 17,76. Średni wskaźnik leczenia zębów miał wartość 0,28 w porównaniu do grupy kontrolnej z wynikiem 0,55. Frekwencja próchnicy w grupie osadzonych wynosiła 87%, w grupie kontrolnej – 88%. Wskaźnik leczenia mężczyzn osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych jest istotnie niższy niż w grupie kontrolnej. Frekwencja próchnicy jest nieznacznie niższa u osób pozbawionych wolności. Pacjentów tych należy zakwalifikować do grupy wysokiego ryzyka i objąć specjalistyczną opieką stomatologiczną uwzględniającą głównie pomoc leczniczą.

SPRZĘT I MATERIAŁY

Zasady korzystania z endometrów częstotliwościowych – przegląd piśmiennictwa

Sukces leczenia endodontycznego uwarunkowany jest precyzyjnym określeniem długości roboczej kanału korzeniowego. Współcześnie stosowane pomiary endometryczne wraz z metodą radiologiczną uzupełniają się nawzajem, pozwalając na pełną i właściwą diagnostykę schorzeń miazgi i tkanek okołowierzchołkowych. Niezwykle ważna jest znajomość zasad działania i użytkowania tych urządzeń, bowiem tylko wtedy wyeliminujemy błędy i powikłania niosące trudne do przewidzenia implikacje kliniczne.

PRAWO

Dentysta jako marketer w gabinecie stomatologicznym w świetle badań ankietowych

W Polsce planowanie i realizacja działań marketingowych w placówkach zdrowotnych jest stosunkowo młodym zagadnieniem, choć z roku na rok nabiera szczególnego wymiaru i znaczenia.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Dezynfekcja i sterylizacja skażonych łyżek i materiałów wyciskowych w gabinecie stomatologicznym

Gabinet dentystyczny, wraz z urządzeniami i ze sprzętem medycznym, jest pomieszczeniem służącym do wykonywania indywidualnej, specjalistycznej praktyki lekarskiej – stomatologicznej, zajmującej się leczeniem zachowawczym, periodontologią, pedodoncją, chirurgią stomatologiczną i szczękową, protetyką dentystyczną lub ortodoncją

OKIEM SANEPIDU

Postępowanie po ekspozycji zawodowej na potencjalnie zakaźny czynnik biologiczny w gabinecie stomatologicznym

Ekspozycja zawodowa na potencjalnie zakaźny czynnik biologiczny w podmiocie leczniczym jest niepożądanym zdarzeniem medycznym, nieodłącznie związanym z wykonywaniem procedur medycznych.

NA RATUNEK

Ciało obce w drogach oddechowych

Przypadek ciała obcego w drogach oddechowych może spotkać każdego lekarza, lecz lekarz dentysta jest w grupie medyków, którzy z takim stanem nagłym mogą mieć do czynienia częściej.

KALENDARIUM SZKOLEŃ BRANŻOWYCH

Kalendarium imprez branżowych

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

W Warszawie poznano esencje piękna

Wybitni prelegenci z Francji, Izraela i Polski, międzynarodowej sławy implantolodzy i periodontolodzy, liczni profesorowie, warsztaty z najnowszych technik pracy z pacjentem i międzynarodowa wymiana opinii na temat osiągnięć naukowych w tej dziedzinie – tak wyglądała konferencja naukowa „The Essence of Beauty”, która odbyła się w na początku stycznia w Warszawie.

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY TPS

Testowy Program Edukacyjny

Testowy Program Edukacyjny

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij