Wydanie nr 12/2015 - TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny

TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 12/2015
TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 12/2015

Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy w Państwa ręce ostatni w bieżącym roku numer „TPS”. W dziale „Sylwetki stomatologii” odnajdą Państwo wywiad z dr. hab. Wiesławem Kurlejem, prof. nadzw., kierownikiem Zakładu Anatomii Stomatologicznej i prodziekanem ds. studenckich Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest to niepowtarzalna okazja, aby wzbogacić wiedzę z zakresu anatomii stomatologicznej
o doświadczenia docenta W. Kurleja.

Tematem bieżącego wydania jest artykuł lek. dent. Adama Romaniuka-Demonchaux pod tytułem Stomatologia estetyczna. Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem
technik współczesnej stomatologii. Artykuł wzbogacony jest dokumentacją fotograficzną. Polecam lekturze czwartą, ostatnią część artykułu na temat zastosowania lasera w stomatologii – lek. stom. Katarzyna Świder, lek. stom. Jacek
Matys, dr n. med. Rafał Flieger tym razem opisali przypadek leczenia zewnętrznej resorpcji korzenia. Zachęcam także do zapoznania się z artykułami z działu „Protetyka”. Dr Jan Kersting oraz Alexander Miranskij opisali „Małoinwazyjne
uzupełnienie startego uzębienia łączące aspekt funkcjonalny z estetycznym”. W wydaniu nie zabrakło także informacji z zakresu prawa i administracji w gabinecie stomatologicznym. Dr Małgorzata Paszkowska omawia ustawowe ograniczenia
w zakresie wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Serdecznie zachęcam Państwa do odwiedzenia strony www.dlaspecjalistow.pl, gdzie można zapoznać się z naszymi nowościami wydawniczymi i je zakupić. Na koniec pragnę Państwu życzyć zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz samych sukcesów w nowym roku.

Życzę owocnej lektury
prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz

DENTAL NEWS

Dental News

SYLWETKI STOMATOLOGII

Anatomia – nauka niedoceniana

Z dr. hab. Wiesławem Kurlejem, prof. nadzw., kierownikiem Zakładu Anatomii Stomatologicznej i prodziekanem ds. studenckich Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, rozmawiała Paulina Budna-Muc.

KOMPENDIUM LEKARZA PRAKTYKA

Kompendium lekarza praktyka

TEMAT NUMERU

Stomatologia estetyczna Metamorfoza uśmiechu z zastosowaniem technik współczesnej stomatologii

Artykuł omawia kompleksowe leczenie estetyczne z zastosowaniem technik współczesnej stomatologii: wybielania zębów metodą gabinetową, odbudowy filarów zębów z włókna szklanego oraz stałych uzupełnień protetycznych wykonanych z ceramiki skaleniowej.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Zastosowanie lasera Er:YAG i materiału MTA w leczeniu zewnętrznej resorpcji korzenia – opis przypadku

W artykule został opisany przypadek resorpcji zewnętrznej przy zębie 22. W leczeniu wykorzystano laser Er:YAG do opracowania korzenia. Następnie oczyszczoną powierzchnię pokryto materiałem MTA. Przedstawiono zalety powyższego postępowania.

Ocena skuteczności ochrony przed przebarwieniami glazury do kompozytu

Celem pracy była analiza wpływu barwników zawartych w napojach spożywczych na przebarwienia materiałów stomatologicznych. Materiałami użytymi w badaniach były kompozyt Boston (ARKONA) oraz glazura do kompozytu (ARKONA). Materiał składający się z 240 próbek kompozytowych pokrytych glazurą był zanurzony przez miesiąc w płynach spożywczych: kawie i czarnej herbacie oraz czerwonym winie wytrawnym.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Świadoma ignorancja – nowa choroba XXI wieku? Opis przypadku 34-letniego pacjenta z ziarniniakiem naczyniowym

Opisując przypadek 34-letniego mężczyzny z ziarniniakiem naczyniowym zlokalizowanym w przednim odcinku szczęki, pragniemy wykroczyć poza ramy schematu przygotowywania artykułu naukowego, stawiając tezę niemal publicystyczną o rozpowszechnieniu się wśród pacjentów świadomej ignorancji.

PROTETYKA

Wykorzystanie systemu wiążącego do zabezpieczania tkanek zęba po szlifowaniu pod uzupełnienia cementowane adhezyjnie

System wiążący jest stosowany w leczeniu protetycznym przede wszystkim do cementowania adhezyjnego. Dzięki niemu uzyskuje się połączenie między powierzchnią zęba a warstwą cementu. Okazuje się, że przy leczeniu z wykorzystaniem uzupełnień pośrednich bardzo istotne są czas jego użycia oraz technika jego zakładania.

Mozaika uzupełnień Małoinwazyjne uzupełnienie startego uzębienia łączące aspekt funkcjonalny z estetycznym

The restoration mosaic. Minimally invasive restoration of abraded dentition according to functional and esthetic aspects

ORTODONCJA

Wczesne ortodontyczne przedoperacyjne przygotowanie pacjentów z rozszczepami podniebienia pierwotnego i wtórnego – przegląd piśmiennictwa

Czynniki powodujące powstawanie wad rozwojowych części twarzowej czaszki nie są do końca wyjaśnione. Celem tej pracy jest przedstawienie, na podstawie piśmiennictwa dostępnego w bazie medycznej PubMed z ostatnich 15 lat, opinii na temat wczesnego okresu przygotowania ortodontycznego noworodka z rozszczepem wargi i podniebienia do pierwotnych zabiegów korygujących rozszczep.

DYSFUNKCJE NARZĄDU ŻUCIA

Porównanie wiedzy na temat bruksizmu wśród studentów wybranych kierunków Uniwersytetu Wrocławskiego

W pracy podjęto próbę porównania wiedzy o bruksizmie wśród studentów Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie badania ankietowego. Wyniki poddano analizie statystycznej. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono niską znajomość pojęcia bruksizmu w badanej grupie

PROFILAKTYKA

Wpływ konstrukcji protez stałych na higienę jamy ustnej

Poziom higieny jamy ustnej jest jednym z czynników wpływających na powstawanie i ewentualny rozwój chorób jamy ustnej. Szczegółowy instruktaż zabiegów higienicznych powinien być przeprowadzony przez lekarza stomatologa w trakcie lub po zakończeniu leczenia. Dodatkowo w przypadku leczenia protetycznego niezmiernie istotne jest prawidłowe wykonawstwo kliniczne i laboratoryjne uzupełnień protetycznych. Istotne są zarówno konstrukcja stałych uzupełnień protetycznych, dobór odpowiednich materiałów, jak i wybór technologii ich wykonawstwa. Właściwie wykonana proteza stomatologiczna, oprócz przywrócenia pacjentowi utraconych funkcji jamy ustnej, powinna umożliwiać przeprowadzenie prawidłowych zabiegów higienicznych i pomagać w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej. W przypadku błędów klinicznych i/lub laboratoryjnych należy liczyć się z konsekwencjami w postaci chorób błony śluzowej i przyzębia, a także zaburzeniami w obrębie układu stomatognatycznego.

STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO

Wpływ cywilizacji na proces wyrzynania zębów mlecznych – przegląd piśmiennictwa

Wyrzynanie zębów u dzieci to bardzo indywidualny proces. Ich powstawanie oraz kolejność pojawiania się były tematem wielu badań i publikacji. Cywilizacja zmienia środowisko, w którym żyjemy, a wraz z nim poszczególne etapy rozwoju. Należałoby zastanowić się, czy cywilizacja ma wpływ także na proces powstawania i kształtowania się uzębienia człowieka. Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie dynamiki zmian w wyrzynaniu zębów mlecznych, w oparciu o wybrane doniesienia naukowe.

STOMATOLOGIA W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Specyfika rehabilitacji protetycznej oraz problemy stomatologiczne chorych z epilepsją

Padaczka jest jedną z najczęściej występujących chorób układu nerwowego. Pacjenci cierpiący na tę chorobę mają więcej problemów stomatologicznych niż zdrowi pacjenci.

SPRZĘT I MATERIAŁY

Wpływ systemu Co-Jet na wytrzymałość połączenia cyrkonu ze szkliwem i z zębiną

Do badań wykorzystano świeżo usunięte bydlęce siekacze dolne pochodzące od zwierząt trzyletnich. W systemie CAD/CAM z ceramiki cyrkonowej Cercon wykonano krążki, które łączono z tkankami twardymi 280 zębów przy pomocy siedmiu różnych pod względem właściwości fizykochemicznych oraz sposobu wiązania materiałów łączących. Przeprowadzone badania wykazały, że najkorzystniejsze warunki połączenia podbudowy cyrkonowej z tkankami twardymi zęba uzyskano wówczas, gdy powierzchnię ceramiki kondycjonowano metodą trybochemiczną Co-Jet, a jako środek łączący zastosowano cement adhezyjny Panavia F 2.0.

Dezynfekcja powierzchni w gabinecie stomatologicznym

Artykuł zwraca uwagę na kwestie, jakimi powinniśmy kierować się podczas doboru odpowiednich środków oraz metod kontaminacji powierzchni stanowiących elementy składowe gabinetu stomatologicznego. Tylko ścisłe i rzetelne przestrzeganie obowiązujących zaleceń, właściwej kolejności poszczególnych czynności oraz wskazań producentów preparatów myjąco dezynfekcyjnych zapobiega rozprzestrzenianiu się zakażeń, zniszczeniu powierzchni dezynfekowanych sprzętów czy powstawaniu adaptacji patogenów do składników stosowanych produktów.

Porównanie materiałów ze stopu srebra i Argeloy SunRay

Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczące porównania odporności korozyjnej i właściwości fizykochemicznych materiałów przeznaczonych na lane wkłady koronowo-korzeniowe wykonane ze stopu srebra i stopu Argeloy SunRay.

OKIEM SANEPIDU

Eliminowanie negatywnego wpływu czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych w gabinetach stomatologicznych

Zazwyczaj problemem, z którym spotykamy się przy pracy w gabinecie stomatologicznym jest negatywny wpływ czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych.

DENTAL BIZNES

Rola higienistki dentystycznej w prowadzeniu pacjenta implantologicznego

Artykuł omawia najważniejsze zadania higienistki stomatologicznej podczas leczenia pacjentów implantologicznych.

PRAWO

Ustawowe ograniczenia wykonywania zawodu dentysty

Dentyści w związku z wykonywanym zawodem podlegają różnym rodzajom odpowiedzialności prawnej, w tym odpowiedzialności karnej i zawodowej. Odpowiedzialność karna oznacza powinność danego podmiotu ponoszenia ujemnych konsekwencji (w postaci sankcji karnej) za przypisany mu czyn. Podstawowy katalog przestępstw i zasad odpowiedzialności za nie zawiera ustawa kodeks karny z 1997 roku (k.k.).

Ocena działań marketingowych wpływających na liczbę zgłaszających się pacjentów pierwszorazowych do prywatnego gabinetu stomatologicznego

W ostatnich latach obserwujemy wzrost konkurencyjności gabinetów stomatologicznych, który jest związany z ich zwiększającą się liczbą. Zjawisko to występuje na całym świecie, również w Polsce. Wobec powyższego wydaje się, że niezbędne stają się określone działania gabinetu stomatologicznego mające prowadzić do zwiększenia lub utrzymania na pewnym poziomie liczby pacjentów.

Administrator bezpieczeństwa informacji – nowy zawód w praktyce stomatologicznej

Najważniejszą powinnością lekarza jest nieść pomoc osobom cierpiącym. Do tego przygotowują go studia zwieńczone dyplomem i ustawiczne dokształcanie w fachu medycznym podczas dalszej kariery zawodowej. W funkcjonującej przed 1999 rokiem gospodarce wykonywanie tego zawodu w państwowych placówkach służby zdrowia, pomimo wielu mankamentów, pozwalało się skupić na tym, na czym lekarz zna się najlepiej, czyli na leczeniu pacjentów.

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Kalendarium imprez branżowych

Dentamed 2015

Perio Master 2015

Łódź you smile?

Rozdanie dyplomów na ŚUM

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY TPS

Testowy Program Edukacyjny

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij