TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 10/2015
TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 10/2015

Drodzy Czytelnicy!

Targi CEDE w Poznaniu dobiegły końca, dziękujemy Państwu za odwiedzenie naszych stoisk i owocne rozmowy. Z przyjemnością informuję, że dzięki Państwa głosom i zaufaniu zdobyliśmy nagrodę publiczności Grand Prix CEDE 2015 za wydania mobilne
czasopism: „Twój Przegląd Stomatologiczny”, „Nowoczesny Technik Dentystyczny” i „Ortodoncja w Praktyce”. Bardzo dziękujemy za wszystkie głosy.

W bieżącym wydaniu w dziale „Sylwetki stomatologii” wywiadu udzielił dr n. med. Tomasz Dzieniakowski, specjalista w zakresie ergonomii, współtwórca pierwszego programu nauczania ergonomii stomatologicznej.

Tematem bieżącego numeru jest artykuł lek. stom. Adama Romaniuka-Demonchaux poświęcony odbudowie koron zębów uszkodzonych w wyniku urazu materiałem kompozytowym. Artykuł jest bogaty w materiał zdjęciowy. Z zakresu chirurgii stomatologicznej zapraszam do lektury drugiej części cyklu artykułów na temat wykorzystania lasera Er:YAG, tym razem opisany został przypadek frenulektomii wargi górnej. Szczególnej uwadze polecam też artykuł z działu „Dysfunkcje narządu żucia”, w którym autorzy: dr n. med. Agnieszka Kozak-Rusinek, dr n. med. Marta
Tyndorf, prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz, opisali zmiany zwyrodnieniowe stawu skroniowo-żuchwowego. Do artykułu jest dołączony fragment filmu „Diagnostyka dysfunkcji narządu żucia” autorstwa prof. dr hab. Stefana Barona, który można obejrzeć w wersji mobilnej „TPS”.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z najnowszymi informacjami na temat II Międzynarodowego Kongresu Dent Group Academy na stronie kongres-dga.elamed.pl. Kongres odbędzie się 4-6 grudnia 2015 roku w Katowicach.

Życzę owocnej lektury
prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz

DENTAL NEWS

Dental News

SYLWETKI STOMATOLOGII

Ergonomia nakierowana na człowieka

Z dr. n. med. Tomaszem Dzieniakowskim, uznanym specjalistą w zakresie ergonomii w stomatologii, współtwórcą pierwszego programu nauczania ergonomii stomatologicznej, rozmawiała Urszula Rudner.

KOMPENDIUM LEKARZA PRAKTYKA

Kompendium lekarza praktyka

Specyfika zawodów medycznych – asystentka i higienistka stomatologiczna

TEMAT NUMERU

Odbudowa koron zębów uszkodzonych w wyniku urazu materiałem kompozytowym najnowszej generacji

Publikowany artykuł opisuje odbudowę koron zębów uszkodzonych w wyniku urazu materiałem kompozytowym najnowszej generacji – Enamel Plus HRi (Micerium).

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Ocena natężenia bólu śródzabiegowego za pomocą monitora pomiaru poziomu bólu ANI u pacjentów stomatologicznych

Ból oznacza nieprzyjemne odczucia towarzyszące działaniu bodźca uszkadzającego tkanki. Możliwe jest oznaczenie reakcji na ból w sposób obiektywny. Przeprowadzone badania polegały na ocenie użyteczności urządzenia ANI w codziennej praktyce lekarza dentysty do obiektywnego pomiaru poziomu bólu. Oceniano wskaźnik pomiaru ANI u pacjentów Poradni Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją ACS w Bytomiu poddawanych zabiegom usuwania kamienia nazębnego i leczenia ubytków próchnicowych. Analiza zgromadzonych wyników wskazuje na użyteczność technologii ANI do obiektywnej oceny bólu u pacjentów przytomnych na fotelu dentystycznym.

Wybielanie i prosta stomatologia estetyczna. Bleaching and simple aesthetic dentistry

W ostatnich latach wybielanie zębów stało się coraz bardziej popularne wśród pacjentów. Wielu z nich po zakończonym wybielaniu zwraca się następnie z prośbą o dalsze leczenie estetyczne.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Kamica ślinianki podżuchwowej – opis przypadku

Kamica ślinowa jest najczęściej występującym schorzeniem ślinianek i dotyczy głównie ślinianki podżuchwowej. Występuje zazwyczaj u osób w wieku średnim, częściej u mężczyzn. W piśmiennictwie opisano wiele czynników wpływających na rozwój kamicy. Jej przebieg jest najczęściej bezobjawowy. W opisanym przez autorów przypadku kamień był umiejscowiony w przewodzie wyprowadzającym ślinianki podżuchwowej. W pracy zostały przedstawione i omówione diagnostyka, różnicowanie i postępowanie chirurgiczne.

Zastosowanie lasera Er:YAG we frenulektomii wargi górnej – opis przypadku

Nieprawidłowe hipertroficzne wędzidełko wargi górnej może być przyczyną wielu nieprawidłowości czynnościowych i estetycznych, takich jak: diastema prawdziwa, zaburzenia mowy i mimiki twarzy, recesje dziąseł, brak utrzymania protez ruchomych. Frenulektomia jest głównym sposobem leczenia tego zaburzenia. Najczęściej zabieg przeprowadza się metodą tradycyjną (skalpelem), jednak zabieg laserowy cieszy się coraz większą popularnością. W artykule przedstawiono przypadek 9-letniego pacjenta, który został skierowany przez ortodontę w celu chirurgicznego leczenia przerośniętego wędzidełka. Dzięki ewaluacji klinicznej pacjenta zdecydowano o frenulektomii przy użyciu lasera Er:YAG jako najlepszej metodzie leczenia. W artykule przedstawiono przewagę metody laserowej nad konwencjonalną.

Wybrane materiały alloplastyczne w regeneracji ubytków kostnych: hydroksyapatyt i siarczan wapnia – przegląd piśmiennictwa

Procesy zapalne przyzębia prowadzą do utraty przyczepu nabłonkowego, przyczepu łącznotkankowego, powodują niszczenie cementu korzeniowego i kości wyrostka zębodołowego. Głębokie pionowe ubytki kości wymagają leczenia chirurgicznego mającego na celu reparację w postaci wytworzenia blizny tkankowej lub regenerację tkanek, czyli odbudowę kości, cementu i przyczepu łącznotkankowego. W metodach regeneracyjnych stosuje się kość autogenną lub materiały kościozastępcze: naturalne lub syntetyczne. W pracy autorzy opisali dwa preparaty alloplastyczne: hydroksyapatyt i siarczan wapnia, oraz przedstawili wyniki leczenia tymi materiałami na podstawie literatury oraz przypadków własnych.

PROTETYKA

Rehabilitacja implantoprotetyczna pacjentów bezzębnych z zastosowaniem systemu Locator – charakterystyka systemu oraz procedury postępowania klinicznego

Rehabilitacja protetyczna pacjenta bezzębnego stanowi duże wyzwanie dla współczesnej stomatologii. Zastosowanie protez overdenture wspartych na implantach z zastosowaniem systemu Locator stanowi skuteczne rozwiązanie.

STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO

Opieka stomatologiczna nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) to zaburzenia ruchu i postawy związane z uszkodzeniem lub zaburzeniem rozwojowym niedojrzałego mózgu. Mniej eksponowane, lecz ważne problemy u chorych z MPD wiążą się z zaburzeniami w zakresie narządu żucia. Osoby z MPD wymagają zdecydowanie większej dbałości, staranności oraz pomocy w utrzymaniu prawidłowej higieny jamy ustnej w odniesieniu do zdrowych. Niezbędne w tym względzie są przede wszystkim działanie opiekuna chorej osoby oraz czujność lekarza pierwszego kontaktu.

RADIOLOGIA

Ząb w jamie nosowej – przypadkowe znalezisko w badaniu CBCT Opis przypadku

Badanie CBCT wymaga starannej analizy wszystkich dostępnych przekrojów, a nie tylko opisu okolic, które stanowiły wskazanie do wykonania tego badania. W wielu przypadkach pozwala to na wykrycie tzw. incidentalm findings, których obecności pacjent nie był świadomy. Celem pracy było ukazanie wartości dokładnej analizy badania CBCT. Badanie pozwoliło nie tylko na wyjaśnienie przyczyn dolegliwości bólowych pacjentki, ale także ukazało obecność zęba ektopowego, częściowo położonego w jamie nosowej.

PROFILAKTYKA

Czy o sztuczne zęby dbamy jak o własne?

Zdecydowana większość pacjentów użytkujących ruchome uzupełnienia protetyczne w postaci częściowych lub całkowitych protez osiadających nie dba o nie w wystarczającym stopniu. Obecna na płycie protezy płytka bakteryjna może mieć destrukcyjny wpływ na podłoże protetyczne. Przeprowadzone badanie pozwoliło wykazać, jak odpowiednia higiena jamy ustnej i protez wpływają na zachowanie zdrowia tkanek jamy ustnej. Badania zostały wykonane w grupie 100 osób użytkujących ruchome uzupełnienia protetyczne, zgłaszających się do Poradni Protetyki Stomatologicznej Akademickiego Centrum Stomatologii w Bytomiu.

PERIODONTOLOGIA

Diagnostyka schorzeń jamy ustnej

Diagnostyka schorzeń jamy ustnej może nastręczać wiele trudności nie tylko ogólnie praktykującym lekarzom stomatologom, ale również specjalistom. Niejednoznaczny obraz kliniczny zmian chorobowych często skłania do sięgnięcia po dodatkowe, nowoczesne instrumentarium diagnostyczne. Obecnie dysponujemy wieloma technikami wspierającymi lekarzy w procesie diagnostycznym, pomimo tego wywiad medyczny jest narzędziem podstawowym. Celem pracy było przedstawienie urządzeń oraz technik pomocnych w diagnozowaniu schorzeń jamy ustnej na podstawie piśmiennictwa.

DYSFUNKCJE NARZĄDU ŻUCIA

Zmiany zwyrodnieniowe stawu skroniowo-żuchwowego – leczenie, fizjoterapia

Celem pracy jest przedstawienie metod fizjoterapeutycznych stosowanych przy zmianach zwyrodnieniowych stawu skroniowo żuchwowego.

SPRZĘT I MATERIAŁY

Wszechstronne zastosowanie kompozytów o odmiennych składach chemicznych

Artykuł opisuje rodzaje oraz zastosowanie materiałów kompozytowych w gabinecie stomatologicznym

Depotforeza® z zastosowaniem preparatu Cupral®

Artykuł opisuje jedną z metod leczenia endodontycznego przy pomocy Depotforezy® z użyciem preparatu Cupral®. Metoda ta pozwala na uratowanie zębów, które nie miały tej perspektywy w zwykłym leczeniu.

DENTAL BIZNES

Komunikacja interpersonalna pomiędzy lekarzem dentystą, technikiem dentystycznym a pacjentem – na podstawie przypadku klinicznego

Osiągnięcie optymalnego efektu leczenia protetycznego zależy od wielu czynników. Jak nam wiadomo, podstawowymi czynnikami są oczywiście kompetencje, profesjonalizm lekarza i technika dentystycznego. Ale nawet najwybitniejszym specjalistom byłoby trudno osiągnąć sukces leczniczy, gdyby swojej współpracy nie opierali na dobrej komunikacji. Komunikacja w przypadku leczenia protetycznego nie przebiega wbrew pozorom tylko i wyłącznie na linii lekarz dentysta – technik dentystyczny, bowiem ważnym rozmówcą w tym przypadku staje sięn również pacjent. Celem pracy jest przedstawienie przykładu dobrej komunikacji interpersonalnej pomiędzy dentystą, technikiem i pacjentem na podstawie przypadku klinicznego.

OKIEM SANEPIDU

Wybrane szkodliwe czynniki środowiska pracy w gabinecie stomatologicznym wyposażonym w aparat rtg.

Przedstawiciele zawodów medycznych z racji wykonywanych obowiązków są narażeni na wiele zagrożeń. Czynniki występujące podczas pracy dzielą się na czynniki niebezpieczne (których oddziaływanie na pracownika może powodować urazy) oraz szkodliwe (których oddziaływanie na pracującego prowadzi do schorzeń). W zależności od charakteru działania czynniki niebezpieczne i szkodliwe dzielą się na: fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne.

PRAWO

Usługi stomatologiczne w formie spółki kapitałowej

Prowadzenie działalności leczniczej w zakresie stomatologii, podobnie jak w innych rodzajach świadczeń zdrowotnych, wymaga na początku utworzenia formy prawnej działalności. W sektorze prywatnym dentysta ma zasadniczo do wyboru bycie przedsiębiorcą jednoosobowym lub spółką.

KALENDARIUM SZKOLEŃ BRANŻOWYCH

Kalendarium szkoleń branżowych

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

CEDE 2015

10-12 września w Poznaniu odbyła się 25. Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych CEDE. Wystawa CEDE jest największym wydarzeniem rynku stomatologicznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Udział w niej wzięło 10 640 zwiedzających, 269 firm, które zajęły 6750 m2 powierzchni stoisk.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

18 września Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej w Bytomiu zorganizowało Dzień Otwarty pod hasłem „Kształtujmy zdrowy uśmiech od najmłodszych lat”. ACSiMS skierowało swoją akcję do dwóch grup adresatów: do dyrektorów jednostek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz do najmłodszych pacjentów – przedszkolaków.

Grand Prix Publiczności CEDE dla Elamed Media Group

Podczas tegorocznej Wystawy CEDE w kategorii najlepszy produkt stomatologiczny w opinii publicznej uhonorowano Elamed Media Group za mobilną edukację dla stomatologii – zestaw 3 mobilnych czasopism: „TPS – Twój Przegląd Stomatologiczny”, „Ortodoncja w Praktyce”, „Nowoczesny Technik Dentystyczny”.

Grand Prix Publiczności CEDE dla Elamed Media Group

Podczas tegorocznej Wystawy CEDE w kategorii najlepszy produkt stomatologiczny w opinii publicznej uhonorowano Elamed Media Group za mobilną edukację dla stomatologii – zestaw 3 mobilnych czasopism: „TPS – Twój Przegląd Stomatologiczny”, „Ortodoncja w Praktyce”, „Nowoczesny Technik Dentystyczny”.

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY TPS

Testowy Program Edukacyjny

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij