TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 10/2016
TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 10/2016

Drodzy Czytelnicy!

Wrzesień upłynął pod znakiem Kongresu FDI, który po raz pierwszy odbył się w Polsce. Poznań przez 4 dni gościł lekarzy stomatologów z całego świata. Sesjom wykładowym towarzyszyła także wystawa produktów. Dziękuję wszystkim, którzy odwiedzili stoisko redakcji „TPS”. Jest nam niezwykle miło, że specjalne dwujęzyczne wydanie czasopisma spotkało się z entuzjazmem lekarzy z Polski i zagranicy. Kolejną okazją do spotkania jest Międzynarodowy Kongres Stomatologiczny Dent Group Academy (Kongres DGA), który odbędzie się 8-9 października w Katowicach. Szczegóły wydarzenia na stronie internetowej www.kongres-dga.elamed.pl.

Październikowe wydanie „TPS” otwiera wywiad z dr. Nedalem Aidim z poznańskiej kliniki ORTO-AIDI. Doktor dzieli się doświadczeniem i wiedzą, w jaki sposób rozwija swoją klinikę, zwraca także uwagę na istotę interdyscyplinarności w stomatologii i nowoczesnych metod diagnostyki. Temat numeru koresponduje z wywiadem, który można przeczytać w dziale „Sylwetki stomatologii”. Autorzy opisują sposób interdyscyplinarnego leczenia pacjentki z hipodoncją zęba stałego 22. Uwadze polecam także artykuł z działu „Protetyka”, w którym lek. stom.
Adam Romaniuk-Demonchaux opisuje kliniczny przypadek uzupełnienia braku zębowego poprzez wykonanie mostu kompozytowego wzmocnionego włóknem szklanym. Zachęcam także do lektury działów „Okiem Sanepidu”, gdzie opisany został temat osłon stałych i osobistych, oraz „Prawo”, w którym dr Małgorzata Paszkowska omawia zasady wystawiania przez lekarza dentystę orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy.

Jeszcze raz zachęcam do zapoznania się z programem Kongresu DGA – www.kongres-dga.elamed.pl.

Życzę owocnej lektury
prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz

DENTAL NEWS

Dental News

SYLWETKI STOMATOLOGII

Ortodoncja to twórcza praca

Kompleksowa opieka, jaką zapewnia swoim pacjentom klinika ORTO-AIDI w Poznaniu, wiąże się z ogromnym nakładem pracy i inwestycji w nowoczesną technologię. O wyzwaniach związanych z prowadzeniem wielospecjalistycznego gabinetu stomatologicznego z dr. n. med. Nedalem Aidim rozmawiała Paulina Budna-Muc.

KOMPENDIUM LEKARZA PRAKTYKA

Kompendium lekarza praktyka

Skale oceny natężenia bólu

TEMAT NUMERU

Augmentacja okołowszczepowych tkanek miękkich z wykorzystaniem przeszczepu łącznotkankowego w strefie estetycznej szczęki

Leczenie implantologiczne jest przewidywalną procedurą odbudowy brakujących zębów. Jednakże implantacja w odcinku ważnym pod względem estetycznym nadal stanowi duże wyzwanie dla klinicystów

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Technika indywidualnego stempla okluzyjnego – opisy przypadków

Powodzenie zabiegów w stomatologii zachowawczej jest uzależnione od dokładnego opracowania ubytku i usunięcia próchnicowo zmienionych tkanek oraz założenia szczelnego i estetycznego wypełnienia.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Włókniak kostniejący – opis przypadku

W pracy przedstawiono przypadek włókniaka kostniejącego o zewnątrzkostnym położeniu. Zmianę cechowały powolny wzrost oraz pozakostna lokalizacja w szczęce w okolicy korzenia 13.

PERIODONTOLOGIA

Abrazja powietrzna jako alternatywna metoda leczenia stomatologicznego dzieci z zespołem ADHD

Dzieci z zespołem ADHD muszą być otoczone szczególną opieką w trakcie wizyty w gabinecie stomatologicznym. Lekarz stomatolog powinien wykorzystać wszystkie możliwości współczesnej stomatologii w celu wyeliminowania czynników, które potęgują uczucie lęku, strachu i niepewności.

Terapia fotodynamiczna jako alternatywna forma leczenia w periodontologii – przegląd piśmiennictwa

Złotym standardem postępowania w przypadku leczenia chorób przyzębia jest mechaniczne usuwanie złogów nazębnych za pomocą metody SRP (ang. scaling i root planing).

PROTETYKA

Most kompozytowy wzmocniony włóknem szklanym – nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych uzupełnień

W artykule omówiono kliniczny przypadek uzupełnienia braku zębowego poprzez wykonanie mostu kompozytowego wzmocnionego włóknem szklanym.

IMPLANTOLOGIA

Implantacja minimalnie inwazyjna krótkich implantów ICX Templant jako alternatywa dla zabiegów augmentacji kości – retrospektywna ocena poziomu kości brzeżnej

Celem pracy była retrospektywna ocena poziomu kości wokół zintegrowanych dwóch typów krótkich implantów systemu ICX Templant.

STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO

Wybrane techniki opracowywania zmian próchnicowych u dzieci – przegląd piśmiennictwa

Praca ma na celu przedstawienie alternatywnych do klasycznej (mechaniczno-rotacyjnej) metod leczenia próchnicy zębów mlecznych i stałych.

STOMATOLOGIA W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Pacjent z chorobą Parkinsona w gabinecie stomatologicznym

W artykule omówiono podstawowe problemy związane z opieką stomatologiczną nad chorymi z chorobą Parkinsona.

PROFILAKTYKA

Przeciwbakteryjne właściwości chitosanu – zastosowanie w stomatologii

W niniejszej pracy przedstawiono patomechanizm powstawania próchnicy zębów oraz aktualny stan wiedzy naukowej na temat potencjalnej roli chitosanu w zwalczaniu płytki nazębnej.

Wpływ probiotyków na stan zdrowia jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa

pracy przedstawiono informacje dotyczące aktualnego stanu wiedzy w zakresie możliwości zastosowania szczepów probiotycznych w stomatologii.

OKIEM SANEPIDU

Zastosowanie osłon stałych i osobistych a bezpieczeństwo pacjenta i personelu w gabinecie stomatologicznym

W dzisiejszych czasach dla właścicieli gabinetów stomatologicznych ważny stał się aspekt estetyczny gabinetu.

PRAWO

Wystawianie orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy przez dentystę

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Kalendarium imprez branżowych

FDI 2016. Jedyne takie wydarzenie na świecie

Spotkajmy się na IDS 2017

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY TPS

Testowy Program Edukacyjny

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij