TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 11/2015
TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 11/2015

Drodzy Czytelnicy!

Okres jesienny jest bogaty w imprezy branżowe, w większości tych spotkań bierze udział nasza redakcja. Zachęcam Państwa do zapoznania się z relacją z targów Expodent, które odbyły się 16-17 października w Toruniu. Miło mi poinformować, że nasze wydawnictwo zostało nagrodzone za dwa produkty: cykl szkoleń multimedialnych z zakresu leczenia endodontycznego oraz dodatek dla pacjenta „Zdrowy Uśmiech”. Z produktami można się zapoznać na stronie www.dlaspecjalistow.pl.

W bieżącym wydaniu na naszej okładce gości dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego oraz kierownik Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UM we Wrocławiu prof. dr hab. Beata Kawala, która opowiada o sposobach leczenia dorosłych oraz dzieci.

Temat numeru tym razem jest poświęcony chirurgicznemu sposobowi wykorzystania lasera Er:YAG w zabiegu bezpłatowego odsłonięcia implantu. Większość pacjentów kojarzy wizytę w gabinecie stomatologicznym z bólem. Jest to bardzo subiektywne odczucie, o którym mogą Państwo przeczytać w dziale „Stomatologia zachowawcza”, gdzie znajduje się artykuł lek. dent. Mikołaja Kominko, lek. dent. Agnieszki Mekle oraz dr n. med. Izabeli Obersztyn pod tytułem Ból w endodoncji. Anatomiczno-fizjologiczne podstawy powstawania bólu, przyczyny, rodzaje i różnicowanie bólu – przegląd piśmiennictwa. Wszystkim Czytelnikom polecam lekturę artykułu z działu „Sprzęt i materiały”. Tym razem poruszamy temat dostępnych na rynku unitów wzbogacony o ich przegląd.

Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółami związanymi z II edycją Międzynarodowego Kongresu Stomatologicznego Dent Group Academy, który odbędzie się 4-6 grudnia w Katowicach. Kongres to unikalna formuła, która łączy w jednym miejscu trzy grupy zawodowe: lekarzy stomatologów, asystentki i higienistki stomatologiczne oraz techników dentystycznych. Dla wszystkich zostały przygotowane sesje wykładowe z modułami, które na jednej sali łączą te trzy grupy. Każdy może także skorzystać z możliwości udziału w warsztatach. Więcej szczegółów znajdą Państwo na kongres-dga.elamed.pl.

Życzę owocnej lektury
prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz

DENTAL NEWS

Dental News

SYLWETKI STOMATOLOGII

Uśmiech pacjenta pod stałą opieką

Z dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego oraz kierownik Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UM we Wrocławiu prof. dr hab. Beatą Kawalą rozmawiała Paulina Budna-Muc.

KOMPENDIUM LEKARZA PRAKTYKA

Kompendium lekarza praktyka

Specyfika zawodów medycznych – technik elektroradiolog/radiolog. Charakterystyka zawodu

TEMAT NUMERU

Bezpłatowe odsłonięcie implantu przy użyciu lasera Er:YAG

Właściwy przebieg zabiegu implantoprotetycznego ma duży wpływ na estetykę i funkcjonalność uzupełnienia. Duże znaczenie ma nie tylko samo wszczepienie implantu, ale również postępowanie przy jego odsłonięciu. Metody wykorzystujące preparację płatów śluzówkowo-okostnowych wiążą się z dużą ingerencją w otaczającą tkankę. Z tego powodu popularność zyskują metody mniej inwazyjne, tj. metody laserowe (metoda dziurki od klucza). W artykule został opisany przypadek odsłonięcia implantu za pomocą lasera Er:YAG. Przedstawiono zalety tej alternatywnej metody.

ENDODONCJA

Polski laser w endodoncji – dlaczego dwie długości fali?

Dzięki szybkiemu rozwojowi technologii laserowej lekarze stomatolodzy coraz częściej sięgają po lasery diodowe. Lasery te znalazły szerokie zastosowanie zarówno w chirurgii stomatologicznej, jak i endodoncji. Na podstawie piśmiennictwa oraz własnych doświadczeń autorów omówiono szerokie zastosowanie laserów diodowych w codziennej praktyce stomatologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia endodontycznego.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Ból w endodoncji Anatomiczno-fizjologiczne podstawy powstawania bólu, przyczyny, rodzaje i różnicowanie bólu – przegląd piśmiennictwa

W oparciu o przegląd piśmiennictwa przedstawiono anatomicznofizjologiczne podstawy bólu oraz przyczyny jego powstawania. Ból jako odczucie silnie subiektywne jest niezwykle trudny do precyzyjnego określenia, zarówno pod kątem natężenia, jak i lokalizacji. Skale wykorzystywane do jego oceny dają nam tylko przybliżony obraz rzeczywistych odczuć pacjenta.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Analiza klasyfikacji recesji dziąsłowych pod kątem oceny przewidywalności leczenia chirurgicznego

Recesja dziąsłowa to wierzchołkowe przesunięcie brzegu dziąsła w stosunku do połączenia szkliwno-cementowego. Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej leczenia recesji i ewentualnym wyborze właściwej techniki zabiegowej przeprowadzana jest analiza tkanek miękkich (dziąsła, brodawek międzyzębowych) i twardych (kości, szkliwa, cementu i zębiny) przy zębie objętym recesją. Istnieje wiele klasyfikacji opisujących recesję oraz związany z nią prognozowany wynik leczenia chirurgicznego (częściowe lub całkowite pokrycie odsłoniętego korzenia).

Anatomiczna różnorodność unerwienia zębów żuchwy przyczyną nieskutecznego znieczulenia

W artykule autorzy przedstawili przyczyny nieskutecznego znieczulenia na skutek różnorodności anatomicznej unerwienia zębów żuchwy.

PROTETYKA

Rehabilitacja protetyczna po zabiegu resekcji szczęki – opis przypadku

W pracy przedstawiono kolejne etapy rehabilitacji protetycznej pacjenta po siedmiu latach od obustronnej całkowitej resekcji szczęki z powodu włókniakomięsaka. Leczenie polegało na wykonaniu u pacjenta nowej protezy poresekcyjnej szczęki i protezy całkowitej żuchwy w celu polepszenia retencji i stabilizacji protez na podłożu, a co za tym idzie – zwiększenia komfortu życia pacjenta i umożliwienia mu lepszego funkcjonowania w społeczeństwie.

Epitezy twarzy

Liczba pacjentów z ubytkami tkanek twarzy stale wzrasta. Najczęściej problem dotyczy osób po przebytych operacjach z powodu nowotworów. Rehabilitacja pacjentów często wymaga leczenia kompleksowego, opartego na współdziałaniu przedstawicieli wielu dziedzin medycyny. W poniższej pracy autorki przedstawiły metody protetycznego zaopatrywania ubytków tkanek. Omówiono wskazania do wykonania epitez, najczęściej stosowane materiały oraz sposoby umocowania protez do twarzy chorego. Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono metodę tradycyjnego wykonywania oraz próby wykorzystania nowych technologii w wykonawstwie epitez.

Dla dobra pacjenta z bezzębiem Idealny kwartet do stworzenia pełnej protezy: metodologia postępowania z materiałami BPS, SR Phonares II, IvoBase i SR Nexco

For the benefit of the edentulous patient. The ideal quartet for complete denture fabrication: Methodology according to BPS, SR Phonares II, IvoBase and SR Nexco

STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO

Zastosowanie tomografii stożkowej w stomatologii wieku rozwojowego

Stożkowa tomografia cyfrowa (ang. cone beam computed tomography, CBCT) jest najnowszym osiągnięciem technologii obrazowania 3D znajdującym szerokie zastosowanie w stomatologii. Nowy typ aparatów pozwala uzyskać najwyższej jakości trójwymiarowe zdjęcie struktur anatomicznych przy zmniejszonej dawce promieniowania i zredukowanych kosztach. Pozbawione zniekształceń obrazy uzyskane z dowolnych przekrojów twarzoczaszki pacjenta są niezastąpione w diagnostyce zmian patologicznych i planowaniu leczenia. Zabiegi planowane z wykorzystaniem tomografii są mało inwazyjne i bezpieczne dla pacjenta.

RADIOLOGIA

Hipodoncja zębów przedtrzonowych dolnych – opis przypadku

Wrodzony brak zawiązków należy do najczęstszych wad rozwojowych uzębienia. Wada ta może występować zarówno jako samodzielna, jak i w połączeniu z wadami rozwojowymi. Leczenie interdyscyplinarne, które musimy zastosować w takich przypadkach, jest leczeniem trudnym i musi uwzględniać odpowiednio dobraną diagnostykę radiologiczną. W pracy został przedstawiony przypadek pacjenta z hipodoncją zębów 35, 34, 44, 45, jak również obecne poglądy na podstawie piśmiennictwa dotyczące podziału i przyczyn powstawania hipodoncji zębów stałych.

STOMATOLOGIA W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Porównanie preferencji dotyczących przebiegu badania stomatologicznego oceniającego stopień erozji/starcia zębów powiązanej i niepowiązanej z zaburzeniami odżywiania

Niniejsze opracowanie stanowi analizę porównawczą subiektywnych opinii, opisów i komentarzy pacjentów z zaburzeniami odżywiania się i bez tych zaburzeń odnośnie preferowanych form przebiegu badania stomatologicznego starcia/erozji zębów, przeprowadzanego przy pomocy ośmiu wybranych wskaźników oceny tych defektów. Celem opracowania było wykazanie, czy ze względu na częste współwystępowanie w grupie badanej szeregu zaburzeń psychopatologicznych istnieje w niej potrzeba stosowania odmiennych procedur lub modyfikacji kontaktu lekarz-pacjent w porównaniu do grupy kontrolnej.

SPRZĘT I MATERIAŁY

Unity – przegląd dostępnych modeli na rynku

Artykuł przedstawia zestawienie najbardziej popularnych i dostępnych na rynku unitów.

PRAWO

Dziecko w gabinecie stomatologicznym: pacjent niesamodzielny a rola opiekuna w procesie terapeutycznym – wybrane casusy i problemy formalnoprawne w ujęciu społecznym

Celem artykułu jest przedstawienie przykładów postaw opiekunów i lekarzy dentystów w trakcie procesu terapeutycznego podejmowanego u małoletniego, które mogą narazić lekarza na odpowiedzialność prawną w przypadku niewystarczającej wiedzy dotyczącej warunków udzielania świadczeń zdrowotnych u małoletniego pacjenta.

OKIEM SANEPIDU

Biofilm

Mikroorganizmy chorobotwórcze stanowią poważne zagrożenie we wszystkich placówkach medycznych, w tym w gabinetach stomatologicznych. Biofilm to źródło patogennych drobnoustrojów, które są czynnikiem etiologicznym dwóch najczęściej występujących chorób jamy ustnej: próchnicy i chorób przyzębia.

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Kalnedarium imprez branżowych

Expodent 2015

Kongres Robocam - 3Shape

Dr Clifford J. Ruddle w Polsce!

Otwarcie Impladent Medical & Dental Clinic

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY TPS

Testowy Program Edukacyjny

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij