TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 12/2016
TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 12/2016

Drodzy Czytelnicy!

Rok 2016 powoli dobiega końca. Był to okres bardzo intensywny, bogaty w wydarzenia branżowe, a dla redakcji „TPS” pracowity pod kątem nowych produktów, które miały w bieżącym roku premierę. Nadchodzący rok 2017 będzie równie intensywny, tym bardziej że miesięcznik „TPS” już od stycznia będzie obchodził jubileusz 20-lecia, a firma Elamed Media Group będzie świętowała 25-lecie obecności na rynku. Serdecznie zapraszam do lektury przyszłorocznych wydań oraz do śledzenia informacji na temat zbliżającej się IV edycji Międzynarodowego Kongresu Stomatologicznego Dent Group
Academy.

Na okładce świątecznego wydania „TPS” mamy zaszczyt gościć prof. Mansura Rahnamę – konsultanta krajowego z zakresu chirurgii stomatologicznej. Profesor dzieli się wiedzą z zakresu chirurgii, zestawiając jej rozwój w Polsce i za granicą.

Temat wydania również poświęcony jest chirurgii stomatologicznej – w fotorelacji przedstawiony został przypadek zębiaka złożonego stwierdzonego u pacjenta leczonego ortodontycznie. Z zakresu stomatologii zachowawczej dr Rafael Piñeiro Sande opisał zastosowanie kompozytów typu bulk-fill w wypełnieniach zębów bocznych. Polecam także artykuł z działu „Prawo” na temat procedur związanych z zapobieganiem zranieniom personelu. Na koniec pragnę życzyć Państwu zdrowych, wesołych świąt, aby ten czas był okazją do odpoczynku i regeneracji, a nowy rok przyniósł same sukcesy w życiu prywatnym i zawodowym.

prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz
redaktor naczelna

DENTAL NEWS

Dental News

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Zakupy internetowe – oszczędzają czas i pieniądze

uż ponad połowa Polaków kupuje dzisiaj przez Internet. Nic więc dziwnego, że na zakupy w sieci coraz częściej decydują się też małe i średnie firmy. Takie zakupy mają bardzo wiele zalet również w przypadku branży stomatologicznej – przedstawiamy kilka plusów takiego rozwiązania.

SYLWETKI STOMATOLOGII

Współczesna chirurgia

O pracy konsultanta krajowego oraz sytuacji w polskiej chirurgii stomatologicznej z kierownikiem Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, konsultantem krajowym z zakresu chirurgii stomatologicznej prof. dr. hab. n. med. Mansurem Rahnamą rozmawiała Urszula Rudner.

TEMAT NUMERU

Zębiak złożony – opis przypadku

Celem pracy jest przedstawienie przypadku zębiaka złożonego stwierdzonego u pacjenta leczonego ortodontycznie.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Skuteczne oraz estetyczne wypełnienia zębów bocznych. Era materiałów typu bulk-fill

Efficient and esthetic restoration of posterior teeth. A new era of bulk-fill materials

PERIODONTOLOGIA

Zmiany występujące w obrębie błony śluzowej jamy ustnej w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna

W pracy opisano zmiany patologiczne w obrębie błony śluzowej jamy ustnej, które mogą wystąpić u pacjentów w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna.

Kompendium farmakoterapii w periodontitis – część 2

Pierwsza część pracy dotyczyła diagnostyki, ogólnoustrojowej oraz miejscowej antybiotykoterapii stosowanej w przypadku zapalenia przyzębia, a także zapalenia okołowszczepowego. Druga część poświęcona została środkom odkażającym oraz innym lekom pomocniczym, do których należy zaliczyć preparaty immunomodulujące, bodźcowe, jak i przeciwbólowe.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Leukoplakia jamy ustnej w obrębie zmian przerostowych

Celem pracy była prezentacja dwóch takich przypadków klinicznych. Pierwszym z nich była pacjentka ze zmianą o charakterze włókniaka na błonie śluzowej policzka, a drugim był pacjent przyjmujący przewlekle amlodypinę, u którego rozpoznano początkowo przerost polekowy dziąseł. W obydwu sytuacjach pozabiegowe badanie histopatologiczne zmian wykazało obecność leukoplakii błony śluzowej.

PROTETYKA

Rehabilitacja protetyczna szczęki – wybór właściwego planu leczenia Rhein’83 w praktyce klinicznej

W artykule zostały omówione kryteria kwalifikacji do leczenia protetycznego, najbardziej odpowiedniego dla pacjenta z problemem bezzębia – zaprezentowano różne sposoby rehabilitacji oraz systemy projektowania overdenture i protezy przykręcane do implantów zębowych.

Powielanie fantomów w nauce modelowania zębów przez studentów stomatologii

W pracy opisano prosty sposób ich powielenia z użyciem dostępnych materiałów o wysokiej jakości, co umożliwia przygotowanie ich dla każdego studenta.

Dobre rozwiązanie w celu uzyskania rzeczywistego odtworzenia tkanki dziąseł

Estetyczne nakładanie warstw kompozytowych uzupełnień protetycznych zakładanych na implantach w bezzębnej szczęce.

STOMATOLOGIA W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Gabinet stomatologiczny w ocenie osób niepełnosprawnych

Celem pracy była subiektywna ocena poziomu dostosowania architektonicznego gabinetu oraz postaw lekarza i asysty wobec osób niepełnosprawnych w gabinecie stomatologicznym. Z ankiety wynika, że powodem nieuczęszczania na wizyty są raczej bariery architektoniczne aniżeli negatywne postawy pracowników gabinetu.

Działania niepożądane leków manifestujące się w jamie ustnej

Różne leki mają różne działania niepożądane, których część może manifestować się w jamie ustnej. Z tego powodu warto wiedzieć, jakie objawy mogą zaniepokoić pacjenta, który będzie szukać pomocy u stomatologa.

OKIEM SANEPIDU

Sytuacja epidemiologiczna chorób zawodowych a możliwości prewencji na przykładzie gabinetów stomatologicznych w województwie śląskim

Personel gabinetów stomatologicznych jest eksponowany w miejscu pracy na czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe. Zależnie od stężenia lub natężenia, czynniki te mogą zagrażać zdrowiu lub życiu. Efektem takiej ekspozycji mogą być wypadki przy pracy, przypadki chorób zawodowych czy też występowanie objawów typowych dla chorób parazawodowych.

SPRZĘT I MATERIAŁY

Nowoczesne materiały szkło-jonomerowe jako poważny konkurent wypełnień kompozytowych

Stomatologia estetyczna przez wiele lat opierała się na różnorodnych materiałach, na czele których dotychczas stały kompozyty. Nowoczesne technologie wysuwają obecnie na prowadzenie grupę materiałów, którą stanowią cementy szkłojonomerowe.

Sedacja wziewna – gaz rozweselający w gabinecie stomatologicznym

Podtlenek azotu jest powszechnie stosowany w gabinetach dentystycznych jako pomoc w walce ze strachem pacjentów. Celem publikacji jest przedstawienie zarówno korzyści płynących z faktu jego wykorzystania w pracy, jak również ograniczeń w jego zastosowaniu.

PROFILAKTYKA

Wpływ palenia tytoniu na stan jamy ustnej

W pracy poruszono problem nikotynizmu wśród pacjentów stomatologicznych oraz negatywny wpływ palenia na tkanki miękkie i twarde jamy ustnej. Przedstawiono istotną rolę lekarza dentysty w profilaktyce antynikotynowej oraz onkologicznej.

PRAWO

Procedury związane z zapobieganiem zranieniom personelu przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych

Celem artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych związanych z ochroną pracowników przed zranieniami ostrymi narzędziami w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w aspekcie przychodni stomatologicznych.

KALENDARIUM SZKOLEŃ BRANŻOWYCH

Kalendarium imprez branżowych

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Wydawnictwo Roku 2016!

Jubileusz 10 lat innowacji cyfrowej

Dziesięciu wspaniałych / KRAKtooth vol. 2

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY TPS

Testowy Program Edukacyjny

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij