TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 9/2015
TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 9/2015

Drodzy Czytelnicy!

Bieżące wydanie „TPS” dotrze do Państwa tuż przed targami CEDE, które odbędą się w Poznaniu. Jeszcze raz serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzenia naszych stoisk: 7.1c oraz 8.3e.1. Oprócz najnowszej oferty wydawniczej, wśród której znajduje się książka Tomografia stożkowa w praktyce endodontycznej pod redakcją dr hab. n. med. Joanny Zarzeckiej, przygotowaliśmy dla Państwa także inne atrakcje. Dzięki współpracy z Wojciechem Krówczyńskim, autorem artykułów z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych, na stoisku 8.3e.1 każdy odwiedzający targi będzie mógł skorzystać z bezpłatnej konsultacji w tym zakresie.

Dodatkowa atrakcja, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, to możliwość
dołączenia do programu „Pierwsza wizyta”. Czasopismo „TPS” zostało patronem medialnym akcji organizowanej przez firmę Arkona, która ma za zadanie poprawę stanu zębów dzieci poprzez zmianę wizerunku stomatologa oraz promocję lakowania jako metody profilaktyki próchnicy. Dzieci i dorośli na stoisku 7.1c na specjalnym dotykowym standzie (udostępniony nam dzięki uprzejmości firmy IMS, która od ponad 15 lat zajmuje się przygotowywaniem i wdrażaniem rozwiązań audiomarketingowych oraz aromamarketingowych – najskuteczniejszych narzędzi oddziałujących na emocje klientów) będą mogli zagrać w grę „Pierwsza wizyta” i wygrać atrakcyjne nagrody. Dodatkowo na stoisku stomatolodzy będą mogli dołączyć do akcji i za pomocą „Pierwszej wizyty” walczyć ze stresem małych pacjentów w swoich gabinetach.

Na okładce bieżącego wydania oraz w dziale „Sylwetki stomatologii” gości dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko, prodziekan ds. naukowych Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego UM we Wrocławiu. Serdecznie zachęcam do lektury wywiadu. Temat numeru dotyczy chirurgii stomatologicznej. Autorzy: lek. dent. Aleksandra Szczepkowska, dr hab. prof. nadzw. Anna Janas, dr n. med. Piotr Osica, opisali przypadek głębokiego zatrzymania zęba 38 spowodowanego dodatkowym zębem 39. Zapraszam także do zapoznania się z działem „Sprzęt i materiały”, gdzie obok artykułu na temat zasad BHP w gabinecie stomatologicznym znajduje się także przegląd rękawiczek.

Polecam Państwa uwadze także II Międzynarodowy Kongres Stomatologiczny Dent Group Academy, który odbędzie się 4-6 grudnia w Katowicach. Jest to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, które łączy podczas sesji wykładowych i warsztatów trzy grupy zawodowe: lekarzy stomatologów, higienistki i asystentki stomatologiczne oraz techników dentystycznych. Więcej szczegółów na temat wydarzenia na: kongres-dga.pl.

Życzę owocnej lektury
redaktor naczelna
prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz

DENTAL NEWS

Dental News

SYLWETKI STOMATOLOGII

Kiedy praca jest pasją

O ścieżkach pracy zawodowej łączących pracę naukowo-dydaktyczną i kliniczną z kierownikiem Zakładu Patologii Jamy Ustnej UM we Wrocławiu dr hab. Małgorzatą Radwan-Oczko rozmawiała Urszula Rudner.

KOMPENDIUM LEKARZA PRAKTYKA

Kompendium lekarza praktyka

Badanie podmiotowe i przedmiotowe w stomatologii

TEMAT NUMERU

Nietypowy przypadek głębokiego zatrzymania zęba 38 spowodowanego dodatkowym zębem 39

W pracy przedstawiono nietypowy przypadek głębokiego zatrzymania zęba 38 spowodowanego dodatkowym zębem 39 u 20-letniego pacjenta.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Efekty stosowania abrazji powietrznej przed lakowaniem zęba

Lakowanie bruzd jest powszechnie stosowanym zabiegiem profilaktycznym. W celu oczyszczenia bruzdy można zastosować abrazję powietrzną. Celem badania była ocena mikrobiologiczna ilości drobnoustrojów w biofilmie płytki bakteryjnej bruzdy centralnej zębów trzonowych przed zastosowaniem i po zastosowaniu piaskarki abrazyjnej. Materiał badawczy stanowiło 11 świeżo usuniętych trzecich zębów trzonowych ze zdrowymi bruzdami, całkowicie lub częściowo wyrzniętych, których powierzchnia żująca miała kontakt ze środowiskiem jamy ustnej. Oczyszczenie bruzd zębów trzonowych z zastosowaniem piaskarki skutecznie eliminuje drobnoustroje.

Rekonstrukcja zębów z użyciem materiałów bioaktywnych – Activa Liner i Restorative – opis przypadków

W pracy przedstawiono możliwości odbudowy rozległych ubytków próchnicowych z wykorzystaniem nowej klasy materiałów do rekonstrukcji zębów – materiałów bioaktywnych, które wykazują wytrzymałość, odporność i estetykę oraz fizyczne właściwości charakterystyczne dla kompozytów, a jednocześnie działają jak glasjonomery, dostarczając jednak znacznie więcej jonów do struktury zęba. Przedstawione materiały określane są przez producenta jako pierwsze bioaktywne materiały, reagujące na czynniki środowiska jamy ustnej, neutralizujące czynniki próchnicotwórcze i posiadające potencjał mineralizacyjny, który zapobiega tworzeniu mikroprzecieku. Produkty te ze względu na swoje unikalne właściwości mogą znaleźć zastosowanie w różnych gałęziach stomatologii.

ENDODONCJA

Powikłania w leczeniu endodontycznym

W leczeniu endodontycznym, pomimo mnogości nowych metod leczenia i materiałów, zdarzają się powikłania. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest teraz nawet większe niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ lekarze podejmują się leczenia przypadków trudnych i skomplikowanych. Można odnieść wrażenie, że wraz z intensywnym rozwojem zaplecza materiałowo-sprzętowego w endodoncji wzrosła też odwaga w podejmowaniu działań leczniczych przypadków, które do niedawna były skazane na ekstrakcję. Powikłania mogą się pojawić na każdym z etapów leczenia kanałowego, nawet u najbardziej doświadczonego klinicysty. Obawa przed ich wystąpieniem nie może jednak powstrzymywać lekarza dentysty przed leczeniem, a nasz algorytm postępowania leczniczego powinien być zgodny z aktualnym stanem wiedzy oraz zrealizowany z należytą starannością i ostrożnością. Gdy istnieje szansa, że nasze działanie przyniesie zamierzony efekt, zawsze powinniśmy podjąć próbę leczenia.

Leczenie odtwórcze zębów z rozległym ubytkiem tkanek twardych w odcinku bocznym przy udziale materiałów firmy Itena Clinical – opis przypadków

Artykuł przedstawia opis przypadków klinicznych. U pacjentów wykonano odbudowę przy użyciu włókien szklanych w zębach bocznych po leczeniu endodontycznym z rozległym ubytkiem tkanek twardych. Włókna szklane stanowią alternatywę dla leczenia protetycznego w takich sytuacjach klinicznych. Autorzy wykorzystali do tego celu materiały francuskiego producenta Itena Clinical.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Zęby zlane Problemy w leczeniu po latach – opis przypadku

Zęby zlane jako jedna z nieprawidłowości zębowych niejednokrotnie stanowiły problem terapeutyczny. W literaturze opisano kilka metod postępowania i leczenia tego rodzaju anomalii. W artykule przedstawiono przypadek następstw niezakończonego leczenia zębów zlanych w przeszłości.

Ziarniniak naczyniowy: leczenie chirurgiczne przy użyciu lasera Er:YAG – opis przypadku

Ziarniniak naczyniowy jest łagodną zmianą powstałą w wyniku hiperplazji komórek i naczyń krwionośnych. Zazwyczaj przyjmuje postać uszypułowanego, miękkiego tworu o dużej predyspozycji do krwawień. Zmiana najczęściej powstaje na skórze i błonach śluzowych, również jamy ustnej. Najczęstszą przyczyną powstawania schorzenia są czynniki drażniące. W celu usunięcia zmiany można posłużyć się: skalpelem, skleroterapią, elektrodesykacją, kriochirurgią, łyżeczkowaniem, podwiązaniem zmiany oraz współcześnie polecanym zabiegiem laserowym. Przedstawiamy przypadek pacjentki, u której z powodu wady zgryzu doszło do powstania ziarniniaka naczyniowego na podniebieniu. Zmiana została usunięta za pomocą lasera Er:YAG. W artykule opisano zalety powyższej metody.

ORTODONCJA

Hiperdoncja – jedna z najczęstszych wad zębowych

Hiperdoncja jest zaburzeniem charakteryzującym się występowaniem zwiększonej liczby zębów. Prowadzi ona do wielu zaburzeń w obrębie jamy ustnej i problemów zarówno medycznych, jak i estetycznych. Zęby nadliczbowe występują w uzębieniu mlecznym, stałym i mieszanym. Do diagnostyki zębów nadliczbowych wykorzystuje się zdjęcia: zębowe, zgryzowe, pantomograficzne i stożkową tomografię wolumetryczną. W artykule omówiono częstość występowania, etiopatogenezę, klasyfikacje i postępowanie w przypadku zębów nadliczbowych, a także powikłania będące następstwem obecności zębów nadliczbowych.

PROTETYKA

Podścielenie pośrednie jako przywrócenie wydolności czynnościowej ruchomym uzupełnieniom protetycznym

Celem rehabilitacji protetycznej tradycyjnymi protezami płytowymi uzupełniającymi rozległe lub całkowite braki zębowe oraz utracone tkanki jamy ustnej jest możliwie jak najwierniejsze odtworzenie funkcji układu stomatognatycznego, z uwzględnieniem aspektu psychologicznego pacjenta wynikającego z zapewnienia odpowiedniej estetyki i poczucia maksymalnego komfortu. Jednak w praktyce klinicznej często, mimo największej staranności w wykonawstwie uzupełnień protetycznych, mamy do czynienia z procesami zanikowymi w obrębie podłoża protetycznego, uwarunkowanymi czynnikami ogólnymi i miejscowymi. Skutkuje to powstaniem niekorzystnych warunków funkcjonowania protez, które bez należytego przylegania do tkanek podłoża tracą prawidłowe utrzymanie, powodując powtarzające się urazy mechaniczne i patologiczne zmiany na błonie śluzowej. Tak niewydolnie czynnościowo płytę protezy ruchomej można naprawić, stosując m.in. metodę podścielenia pośredniego materiałem akrylowym. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia klinicznego procedury podścielenia pośredniego w praktyce klinicznej na podstawie danych z piśmiennictwa, a także własnych obserwacji.

Minimalnie inwazyjne postępowanie protetyczne u pacjenta z silnym starciem zębów oraz czynnościowym bocznym przemieszczeniem żuchwy

Praca przedstawia sposób leczenia protetycznego pacjenta z uogólnionym starciem zębów oraz bocznym czynnościowym przemieszczeniem żuchwy. Wykorzystanie procedury natychmiastowej aplikacji systemu wiążącego do zębiny pozwoliło zrezygnować z leczenia konwencjonalnego, które nie jest zachowawcze i wymagałoby wykonania pełnych koron. Do przeprowadzenia rehabilitacji zastosowano onlaye kompozytowe. By osiągnąć przewidywalny efekt estetyczny i funkcjonalny, przeprowadzono dwuetapowe postępowanie terapeutyczne.

IMPLANTOLOGIA

Wpływ zastosowania implantów o wąskiej średnicy na wskaźnik ich przetrwania w kostnych strukturach tkankowych

Zastosowanie leczenia implantoprotetycznego daje możliwość poprawy jakości życia pacjenta dzięki możliwości odtworzenia utraconej funkcji żucia i estetyki twarzy. Wśród realizowanych procedur wykorzystuje się implanty o wąskiej średnicy, których wielkość waha się od 1,8 mm do 3,3 mm. Stosowane są one zarówno w celu stabilizacji protezy całkowitej, jak i uzupełnienia pojedynczych braków zębowych – bocznych zębów siecznych w szczęce i zębów siecznych w żuchwie. Badania prowadzone nad trwałością implantów o wąskiej średnicy wykazały, iż cechują się one stosunkowo wysokim poziomem trwałości, często właściwym dla implantów o standardowej średnicy.

STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO

Zalety stosowania kompozytu SDR® w stomatologii dziecięcej. Advantages of using SDR® in Paediatric Dentistry

Kompozyty bulk fill są niemal idealnym materiałem wypełnieniowym dla zębów mlecznych, ponieważ w stomatologii dziecięcej duże znaczenie mają możliwość szybkiej aplikacji oraz niezawodność danego produktu.

RADIOLOGIA

Całkowity lewostronny rozszczep wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia – opis przypadku

Wady rozszczepowe polegające na braku ciągłości tkanek miękkich i/lub kości należą do najczęściej występujących wad rozwojowych części twarzowej czaszki. Malformacje, które w zakresie części twarzowej czaszki dotyczą przeważnie wargi, wyrostka zębodołowego oraz podniebienia, występują w zależności od rodzaju rozszczepu z różną częstością u obu płci. W pracy przedstawiono opis przypadku 28-letniego pacjenta, u którego rozpoznano całkowity lewostronny rozszczep wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia. Zwrócono uwagę na etiopatogenezę, diagnostykę obrazową oraz zespołowe leczenie rozszczepów twarzy.

PERIODONTOLOGIA

Leczenie grzybicy jamy ustnej – jak sobie radzić z grzybicą w praktyce

Candida albicans – dla większości fizjologiczna flora jamy ustnej – należy jednak do mikroorganizmów oportunistycznych i może wywoływać grzybicę. Często stosowane antybiotykoterapie, przewlekłe sterydoterapie, grono pacjentów z chorobami ogólnymi, np. cukrzycą, zaburzeniami odporności, czy stale rosnąca grupa pacjentów po transplantacjach stosujących terapię immunosupresyjną to tylko część czynników predysponujących do rozwoju tego schorzenia. Badanie mikologiczne jest podstawą rozpoznania kandydozy, a leczenie przeprowadza się według określonego schematu. Warto o tym pamiętać. Ważna też jest profilaktyka – to kilka prostych informacji, które należy przekazać pacjentowi, a które mogą pozwolić uniknąć skomplikowanego leczenia.

SPRZĘT I MATERIAŁY

Zastosowanie lasera w codziennej praktyce dentystycznej

Przedstawiamy możliwości zastosowania lasera diodowego w ogólnej praktyce dentystycznej. Zastosowanie laserów jest bardzo szerokie, mogą one wspomagać zarówno chirurgię stomatologiczną, protetykę, endodoncję, jak i stomatologię zachowawczą. Przypadki pokazane w artykule, trudne do wykonania konwencjonalnymi metodami, stają się niezwykle proste po zastosowaniu najnowszych technologii dostępnych dla lekarza dentysty.

BHP w gabinecie stomatologicznym – realia czy mrzonka wymyślona przez urzędników?

Dziś już nikogo nie dziwi widok zespołu stomatologicznego wyglądającego jak kosmonauci, ubranego w specjalistyczną odzież i obuwie ochronne oraz rękawice, maski i przyłbice. BHP w gabinecie stomatologicznym to nie mrzonka, tylko rzeczywistość, w której każdy z personelu medycznego oraz okołomedycznego winien się odnaleźć

DENTAL BIZNES

Wygrać zmysły, czyli IMS u… stomatologa

Wieloletnie badania firmy Millward Brown dowodzą, że 65% zmian nastroju dokonuje się pod wpływem muzyki. Na przykład odnotowano dłuższy czas pobytu w sklepie, jeżeli z głośników klienci słyszą miłą dla ucha muzykę. Pozwala im to przyjaźniej reagować na bodźce również pozostałymi zmysłami, jeżeli jest to działanie subtelne i nie przeszkadza w innych czynnościach. To nic innego jak tzw. audiomarketing.

STOMATOLOGIA W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Występowanie otyłości u dzieci i młodzieży w Polsce na tle ogólnoświatowym na podstawie przeglądu piśmiennictwa

W pracy przedstawiono aspekt epidemiologiczny występowania nadwagi i otyłości w Polsce w odniesieniu do badań populacyjnych w innych krajach. Częstość występowania tego problemu w populacji rozwojowej w naszym kraju jest na średnim poziomie, choć zaobserwowano dynamiczny wzrost liczby otyłych dzieci na przestrzeni ostatnich dekad, wynikający z przemian socjoekonomicznych i kulturowych. Obiektywną obserwację trendów w tym zakresie utrudniają brak jednolitych kryteriów oceny otyłości, a także zróżnicowanie badanych grup pod względem liczebności, wieku, płci i innych parametrów, takich jak: miejsce zamieszkania, środowisko społeczne i inne.

OKIEM SANEPIDU

Zabezpieczenie gabinetu stomatologicznego przed szkodnikami

Stawonogi, czyli: muchy, motyle, chrząszcze, mrówki czy pająki, są wszechobecnym elementem wszystkich środowisk. Placówka lecznicza, jaką jest gabinet stomatologiczny, również jest narażona na ich obecność. Nie biorąc pod uwagę nawet skrajnych przypadków zasiedlenia naszego gabinetu przez karaczany, rybiki czy mrówki faraona, nie można przymykać

PRAWO

Audyt bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w praktyce stomatologicznej

W poprzednim artykule („TPS”, 5/2015) opisywałem zasady wyboru administratora bezpieczeństwa informacji w praktyce stomatologicznej. Szczegółowy tryb i sposób wykonywania przez niego zadań zostały uregulowane rozporządzeniem ministra administracji i cyfryzacji z 11 maja 2015 r.

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Kalendarium imprez branżowych

Jubileusz 25-lecia Zhermapolu

20 czerwca Zhermapol świętował 25-lecie istnienia firmy na rynku. Zaproszeni goście, w tym również redakcje „Nowoczesnego Technika Dentystycznego” i „Twojego Przeglądu Stomatologicznego”, zgromadzili się w Żelechowie, by wspólnie uczestniczyć w obchodach jubileuszu.

Jubileusz firmy Poldent

W tym roku firma Poldent, największy polski producent i dystrybutor instrumentów do leczenia kanałowego, obchodzi 25-lecie swojego istnienia na rynku stomatologicznym. Z tej okazji 19 czerwca zorganizowano uroczyste spotkanie jubileuszowe, na którym zgromadzili się nie tylko pracownicy firmy, ale również przyjaciele i współpracownicy, także z zagranicy. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli redakcji „TPS – Twojego Przeglądu Stomatologicznego”.

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY TPS

Testowy Program Edukacyjny

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij