TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 6/2015
TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 6/2015

Drodzy Czytelnicy!

W bieżącym wydaniu mają Państwo okazję zapoznać się z sylwetką dr Katarzyny Brus-Sawczuk, stomatologiem specjalizującym się w leczeniu endodontycznym. Pani Doktor opowiada m.in. o istocie interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy lekarzami różnych specjalizacji, a także o kształceniu lekarzy endodontów w Polsce.

Tematem bieżącego numeru jest implantoprotetyka. Fotorelację przedstawiającą odbudowę korony zęba w bocznym odcinku łuku zębowego przygotował lek. dent. Adam Romaniuk-Demonchaux. Dr Armin Nedjat opisał zastosowanie natychmiastowej implantacji – wygodnego dla pacjenta rozwiązania, które pozwala cieszyć się estetycznym uśmiechem. Od strony diagnostycznej temat implantoprotetyki poruszyli dr n. med. Rafał Flieger, dr n. med. Przemysław Kopczyński, lek. stom. Jacek Matys, którzy opisali zastosowanie pantomogramu cyfrowego. Oprócz artykułów mają Państwo także okazję zapoznać się z przeglądem implantów, który znajduje się bezpośrednio za działem „Implantoprotetyka”.

Zachęcam Państwa również do zapoznania się z kolejnymi szczegółami dotyczącymi II Międzynarodowego Kongresu Stomatologicznego Dent Group Academy. Kongres odbędzie się 4-6 grudnia w Katowicach, a sesjom wykładowym będą towarzyszyły warsztaty i wystawa produktów stomatologicznych. Więcej szczegółów na stronie: kongres-dga.elamed.pl.

Życzę przyjemnej lektury
redaktor naczelna
prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz

DENTAL NEWS

Dental News

SYLWETKI STOMATOLOGII

Szansa dla zęba

Z dr Katarzyną Brus-Sawczuk, wykładowcą Zakładu Stomatologii Zintegrowanej WUM oraz lekarzem endodontą, rozmawiała Urszula Rudner.

KOMPENDIUM LEKARZA PRAKTYKA

Kompendium lekarza praktyka

Jak wygląda organizacja i zakres działania Izby Lekarskiej? W jaki sposób przygotować się do kontroli NFZ lub konsultantów wojewódzkich? Jak rozliczać punkty edukacyjne oraz skompletować dokumenty wymagane do wykonywania zawodu dentysty? Wszystkie te informacje, jak i wiele innych, znajdą Państwo w kolejnej edycji Kompendium lekarza praktyka. W tym numerze - Zgoda na leczenie protetyczne

TEMAT NUMERU

Odtwórcze leczenie stomatologiczne – odbudowa zęba przedtrzonowego w szczęce z zastosowaniem wkładu z materiału złożonego wzmacnianego włóknem szklanym i materiału kompozytowego najnowszej generacji

Niniejszy artykuł prezentuje przypadek odbudowy korony zęba w bocznym odcinku łuku zębowego. Do odbudowy korony zęba zastosowano nowoczesny system wkładów koronowo-korzeniowych EnaPost oraz materiał kompozytowy Enamel plus HRi (Micerium) zastosowany w technice warstwowej.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Sedacja wziewna podtlenkiem azotu – eliminacja lęku stomatologicznego

Sedacja wziewna za pomocą podtlenku azotu jest skuteczną metodą eliminacji lęku u pacjentów w każdym wieku. Jest to metoda coraz powszechniej stosowana w gabinetach stomatologicznych. Pomaga przełamać strach przed zabiegami przeprowadzanymi przez dentystów, dzięki czemu pacjenci chętniej zgłaszają się na kolejne wizyty.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Rzadki przypadek dużego kamienia przewodu ślinianki podżuchwowej

W pracy przedstawiono przypadek 85-letniej pacjentki, u której stwierdzono duży kamień w przewodzie wyprowadzającym ślinianki podżuchwowej.

Kostniak wewnątrzkostny zlokalizowany w szczęce – opis przypadku

W pracy przedstawiono przypadek kostniaka wewnątrzkostnego, który powodował bóle pseudoneuralgii.

Powikłania miejscowe w czasie usuwania zębów

W pracy przedstawiono powikłania miejscowe towarzyszące usunięciu zębów.

PERIODONTOLOGIA

Zastosowanie lasera biostymulacyjnego w leczeniu chorób błon śluzowych jamy ustnej

W pracy przedstawiono wpływ światła lasera biostymulacyjnego jako uzupełnienia terapii podstawowej w leczeniu zmian na błonie śluzowej jamy ustnej w najczęściej spotykanych schorzeniach – aftozach i opryszczce wargowej. W terapii konwencjonalnej leczenia aftoz stosuje się płukanki antyseptyczne, płukanki o charakterze przeciwzapalnym, maści przyśpieszające gojenie i działające regenerująco, a w przypadku rozległych zmian – również sterydy. Leczenie opryszczki wargowej w praktyce polega na łączeniu preparatu przeciwwirusowego z substancją czynną – acyklowirem. Wykorzystanie laserów niskoenergetycznych jako uzupełnienie terapii podstawowej powoduje zmniejszenie bólu, liczby i rozmiarów owrzodzeń, wydłużenie okresów remisji oraz skrócenie czasu gojenia omawianych zmian.

STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO

Minimalnie inwazyjne zaopatrzenie złamania zębów siecznych górnych u niepełnosprawnego dziecka z użyciem ultracienkiego włókna szklanego UFM Dentapreg®

Autorka opisuje przypadek urazu zębów siecznych u niepełnosprawnej dziewczynki, zaopatrzonych metodą nieinwazyjną przez sklejenie odłamanych fragmentów koron klinicznych i wzmocnienie konstrukcji włóknem szklanym UFM Dentapreg®.

Badanie ankietowe nawyków higienicznych i świadomości zdrowotnej 12-latków zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie

Nawyki higieniczne i świadomość zdrowotna dzieci mają ogromny wpływ na powstanie i przebieg choroby próchnicowej. Celem pracy była analiza nawyków higienicznych i wiedzy 12-latków zamieszkujących różne środowiska województwa kujawsko-pomorskiego: rejon dużego miasta, małego miasta i obszar wiejski.

PROTETYKA

Komputerowe wspomaganie prac protetycznych CAD/CAM kluczem do satysfakcji klienta

Artykuł opisuje użycie skanera wewnątrzustnego do wykonania estetycznej pracy protetycznej.

Wkłady koronowe – podział, wskazania, postępowanie

W przypadku znacznego zniszczenia koron zębów możemy zaproponować pacjentom wykonanie wkładów i nakładów. W pracy przedstawiono ich klasyfikacje, wskazania do wykonania oraz procedury zabiegowe.

Kliniczne masy wyciskowe – rodzaje, właściwości, zalety i wady

Artykuł przedstawia spektrum mas wyciskowych oraz ich dokładny opis.

IMPLANTOPROTETYKA

Czynniki sukcesu w implantacji natychmiastowej. Erfolgsfaktoren für die Sofortimplantation

Klasyczne koncepcje terapeutyczne polegające na wgajaniu implantów w stanie nieobciążonym i wykonaniu uzupełnienia protetycznego w późniejszym czasie stają się coraz mniej popularne. Nowoczesne powierzchnie oraz kształty implantów pozwalają na zastosowanie krótszych czasów wgajania niż do tej pory.

Wartość diagnostyczna pantomogramu cyfrowego w praktyce implantologicznej – opis przypadku

Celem pracy było przedstawienie znaczenia precyzyjnych pomiarów pionowych wyrostka zębodołowego podczas implantacji krótkiego implantu systemu Ankylos jako alternatywy dla podniesienia dna zatoki szczękowej.

STOMATOLOGIA W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Wypalenie zawodowe – przegląd piśmiennictwa

W pracy zgromadzono i usystematyzowano poglądy na temat wypalenia zawodowego.

Zakrzepica zatoki jamistej spowodowana zakażeniem zębopochodnym – opis przypadku

Zakrzepica zatoki jamistej (CST) stanowi trudny problem kliniczny. Wyróżniamy przyczyny septyczne i aseptyczne jej powstania. W pracy przedstawiono przypadek septycznej zakrzepicy zatoki jamistej u 50-letniej chorej, spowodowany nasilonymi zmianami zapalnymi zębopochodnymi szczęki prawej.

PRAWO

Usługi stomatologiczne w formie spółki osobowej

Prowadzenie działalności leczniczej w zakresie stomatologii, podobnie jak w innych rodzajach świadczeń zdrowotnych, wymaga na początku utworzenia formy prawnej działalności.

OKIEM SANEPIDU

Wymagania i przepisy prawne w pracowniach rtg.

Jednostki ochrony zdrowia, w tym pracownie rtg., stosujące promieniowanie jonizujące w celach medycznych zobowiązane są do przestrzegania szeregu wymagań prawnych.

NA RATUNEK

Gdy preparat chemiczny trafi tam, gdzie nie powinien... czyli postępowanie w przypadku narażenia na najczęściej stosowane substancje w gabinecie dentystycznym

Każda substancja jest trucizną, ale, jak wiadomo od wieków, wszystko zależy od jej ilości czy stężenia. Lekarz dentysta jako jeden z niewielu specjalistów codziennie w swojej pracy ma styczność z groźnymi substancjami chemicznymi.

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Kalendarium imprez branżowych

Genetyka i ortodoncja na konferencji w Warszawie

18 kwietnia w warszawskim hotelu Golden Tulip odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pod nazwą „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki uwarunkowanych genetycznie”.

Konferencja OneDentsply

25 kwietnia w warszawskim hotelu Mercure odbyła się pierwsza konferencja OneDentsply. Wsparcia organizatorom udzieliło PTSS oddział Warszawa.

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY TPS

Testowy Program Edukacyjny

Testowy Program Edukacyjny

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij