TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 5/2015
TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 5/2015

Drodzy Czytelnicy!

Witam Państwa serdecznie na łamach kolejnego wydania. Majowy numer rozpoczynamy ciekawym wywiadem z dr n. med. Izabelą Obersztyn, związaną z Katedrą Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a także współautorką najnowszej publikacji dostępnej w ofercie wydawniczej Elamed Media Group Dylematy endodontyczne, czyli jak skutecznie leczyć metodą klasyczną. W bieżącym wydaniu mają Państwo okazję zapoznać się z fragmentem wspomnianej książki.

Temat numeru tym razem poświęcony jest stomatologii zachowawczej. Lek. dent. Joanna Zima, dr n. med. Przemysław Kustra oraz dr hab. n. med. Joanna Zarzecka opisali Współczesne poglądy na powstawanie i leczenie erozyjnych ubytków szkliwa.

W dziale „Ortodoncja” publikujemy artykuł, w którym dr n. med. Katarzyna Pustułka prezentuje wyniki badań własnych nad wpływem sił mechanicznych generowanych w trakcie leczenia ortodontycznego przez stały aparat bezligaturowy na występowanie zjawiska resorpcji korzeni zębów leczonych endodontycznie. Z zakresu protetyki lek. dent. Marta Cichocka oraz lek. stom. Henryk Frelich opisali możliwość uzupełnienia braku pojedynczego zęba przy pomocy leczenia implantoprotetycznego. Artykuł poparty jest bogatą dokumentacją zdjęciową.

Z zakresu zagadnień interdyscyplinarnych zachęcam do zapoznania się z artykułem Nanobakterie – czynnik odpowiedzialny za patologiczne wapnienie w organizmie i ich związek z chorobami stomatologicznymi autorstwa lek. stom. Adriana Dukata i dr hab. n. med. Lidii Postek-Stefańskiej.

Zapraszam Państwa również do zapoznania się z kolejnymi szczegółami dotyczącymi II Międzynarodowego Kongresu Stomatologicznego Dent Group Academy. Kongres odbędzie się 4-6 grudnia w Katowicach, a sesjom wykładowym będą towarzyszyły warsztaty i wystawa produktów stomatologicznych. Więcej szczegółów na stronie kongres-dga.elamed.pl.

Życzę przyjemnej lektury
redaktor naczelna
prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz

DENTAL NEWS

Dental News

SYLWETKI STOMATOLOGII

Klasyka i nowoczesność - przyszłość endodoncji

Z dr n. med. Izabelą Obersztyn, specjalistką stomatologii zachowawczej z endodoncją, asystentką Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją SUM, dyrektor Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej SUM, rozmawiała Paulina Budna.

KOMPENDIUM LEKARZA PRAKTYKA

Kompendium lekarza praktyka

Jak wygląda organizacja i zakres działania Izby Lekarskiej? W jaki sposób przygotować się do kontroli NFZ lub konsultantów wojewódzkich? Jak rozliczać punkty edukacyjne oraz skompletować dokumenty wymagane do wykonywania zawodu dentysty? Wszystkie te informacje, jak i wiele innych, znajdą Państwo w kolejnej edycji Kompendium lekarza praktyka. W tym numerze - zgoda pacjenta na leczenie protetyczne - cz. II

TEMAT NUMERU

Współczesne poglądy na powstawanie i leczenie erozyjnych ubytków szkliwa – przegląd piśmiennictwa

Ubytki erozyjne szkliwa (nadżerki szkliwa) to ubytki twardych tkanek zębów niepróchnicowego pochodzenia spowodowane rozpuszczaniem tkanki zęba przez kwasy lub substancje chelatujące, bez wpływu bakterii. Działający kwas może być pochodzenia zewnętrznego lub wewnętrznego. W obrazie klinicznym nadżerki mają postać wklęsłych ubytków z charakterystyczną wąską strefą nietkniętego szkliwa wzdłuż brzegu dziąsła. Powierzchnie zębów są gładkie i błyszczące. Proces ten ma charakter przewlekły i początkowo przebiega bezobjawowo. W późniejszym okresie, kiedy zmiany obejmują zębinę, powstaje wyraźny ubytek i pojawiają się okresowe dolegliwości wywołane otwarciem kanalików zębinowych – nadwrażliwość zębiny. Nieleczone nadżerki mogą prowadzić do powikłań ze strony miazgi.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Entamoeba gingivalis i Trichomonas tenax a schorzenia jamy ustnej

Praca zawiera charakterystykę najczęściej izolowanych pierwotniaków jamy ustnej: Entamoeba gingivalis i Trichomonas tenax, korelację między ich obecnością a schorzeniami zapalnymi jamy ustnej, diagnostykę i leczenie zakażeń pierwotniakowych.

ENDODONCJA

Dylematy endodontyczne. Czyli jak leczyć skutecznie metodą klasyczną

Leczenie endodontyczne od wielu lat stanowi skuteczną metodę terapeutyczną umożliwiającą zachowanie zęba w jamie ustnej, zwłaszcza w obliczu faktu, że ludzie żyją dzisiaj dłużej niż kiedykolwiek wcześniej, a względy funkcjonalne oraz estetyczne w obszarze układu stomatognatycznego mają istotny wpływ na jakość życia. W wielu przypadkach prawidłowo przeprowadzone leczenie endodontyczne może być skuteczną alternatywą dla leczenia implantoprotetycznego.

szczeLeczenie endodontyczne zębów siecznych dolnych 31, 41, 42 ze złamaniem korzeni w okolicy wierzchołków u pacjenta po urazie i złamaniu wyrostka zębodołowego żuchwy. Opis przypadku

W pracy opisano postępowanie interdyscyplinarne u pacjenta z poprzecznym złamaniem korzeni zębów siecznych żuchwy oraz wyrostka zębodołowego. Obejmowało ono leczenie endodontyczne zębów 31, 41, 42 oraz zespolenie chirurgiczne odłamanych fragmentów kostnych wyrostka zębodołowego w celu rehabilitacji narządu żucia u pacjenta po urazie.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Molekularne podłoże wybranych zaburzeń twarzoczaszki – przegląd piśmiennictwa

Lekarze dentyści, a w szczególności ortodonci, w codziennej pracy klinicznej spotykają się z zaburzeniami uwarunkowanymi genetycznie. Poznanie podłoża molekularnego wad wrodzonych, chorób dziedzicznych lub nabytych umożliwia prawidłowe postępowanie diagnostyczne i zindywidualizowanie terapii klinicznej. W szczególności dotyczy to współczesnej ortodoncji, która zajmuje się leczeniem chorób, wad i zaburzeń rozwojowych w obrębie twarzoczaszki.

Zębiak złożony przyczyną zatrzymania zębów stałych – opis przypadku

Jedną z przyczyn zaburzeń w wyrzynaniu zębów mogą być zębiaki, które często powodują zatrzymanie okolicznych zębów i dlatego z reguły są wykrywane dopiero w momencie, gdy ząb stały nie pojawia się w łuku zębowym po okresie fizjologicznej wymiany. Nie podlega dyskusji fakt, że każdy przypadek braku zęba stałego w łuku po okresie jego fizjologicznego wyrzynania jest wskazaniem do wykonania badania radiologicznego. Celem pracy jest przedstawienie przypadku 14-letniej pacjentki leczonej w Poradni Chirurgii Stomatologicznej w Zabrzu Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej w Bytomiu z powodu zatrzymania zębów 13 i 14 spowodowanego obecnością zębiaka złożonego.

Zastosowanie modeli 3D w rekonstrukcjach chirurgii szczękowo-twarzowej

Artykuł opisuje sposób wykonania rekonstrukcji szczęki na podstawie przypadku 15-letniego pacjenta. Ukazuje również cel współpracy chirurgii oraz inżynierii dentystycznej.

ORTODONCJA

Ortodontycznie indukowana resorpcja szczytu korzeni (OIIRR) zębów leczonych endodontycznie u pacjentów noszących stały aparat bezligaturowy – badania własne

W artykule przedstawiono wyniki badań własnych nad wpływem sił mechanicznych generowanych w trakcie leczenia ortodontycznego przez stały aparat bezligaturowy na występowanie zjawiska resorpcji korzeni zębów leczonych endodontycznie metodami klasycznymi oraz zębów leczonych według zasad nowoczesnej endodoncji. Dokonano również porównania podatności tych zębów na resorpcję, w zależności od kształtu wierzchołka korzenia, wielkości stosowanych sił oraz przynależności do grupy zębowej.

DYSFUNKCJE NARZĄDU ŻUCIA

Anatomia i mechanika stawu skroniowo-żuchwowego – cz. 1

W artykule zostały przedstawione budowa anatomiczna i mechanika stawu skroniowo-żuchwowego. W kolejnych częściach przybliżymy etiologię, rozpoznawanie i leczenie zaburzeń w układzie ruchowym narządu żucia.

STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO

Rozmieszczenie i częstotliwość występowania próchnicy w trzonowych zębach mlecznych u dzieci toruńskich w wieku 4-5 lat

Próchnica zębów jest od lat ważnym problemem występującym z różnym natężeniem wśród mieszkańców całego świata. Celem pracy była ocena rozmieszczenia ubytków próchnicowych w zębach trzonowych u dzieci 4- i 5-letnich z toruńskich przedszkoli. Badaniem objęto 1263 dzieci w wieku 4-5 lat uczęszczających do przedszkoli w Toruniu. Oceniano liczbę ubytków próchnicowych, wypełnień oraz zębów usuniętych. Oszacowano częstość próchnicy, puw, wskaźnik leczenia. W badanej grupie częstość próchnicy wynosiła 64,19%, średnia wartość puw w 4. roku życia osiągnęła wartość 2,46, zaś w 5. roku życia – 2,98. Wskaźnik leczenia wynosił 0,25 u 4-latków i wzrastał u dzieci 5-letnich do 0,31. W obu grupach wiekowych częstość próchnicy, jak i wartość puw były wyższe wśród chłopców niż wśród dziewcząt, zaś wskaźnik leczenia dla obu płci był zbliżony, przy czym dla grupy 4-latków osiągnął wartość 0,25, a dla 5-latków – 0,31. Przeprowadzone badania potwierdziły wysoką zachorowalność i intensywność próchnicy uzębienia mlecznego. Niskie wartości wskaźnika leczenia zarówno w grupie 4-latków, jak i 5-latków przemawiają za zintensyfikowaniem leczenia ubytków próchnicowych wśród dzieci przedszkolnych. W odniesieniu do całej zbadanej populacji dzieci w wieku 4-5 lat zaobserwowano, że zęby trzonowe dolne ulegały procesowi próchnicowemu częściej niż górne.

PROTETYKA

Leczenie implantoprotetyczne w strefie estetycznej szczęki

W pracy przedstawiono możliwość uzupełnienia braku pojedynczego zęba przy pomocy leczenia implantoprotetycznego. Leczniem objęto 28-letnią pacjentkę, u której w wyniku powikłań po leczeniu endodontycznym doszło do utraty zęba 22. Leczenie przeprowadzono w kilku etapach ze względu na konieczność augmentacji okolicy wszczepu, implantacji i ostatecznego uzupełnienia protetycznego. Uzyskany efekt końcowy jest satysfakcjonujący.

Tandem wydajności i estetyki: Pełnokonturowa odbudowa zębów tylnych za pomocą przejrzystego tlenku cyrkonu. Team players: efficiency and esthetics Full-contour posterior restorations made with translucent zirconium oxide

Nowoczesne tlenki cyrkonu spełniają trzy główne wymagania współczesnej techniki dentystycznej: wysoką wytrzymałość, estetykę i wydajność. Autor opisuje wykonanie monolitycznych uzupełnień zębów tylnych z przejrzystego tlenku cyrkonu Zenostar Zr Translucent.

Wyciski anatomiczne pod protezy ruchome – najczęściej popełniane błędy

W pracy przedstawiono najczęściej popełniane błędy podczas pobierania wycisków anatomicznych pod protezy ruchome. Błędy te są związane z niewłaściwym przygotowaniem pacjenta do wycisków, z nieodpowiednim doborem łyżki wyciskowej, postępowaniem z masami wyciskowymi, nieprawidłową techniką pobierania wycisków oraz niewłaściwym przechowywaniem gotowych wycisków przed odlaniem modeli.

STOMATOLOGIA W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Nanobakterie – czynnik odpowiedzialny za patologiczne wapnienie w organizmie i ich związek z chorobami stomatologicznymi

Nanobakterie to niesklasyfikowane mikroorganizmy o ekstremalnie małych rozmiarach. Pomimo wielu kontrowersji wydają się organizmami żywymi, zdolnymi do samoreplikacji, co odróżnia je od wirusów. Udowodnione zostało występowanie tych nanocząsteczek w przebiegu wielu chorób związanych z patologicznymi zwapnieniami, również z zakresu stomatologii.

SPRZĘT I MATERIAŁY

wsporAparat elektrochirurgiczny Bechtold Eltron i możliwość zastosowania w stomatologii

W pracy przedstawiono aparat elektrochirurgiczny Bechtold Eltron i możliwość jego zastosowania w stomatologii.

Sterylizacja w gabinecie stomatologicznym – temat zawsze aktualny

Wykonywanie zabiegów przebiegających z naruszeniem ciągłości tkanek obliguje podmioty lecznicze do stosowania sterylnych narzędzi. W gabinecie stomatologicznym większość z wykonywanych usług to właśnie zabiegi przebiegające z naruszeniem ciągłości tkanek, dlatego też tak ważne jest posiadanie niezbędnej wiedzy, która pozwala na profesjonalne działania.

PRAWO

Administrator bezpieczeństwa informacji w 2015 roku

W styczniowym numerze „Twojego Przeglądu Stomatologicznego” pisałem o roli i zadaniach administratora bezpieczeństwa informacji w przetwarzaniu danych osobowych w praktyce stomatologicznej. Zachęcałem do przekazywania odpowiedzialności w tym zakresie osobom współpracującym w zespole. Konsekwencją takiej decyzji jest wzrost poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, a także rozwój specjalistycznych kompetencji osoby powołanej do tej roli.

Miejsce przedsiębiorczości na uczelni medycznej w świetle badań ankietowych

Z ekonomicznego punktu widzenia opieka zdrowotna może być rozpatrywana jako działalność usługowa służąca zaspokajaniu, szczególnie zindywidualizowanych potrzeb człowieka, polegająca na wykorzystaniu czynników świadczenia usług (czynniki te w opiece zdrowotnej mają swoją specyfikę, a ich substytucyjność i komplementarność także nabierają specyficznego charakteru ze względu na zdrowie i życie ludzkie, których dotyczą), w celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu tej działalności.

OKIEM SANEPIDU

Plan higieny w gabinecie stomatologicznym

Kierownicy podmiotów leczniczych oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych są obowiązani do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Obowiązki te zapisano w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

NA RATUNEK

Duszność w gabinecie dentystycznym

Duszność to subiektywne uczucie braku powietrza. Przyczyn duszności może być wiele. Pacjent będzie uskarżał się na brak powietrza w przebiegu wielu chorób przewlekłych, ale duszność może być także pierwszym objawem wielu innych zagrażających życiu schorzeń.

KALENDARIUM SZKOLEŃ BRANŻOWYCH

Kalendarium imprez branżowych

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

EndoMeeting 2015 – II edycja łódzkiego spotkania endodontów

Ponad 200 lekarzy, 8 wykładowców z kraju i z zagranicy oraz 15 firm wzięło udział w Konferencji EndoMeeting 2015, która odbyła się 9-11 kwietnia 2015 r., w Łodzi. To już druga edycja łódzkiego spotkania endodontów, organizowanego przez firmę DentalCLASS.

Wrocflow 2015

Trzy dni, około 1400 uczestników, wykłady, warsztaty praktyczne i wieczory integracyjne – tak krótko można podsumować Kongres Wrocflow 2015.

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY TPS

Testowy Program Edukacyjny

Testowy Program Edukacyjny

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij