Wydanie nr 11/2016 - TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny

TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 11/2016
TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 11/2016

Drodzy Czytelnicy!

Serdecznie witam Państwa w numerze, który ukazuje się tuż
po zakończeniu III Międzynarodowego Kongresu Dent Group Academy,
który odbył się 8-9 października w Katowicach. Przez dwa dni lekarze
stomatolodzy, technicy dentystyczni oraz higienistki i asystentki
stomatologiczne wzięli udział w sesjach wykładowych oraz warsztatach,
które prowadziło 29 prelegentów. Serdecznie zachęcam do zapoznania
się z relacją z wydarzenia na stronie 8. Już teraz zapraszam również
do udziału w Kongresie DGA w 2017 roku.

W bieżącym numerze w dziale „Sylwetki stomatologii” mamy
przyjemność gościć dr. hab. n. med. Tadeusza Morawca, specjalistę
w zakresie chirurgii stomatologicznej, kierownika Zakładu Chirurgii
Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Tematem wydania jest opis przypadku odbudowy złamanego zęba
siecznego z zastosowaniem odłamanego fragmentu korony. Artykuł jest
bogaty w dokumentację zdjęciową obrazującą kolejne etapy leczenia.
Z zakresu stomatologii zachowawczej zachęcam do zapoznania się
z fotorelacją z zakresu wypełnienia ubytków bocznych kompozytem,
którą opracował dr Michael J. Koczarski.

W dziale „Profilaktyka” odnajdą Państwo artykuł na temat fluoru
– zagadnienie na bazie najnowszych doniesień zostało opracowane
przez hig. stom. Katarzynę Ostrowską oraz lek. dent. Katarzynę
Pawłowską-Derlatkę. Lekturze polecam również artykuł z działu „Okiem sanepidu”,
gdzie można zapoznać się z najnowszymi informacjami odnośnie
do postępowania z odpadami medycznymi.

Zapraszam Państwa również do śledzenia nowości wydawniczych
na stronie www.dlaspecjalistow.pl.

Życzę owocnej lektury
prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Kongres DGA Katowice – kolejna edycja zakończona sukcesem

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z III Międzynarodowego Kongresu Stomatologicznego Dent Group Academy

DENTAL NEWS

Dental News

SYLWETKI STOMATOLOGII

Sukces ma wielu ojców. Istota interdyscyplinarności w stomatologii

Z dr. hab. n. med. Tadeuszem Morawcem, specjalistą w zakresie chirurgii stomatologicznej, kierownikiem Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, rozmawiała Urszula Rudner.

KOMPENDIUM LEKARZA PRAKTYKA

Kompendium lekarza praktyka

TEMAT NUMERU

Odbudowa złamanego zęba siecznego z zastosowaniem odłamanego fragmentu korony

W pracy opisano odbudowę korony zęba 21 uszkodzonego w wyniku urazu z zastosowaniem złamanego fragmentu korony.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Zapobieganie i leczenie martwicy kości w przebiegu terapii bisfosfonianami – przegląd piśmiennictwa

Bisfosfoniany są lekami szeroko stosowanymi u pacjentów z chorobami z uszkodzeniem układu kostnego, takimi jak: osteoporoza, choroba Pageta, hiperkalcemia związana z nowotworem złośliwym, przerzuty do kości czy zmiany w przebiegu szpiczaka mnogiego. Najbardziej istotnym z punktu widzenia stomatologa efektem ubocznym ich stosowania jest martwica żuchwy lub szczęki (bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw – BRONJ).

Nietypowy przypadek nadliczbowych zębów mlecznych i stałych u 7-letniej dziewczynki

W pracy przedstawiono przypadek leczenia chirurgicznego nadliczbowości w uzębieniu stałym i mlecznym u 7-letniej dziewczynki przeprowadzonego w znieczuleniu ogólnym.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Sedacja wziewna – praktyczne know-how

Podtlenek azotu jest coraz powszechniej stosowaną formą premedykacji, zwłaszcza przy współpracy z małymi dziećmi. Autorki przedstawiają zebrane informacje niezbędne do przeprowadzenia zabiegów stomatologicznych z zastosowaniem sedacji wziewnej, takie jak: wskazania, przeciwwskazania, mechanizm działania, powikłania oraz przegląd dostępnej aparatury.

Tworzenie skutecznych wypełnień zębów bocznych Skuteczna procedura wypełniania ubytków przy użyciu kompozytów typu bulk-fill

Creating successful posterior restorations. Efficient cavity filling procedure using bulk-fill composites

PERIODONTOLOGIA

Jak rozpoznać periodontopatię? Praktyczne klasyfikacje chorób przyzębia oraz prognozowanie przebiegu schorzenia – część II

Periodontopatia należy do jednostek chorobowych obejmujących struktury przyzębia, stanowi ona częsty problem dotykający dużej liczby pacjentów. Aby możliwe było skuteczne leczenie, bezwzględnie konieczna jest właściwa diagnoza. Istnieje wiele klasyfikacji oraz metod rozpoznawania periodontopatii, które każdy lekarz może w swoim gabinecie wykorzystywać w celu rozpoznania choroby.

Kompendium farmakoterapii w periodontitis – część I

Celem pracy było przedstawienie na podstawie piśmiennictwa sposobów farmakologicznego leczenia periodontitis, a także jego diagnostyki (technika PCR) oraz periimplantitis. Ze względu na szeroki zakres tematyki praca została podzielona na dwie części.

PROTETYKA

Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym za pomocą wkładów koronowo-korzeniowych – przegląd piśmiennictwa

Wykorzystanie wkładów koronowo-korzeniowych jest jednym ze sposobów rekonstrukcji zębów po leczeniu endodontycznym. W artykule omówiono metody odbudowy zębów wkładami koronowo-korzeniowymi metalowymi lanymi i kompozytowymi wzmocnionymi włóknem szklanym na podstawie piśmiennictwa. Przedstawiono zasady projektowania wkładów koronowo-korzeniowych, wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania oraz ich wady i zalety jako czynniki, które ułatwiają podjęcie decyzji przy wyborze odpowiedniej terapii.

PROFILAKTYKA

Czy warto bać się fluoru? Aktualny przegląd piśmiennictwa na temat fluoryzacji

Aktualnie w kraju trwa ożywiona dyskusja na temat stosowania związków fluoru. Przeciwnicy stanowczo domagają się zaprzestania tej formy profilaktyki, powołując się na wysoką szkodliwość tego pierwiastka. Fluoryzacja wraz z instruktażem prawidłowej higieny jamy ustnej jest, jak do tej pory, najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania próchnicy zębów. Polska należy do grupy państw o stosunkowo wysokiej zachorowalności na próchnicę, stąd konieczność wdrażania profilaktyki fluorkowej.

STOMATOLOGIA W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Chory z chorobą mięśni w gabinecie stomatologicznym

W artykule omówiono podstawowe problemy związane z opieką stomatologiczną nad chorym z chorobą mięśni. Przedstawiono podstawowe rekomendacje dla stomatologów.

OKIEM SANEPIDU

Postępowanie z odpadami w gabinecie stomatologicznym

Odpady powstające w sektorze opieki zdrowotnej mogą stanowić szczególne zagrożenie ze względu na to, że mają kontakt z pacjentem chorym lub będącym nosicielem różnych chorobotwórczych patogenów. Wszystkie podmioty lecznicze obecnie zmagają się z problemem właściwego postępowania z odpadami medycznymi.

SPRZĘT I MATERIAŁY

Termowizyjna metoda pomiaru zmian temperatury w trakcie polimeryzacji materiałów dentystycznych do wypełnień ubytków twardych tkanek zęba

W artykule autorzy przedstawiają wyniki pomiarów zmian temperatury w trakcie wypełniania ubytków twardych tkanek zęba. Pomiary zmian temperatury w trakcie polimeryzacji kompozytowych materiałów światłoutwardzalnych wykonano metodą bezstykową, za pomocą kamery termowizyjnej.

PRAWO

Formy zatrudnienia personelu w przychodni stomatologicznej

Kierownik podmiotu leczniczego (także przychodni stomatologicznej) odpowiada za politykę personalną, w tym za prawidłowe, tj. zgodne z prawem, zatrudnianie personelu.

KALENDARIUM SZKOLEŃ BRANŻOWYCH

Kalendarium imprez branżowych

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Jubileuszowy Zjazd PTO w Olsztynie

Royal Esthetics w Krakowie

Jak przyśpieszyć proces gojenia u pacjenta?

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY TPS

Testowy Program Edukacyjny

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij