TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 4/2015
TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 4/2015

Drodzy Czytelnicy!

Okres zimowy w środowisku stomatologicznym zamknęły dwie imprezy targowe – International Dental Show w Kolonii i Krakdent w Krakowie. Tegoroczne edycje obu wydarzeń były wyjątkowe – IDS z uwagi na najwyższą w historii liczbę wystawców i zwiedzających, a Krakdent po raz pierwszy odbył się w nowej siedzibie Targów w Krakowie. Redakcja „TPS – Twojego Przeglądu Stomatologicznego” uczestniczyła w obu wydarzeniach, ze szczegółowymi informacjami na ten temat mogą się Państwo zapoznać w dziale „Z kraju i ze świata”.

Zapraszam także do śledzenia informacji na temat drugiej edycji Międzynarodowego Kongresu Stomatologicznego Dent Group Academy, który odbędzie się 4-6 grudnia w Katowicach. Szczegółowe informacje już wkrótce będą dostępne na stronie kongres-dga.elamed.pl.

W bieżącym numerze gościem działu „Sylwetki stomatologii” jest dr hab. n. med. Grażyna Wiśniewska, kierownik Katedry Protetyki Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani Docent opowiada o specyfice pracy lekarza protetyka, wymaganiach pacjentów, a także o zakresie współpracy lekarza stomatologa z technikiem dentystycznym.

Temat numeru, podobnie jak wywiad, poświęcony jest protetyce. Mgr tech. dent. Andrzej Polak opisuje w postaci fotorelacji prawidłowe procedury przy projektowaniu i wykonaniu prac protetycznych typu overdenture.

Zapraszam także do lektury artykułów z innych działów. Z zakresu chirurgii omówione zostało m.in. znaczenie procesu angiogenezy w powstawaniu chorób nowotworowych twarzoczaszki. Z kolei w dziale „Ortodoncja” opisany jest przypadek pacjentki z zespołem mikrodelecji.

Zachęcam Państwa do odwiedzenia strony www.dlaspecjalistow.pl. Odnajdą tam Państwo informacje na temat organizowanych przez naszą redakcję szkoleń, a także nowych publikacji książkowych i szkoleń multimedialnych, m.in. z zakresu endodoncji.

Życzę owocnej lektury
prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz

DENTAL NEWS

Dental News

SYLWETKI STOMATOLOGII

Trudna sztuka piękna

Z dr hab. n. med. Grażyną Wiśniewską, kierownik Katedry Protetyki Stomatologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozmawiała Urszula Rudner.

KOMPENDIUM LEKARZA PRAKTYKA

Kompendium lekarza praktyka

Jak wygląda organizacja i zakres działania Izby Lekarskiej? W jaki sposób przygotować się do kontroli NFZ lub konsultantów wojewódzkich? Jak rozliczać punkty edukacyjne oraz skompletować dokumenty wymagane do wykonywania zawodu dentysty? Wszystkie te informacje, jak i wiele innych, znajdą Państwo w kolejnej edycji Kompendium lekarza praktyka. W tym numerze - zgoda pacjenta na leczenie protetyczne - cz. I.

TEMAT NUMERU

Prace kombinowane: prawidłowe procedury przy projektowaniu i wykonaniu prac protetycznych typu overdenture. Systematyka attachmentów i elementów frezowanych

Artykuł opisuje procedury niezbędne przy projektowaniu oraz wykonawstwie prac protetycznych zwanych pracami kombinowanymi, wskazania i przeciwwskazania przy wyborze tego typu rozwiązań, wybór rodzaju attachmentu, wymogi dotyczące pracy technika dentystycznego przy wykonywaniu frezowania oraz podział attachmentów.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Co z biologicznym leczeniem miazgi?

Żywa i zdrowa miazga stanowi najlepsze wypełnienie systemu kanałowego, zabezpieczając organizm przed wniknięciem drobnoustrojów do wnętrza organizmu. Współczesna stomatologia pozwala na dłuższe zachowanie zębów w jamie ustnej poprzez udoskonalanie materiałów i technik wykorzystywanych w stomatologii. W artykule na podstawie piśmiennictwa zostały przedstawione materiały wykorzystywane do biologicznego leczenia miazgi, takie jak: wodorotlenek wapnia, aglomeraty trójtlenków mineralnych oraz Biodentyna. Szczegółowo opisano ich właściwości fizyczne, chemiczne, mechaniczne oraz ich wady i zalety. Podkreślono wagę sposobu przeprowadzania zabiegu w przypadku zastosowania biologicznego leczenia miazgi.

Zastosowanie systemów retrakcyjnych w codziennej praktyce stomatologicznej

Artykuł opisuje zastosowanie systemów retrakcyjnych w pracy stomatologa. Dodatkowo zawiera szczegółowy opis zastosowania nici retrakcyjnych.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Obustronne zęby zrośnięte w szczęce u pacjenta z zespołem Downa

W pracy przedstawiono obustronne zęby zrośnięte u pacjenta z zespołem Downa.

Znaczenie procesu angiogenezy w powstawaniu chorób nowotworowych twarzoczaszki

Angiogeneza nowotworowa jest podstawowym warunkiem wzrostu guzów nowotworowych litych i powstawania odległych przerzutów. Proces ten może być inicjowany zarówno niedotlenieniem komórek nowotworowych, jak i mutacjami genów supresorowych i onkogenów. Wynikiem zaburzenia tych mechanizmów jest aktywacja przez komórki rakowe swoistych czynników angiogennych stymulujących migrację i podziały komórek śródbłonka. Celem pracy jest prezentacja znaczenia angiogenezy w powstawaniu nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu twarzoczaszki i ich przerzutów do odległych narządów.

Metaloproteinazy a torbiele i ziarniniaki kości szczęk

Zębopochodne torbiele i ziarniniaki kości szczęk stanowią ważny problem w chirurgii stomatologicznej ze względu na ich epidemiologię i patologię. W pracy autorzy przedstawiają rolę metaloproteinaz w procesie powstawania zmian chorobowych, korelację pomiędzy aktywnością tych enzymów a inhibitorami tkankowymi oraz metody leczenia przewlekłych zmian okołowierzchołkowych. Zależność ta stanowi jeden z wielu systemów kontroli resorpcji kości szczęk.

ORTODONCJA

Pacjentka z zespołem mikrodelecji 22q11.2 – opis przypadku i propozycja leczenia ortodontycznego

Zespół mikrodelecji 22q11.2 jest genetycznie uwarunkowanym zaburzeniem, które w większości przypadków powstaje de novo. Charakterystyczne objawy to wrodzone wady układu sercowo-naczyniowego, niedobór odporności związany z aplazją grasicy i hipokalcemia na skutek dysplazji przytarczyc. Charakterystyczne cech dysplastyczne twarzy i objawy występujące w jamie ustnej powinny wzbudzić czujność lekarza stomatologa, który może skierować pacjenta na dalsze badania specjalistyczne, a także do leczenia ortodontycznego.

DYSFUNKCJE NARZĄDU ŻUCIA

Zespół obojczykowo-czaszkowy – obraz kliniczny i rehabilitacja układu stomatognatycznego na podstawie przeglądu piśmiennictwa

W pracy opisano rzadko występujące schorzenie, którym jest zespół obojczykowo-czaszkowy (dysplasia cleidocranialis, CCD). Przedstawiono przyczyny i obraz kliniczny choroby, zarówno objawy ogólne, jak i te dotyczące tylko jamy ustnej. Charakterystyczna dla tego zespołu jest triada objawów: defekty budowy czaszki, hipoplazja obojczyków i anomalie zębowe. Aby rozpoznać CCD, nie jest konieczne stwierdzenie wszystkich trzech objawów. Rozwój motoryczny i intelektualny u tych pacjentów jest przeważnie prawidłowy. Dokonano również przeglądu metod stosowanych w leczeniu zespołu. Są to metody opierające się na współpracy chirurgiczno-ortodontycznej.

RADIOLOGIA

Wpływ zębów na zatoki

Artykuł opisuje wpływ stanu uzębienia na zatoki.

STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO

Ocena stanu uzębienia mlecznego dzieci 3-6-letnich z województw: lubuskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy i frekwencji

Próchnica zębów jest postępującym procesem patologicznym prowadzącym do demineralizacji twardych tkanek zęba. Polska należy do grupy państw o stosunkowo wysokiej zachorowalności na próchnicę. Praca miała na celu porównanie wartości intensywności oraz frekwencji próchnicy w uzębieniu mlecznym u dzieci w wieku od 3 do 6 lat w trzech województwach: lubuskim, wielkopolskim i warmińsko-mazurskim, oraz wykazanie zależności pomiędzy wartością intensywności lub frekwencji a płcią badanych.

Zasady leczenia zwichnięcia całkowitego zęba

Zwichnięcie całkowite zęba stałego (wybicie) stanowi 0,5-3% wszystkich urazów zębów. Charakteryzuje się całkowitą utratą łączności zęba z zębodołem. Badania wskazują, że jest to jeden z najcięższych urazów zębów. W artykule przedstawiono protokół postępowania z zębami, które uległy zwichnięciu całkowitemu. Skrócenie czasu od wypadku do replantacji wpływa na lepsze rokowanie, dlatego ważne jest, aby każdy lekarz zapoznał się ze sposobem zaopatrywania tego typu urazów.

PROTETYKA

Współczesne korony protetyczne - zalety i wady

Celem niniejszej publikacji było omówienie zastosowania koron ceramicznych w różnych przypadkach klinicznych. Zwrócono uwagę na właściwości koron pełnoceramicznych w stosunku do powszechnie stosowanych koron złożonych metalowo-ceramicznych. Opisano również trudności, z jakimi może spotkać się lekarz, wykonując odbudowy pełnoceramiczne. Omówiono ponadto współcześnie stosowane systemy pełnoceramiczne pod kątem składu, właściwości mechanicznych, estetyki i wytrzymałości.

Fundamenty skutecznej współpracy. Komunikacja fotograficzna pomiędzy lekarzem dentystą a technikiem dentystycznym. Foundation for effective collaboration. Photographic communication between dentist and dental technician

Oprócz rejestracji zgryzu, transferu z łuku twarzowego oraz wycisku bardzo ważnym aspektem w komunikacji pomiędzy lekarzem dentystą a technikiem dentystycznym są zdjęcia wewnątrz- i zewnątrzustne. Znaczenie komunikacji fotograficznej jest szczególnie istotne, jeśli lekarz dentysta i technik dentystyczny współpracują ze sobą, będąc w znacznej odległości, a muszą być spełnione estetyczne i funkcjonalne wymagania odnośnie zleconej pracy.

PERIODONTOLOGIA

Leczenie recesji dziąseł

Recesje dziąseł są jedną z częściej występujących nieprawidłowości zębowych polegających na przemieszczeniu dowierzchołkowym tkanek w stosunku do połączenia szkliwno-cementowego (CEJ). Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na rozwój recesji. Leczenie recesji dziąseł w większości przypadków wymaga zastosowania leczenia chirurgicznego. Współcześnie obowiązujące standardy leczenia recesji to zastosowanie autogennych przeszczepów. Jednak pobranie przeszczepu wiąże się z dodatkowymi trudnościami: dyskomfortem po zabiegu (dwie rany zabiegowe), zbyt cienkim biotypem tkanek miękkich w miejscu dawczym. Naprzeciw tym rozwiązaniom wychodzi inżynieria tkankowa, pozwalająca na pozyskanie przeszczepów allogennych i autogennych, bez obciążania pacjenta podwójnym zabiegiem.

STOMATOLOGIA W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Chory na padaczkę w gabinecie stomatologicznym

Celem artykułu jest prezentacja najczęstszych problemów spotykanych w praktyce stomatologicznej w przypadku pacjentów chorujących na padaczkę. Opisano najczęściej występujące działania niepożądane leków przeciwpadaczkowych dotyczące okolicy jamy ustnej, przedstawiono konsekwencje urazów w następstwie napadów padaczkowych z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, a także zwrócono uwagę na problemy związane ze znieczuleniami podczas zabiegów stomatologicznych u chorych na padaczkę. Wskazano również możliwości leczenia wybranych zaburzeń oraz najważniejsze metody zapobiegania ich wystąpieniu.

SPRZĘT I MATERIAŁY

Lupy - praca w powiększeniu

Pole pracy lekarza dentysty jest bardzo niewielkie. Aby zabiegi zakończyły się pełnym sukcesem terapeutycznym, wymagają od stomatologa dużej precyzji oraz skupienia. Z pomocą w tym aspekcie przychodzi termin „powiększenie”. W artykule na podstawie piśmiennictwa zostały przedstawione podstawowe właściwości lup, takie jak: powiększenie, głębia ostrości, odległość pracy, kąt deklinacji i konwergencji. Opisano również różne sposoby montowania lup, oświetlenie, akcesoria oraz ich wady i zalety. Porównano pracę z użyciem lup i mikroskopu.

Zjawisko starzenia się cyrkonu – analiza problemu w oparciu o dostępne piśmiennictwo

Mechaniczne właściwości postaci tetragonalnej tlenku cyrkonu stabilizowanej itrem pozwalają na wykorzystanie tego materiału w wykonawstwie podbudów uzupełnień protetycznych. Zjawisko transformacji postaci tetragonalnej do mniej korzystnej postaci monocyklicznej zachodzi w chwili powstawania mikropęknięć oraz działania czynników uszkadzających. Towarzyszący transformacji postaciowej tlenku cyrkonu wzrost objętości przyczynia się do ograniczenia mikropęknięć. Im większe uszkodzenie podbudowy cyrkonowej wystąpiło, tym większy jest wzrost objętości struktury. To z kolei przyczynia się do odkruszania i odpryskiwania ceramiki licującej (chipping). Rozwiązaniem nie jest pozostawienie podbudowy cyrkonowej nieosłoniętej porcelaną. Udowodniona jest degradacja cyrkonu (tzn. spontaniczna transformacja postaci tetragonalnej w postać monocykliczną) za sprawą kontaktu śliny z powierzchnią podbudowy. Okres klinicznego zastosowania tlenku cyrkonu jest o wiele krótszy niż stopów dentystycznych. Najbliższe lata obserwacji powinny dać odpowiedź na pytanie o przyszłość zastosowania tlenku cyrkonu w stomatologii.

NA RATUNEK

Zestaw pierwszej pomocy w gabinecie stomatologicznym

Zestaw pierwszej pomocy czy apteczka jednoznacznie kojarzą się z podstawowym pakietem sprzętu do udzielania pomocy w zakładzie pracy czy w samochodzie. W gabinecie lekarza dentysty taka apteczka to praktycznie mały plecak reanimacyjny z bogatym wyposażeniem w sprzęt medyczny. A taki sprzęt jest nieoceniony i należy pamiętać, że zgodnie z art. 30 Ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r., nr 226, poz. 1943). ma on obowiązek „udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia”.

PRAWO

Transgraniczne świadczenia stomatologiczne

Jedną z czterech fundamentalnych zasad wspólnego rynku Unii Europejskiej jest zasada swobodnego przepływu osób. Z powyższą zasadą związane jest bezpośrednio prawo unijnego pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Każdy obywatel Unii Europejskiej ma prawo do swobodnego podróżowania, podejmowania pracy, studiowania i zamieszkania w wybranym przez siebie państwie UE. W razie zmiany miejsca zamieszkania lub podróży obywatela ubezpieczonego w jednym z państw Unii prawo do świadczeń medycznych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przemieszcza się razem z nim.

OKIEM SANEPIDU

Najczęściej popełniane błędy w obszarze stomatologii a wymagania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Podstawowe wymagania, które należy spełnić, planując rozpoczęcie indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej, również w obszarze stomatologii, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Każdy nowo powstający gabinet musi spełniać wymogi zapisane w rozdziale 1 ww. rozporządzenia.

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Kalendarium imprez branżowych

Targi Krakdent 2015

23. edycja Międzynarodowych Targów Stomatologicznych w Krakowie Krakdent przejdzie do historii głównie ze względu na nową lokalizację w nowoczesnym centrum targowo-kongresowym EXPO Kraków. 19-21 marca na terenie hali EXPO zaprezentowało się ponad 335 wystawców.

Największy IDS w historii: wzrost liczby odwiedzających, wystawców i powierzchni wystawienniczej

10-14 marca w Kolonii odbyły się największe targi stomatologiczne na świecie, co potwierdzają liczby – 2201 wystawców z 56 krajów i około 138 500 uczestników targów, co stanowi wzrost o prawie 11% w porównaniu do roku poprzedniego.

Konferencja ONE Dentsply

Firma Dentsply wraz z redakcją „TPS” i „Endodoncji w Praktyce” zapraszają na konferencję ONE Dentsply organizowaną 25 kwietnia w hotelu Mercure Warszawa Centrum.

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY TPS

Testowy Program Edukacyjny

Testowy Program Edukacyjny

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij