TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 12/2017
TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 12/2017

Drodzy Czytelnicy!

Powoli zbliżamy się do końca 2017 roku, który dla miesięcznika „TPS” był wyjątkowy z uwagi na jubileusz 20-lecia. W kolejnych numerach przygotowaliśmy dla Państwa wiele nowości – serdecznie zachęcam do zapoznania się z nimi w nowym roku.

W bieżącym wydaniu na okładce oraz w dziale „Sylwetki stomatologii” mamy zaszczyć gościć prof. dr hab. n. med. Dorotę Olczak-Kowalczyk, konsultanta krajowego ds. stomatologii dziecięcej oraz prodziekan do spraw dydaktyczno- wychowawczych WUM. Pani Profesor omawia zmiany w kształceniu w dziedzinie stomatologii wieku rozwojowego, a także porusza temat profilaktyki najmłodszych pacjentów.

Dział „Temat numeru” również poświęcony jest stomatologii wieku rozwojowego. Lek. dent. Justyna Walichiewicz omawia zakres zastosowania materiału MTA w procedurze apeksyfikacji u małego pacjenta. Temat stomatologii dziecięcej kontynuowany jest dodatkowo w dziale „Stomatologia wieku rozwojowego”, gdzie odnajdą Państwo opis przypadku korekty wędzidła wargi górnej przy użyciu lasera diodowego u 11-letniej pacjentki.

Zachęcam także do zapoznania się z tematem uszczelniaczy w dziale „Stomatologia zachowawcza” oraz z obszerną fotorelacją z wykonania pełnoceramicznego uzupełnienia szczęki i żuchwy, zamieszczoną w dziale „Protetyka”.

Życzę owocnej lektury
prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewic

DENTAL NEWS

Dental news

SYLWETKI STOMATOLOGII

Zmiany w leczeniu dzieci są niezbędne

Rola konsultanta krajowego ds. stomatologii dziecięcej jest trudna, ale daje mnóstwo satysfakcji. O profilaktyce najmłodszych pacjentów, zmianach w kształceniu w dziedzinie stomatologii wieku rozwojowego oraz roli stomatologa z prof. dr hab. n. med. Dorotą Olczak-Kowalczyk, prodziekan do spraw dydaktyczno-wychowawczych WUM, rozmawia Paulina Budna-Muc.

TEMAT NUMERU

Zastosowanie Mineral Trioxide Aggregate w procedurze apeksyfikacji u pacjenta w wieku rozwojowym – opis przypadku

W pracy przedstawiono procedurę apeksyfikacji z zastosowaniem materiału Mineral Trioxide Aggregate (MTA) w zębie trzonowym 47 u pacjenta w wieku rozwojowym. Apeksyfikacja to proces stymulowanego formowania wierzchołka korzenia za pomocą preparatów o działaniu odontotropowym pod nieobecność żywej miazgi w kanale.

Algorytmy postępowania

Algorytmy postępowania

Oparzenia termiczne

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Przewlekłe zaostrzone ropne zapalenie żuchwy – opis przypadku

Praca prezentuje przypadek pacjenta, który zgłosił się z obrzękiem oraz bólem umiejscowionym w okolicy bródki. Wykonana tomografia stożkowa wykazała obecność zmian osteolitycznych oraz zagęszczeń struktury kostnej w okolicy przedniej części żuchwy. Zmiany były połączone z kłem, który uległ transmigracji. W pierwszej części leczenia wykonano odbarczenie ropnia poprzez nacięcie zewnątrzustne oraz drenaż. W drugiej fazie zabiegu przeprowadzono zabieg usunięcia martwiczych tkanek oraz ziarniny zapalnej. Ostatecznie przeprowadzono atraumatyczną ekstrakcję zatrzymanego kła.

Indywidualny implant tytanowy gałęzi żuchwy – problemy diagnostyczne i lecznicze

Pacjentka zgłosiła się do poradni przyklinicznej z powodu guza gałęzi żuchwy, który deformował okolicę przygardła, klinicznie i radiologicznie sugerującego torbiel lub szkliwiaka. Na podstawie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (guz mieszany), ponownego badania histopatologicznego (fibromatoza), biopsji eksploracyjnej w trakcie usuwania trzeciego zęba trzonowego z tej okolicy (torbiel) oraz badania śródoperacyjnego (tkanka mezenchymalna zbudowana z komórek wrzecionowatych z ogniskowym szkliwieniem, bez martwicy) otrzymywano różne rozpoznania, inne od rozpoznania ostatecznego (fibromatoza).

IMPLANTOLOGIA

Implantoprotetyka bez modelu Czy to możliwe?

Zaprezentowany przypadek pokazuje sposób wykonania stałego uzupełnienia protetycznego w sytuacji ograniczonej ilości tkanki kostnej w szczęce w odcinku bocznym, przy współistniejącym znacznym deficycie w odcinku przednim. Opisany przypadek nie byłby żadną nowością ani kontrowersją, gdyby nie fakt, że mamy do czynienia z pacjentem w pełni zdigitalizowanym.

PROTETYKA

Szyna Michigan – miorelaksacja, profilaktyka i ochrona układu stomatognatycznego u sportowców

Praca opisuje zastosowanie szyny Michigan u sportowców w celu zmniejszenia i likwidacji dolegliwości bólowych wywołanych parafunkcjonalną aktywnością mięśni żucia podczas wysiłku fizycznego w obrębie układu stomatognatycznego. Celem pracy jest opis postępowania w przypadku wystąpienia dolegliwości bólowych w obrębie układu stomatognatycznego u pacjenta przy zwiększonej aktywności fizycznej.

Redukcja złożonego przypadku Wykonanie obszernego pełnoceramicznego uzupełnienia dla szczęki i żuchwy

Paring down a complex case Fabrication of an extensive all-ceramic restoration for the upper and the lower jaw

STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO

Uszczelniacze w profilaktyce próchnicy

Uszczelnianie bruzd stanowi istotny element profilaktyki choroby próchnicowej na płaszczyźnie tradycyjnej. Użycie tej techniki może znacząco wpłynąć na redukcję próchnicy. Z przedstawionych badań na temat lakowania wynika, że przy tak dobrej skuteczności metody można z powodzeniem zwiększyć liczbę zabiegów.

Korekta wędzidła wargi górnej przy użyciu lasera diodowego – opis przypadku

Metodą z wyboru w leczeniu patologicznego przerostu wędzidełka wargi górnej jest jego chirurgiczne usunięcie, które można wykonać, stosując tradycyjne narzędzia chirurgiczne (skalpel), oraz termicznie z użyciem kautera lub lasera diodowego. Frenulektomia połączona z leczeniem ortodontycznym daje bardziej stabilne wyniki niż samo leczenie ortodontyczne. Przy właściwym połączeniu obu tych metod włókna przezprzegrodowe można przekształcić w elastyczną sieć, która hamuje przemieszczenie zębów i stabilizuje ich pozycję.

ORTODONCJA

Zaburzenie liczby zębów – hiperdoncja

W artykule opisano wadę rozwojową o charakterze zwiększenia liczby zębów oraz klasyfikację położenia zębów nadliczbowych w przednim odcinku szczęki. Zwrócono uwagę na właściwą diagnostykę radiologiczną, która pozwala na określenie lokalizacji zębów stosunku do struktur sąsiednich, a zastosowana odpowiednio wcześnie pozwala zapobiec nasileniu powikłań.

SPRZĘT I MATERIAŁY

Systemy skanowania wewnątrzustnego w różnych specjalnościach stomatologii

Systemy skanowania wewnątrzustnego są urządzeniami o ogromnym potencjale. Stanowią szybszą i wygodniejszą alternatywę w odwzorowaniu warunków anatomicznych jamy ustnej pacjenta w porównaniu do wycisków tradycyjnych masami wyciskowymi i odlewania gipsowych modeli.

STOMATOLOGIA W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Ocena stanu zdrowia jamy ustnej i wybranych parametrów biochemicznych śliny u pacjentów z chorobami układowymi tkanki łącznej

W pracy oceniono i omówiono stan zdrowia jamy ustnej pacjentów z układowymi chorobami tkanki łącznej w aspekcie występowania próchnicy, chorób przyzębia i błony śluzowej, poziomu higieny jamy ustnej oraz występowania subiektywnych dolegliwości w jamie ustnej, jak również określono wpływ chorób układowych tkanki łącznej na poziom wybranych parametrów biochemicznych śliny.

Znieczulenie ogólne w stomatologii – przygotowanie do zabiegu

W pracy przedstawiono zalety i wady znieczulenia ogólnego, a także zasady przygotowania do zabiegu w znieczuleniu ogólnym.

OKIEM SANEPIDU

Postępowanie z odpadami medycznymi w gabinecie stomatologicznym w świetle nowych przepisów

W październiku opublikowano długo oczekiwane w sektorze opieki zdrowotnej Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi. Na co zwrócić uwagę?

DENTAL ZAGADKA

Dental Zagadka

DONIESIENIA PRAWNE

Doniesienia prawne

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Kongres Dentsply Sirona Implants 2017 z rekordową frekwencją

Dentamed 2017

Tips, Tricks and News from the Best /// Industriadent vol. 2

KALENDARIUM SZKOLEŃ BRANŻOWYCH

Kalendarium imprez branżowych

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY TPS

Testowy Program Edukacyjny

Test nr 1, XI edycja Stomatologia ogólna w praktyce lekarza stomatologa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddział Śląski, kierownik merytoryczny programu edukacyjnego: dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij