Wydanie nr 1-2/2018 - TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny

TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 1-2/2018
TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 1-2/2018

Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy w bieżącym roku numer miesięcznika „TPS”. Ubiegły rok był dla naszego wydawnictwa jubileuszowy, dodatkowo 20. urodziny obchodziło także nasze czasopismo. Z tej okazji na łamach „TPS” wprowadziliśmy wiele zmian i nowych działów. W bieżącym roku kontynuujemy tę tendencję i obok „Zagadki stomatologicznej”, którą odnajdą Państwo na stronie 12, oraz kontynuacji cyklu „Doniesienia prawne” pojawiły się nowe działy: „Praca i zdrowie”, gdzie publikowane są informacje na temat najnowszych przepisów bezpieczeństwa pracy, w bieżącym wydaniu prezentujemy szczegółowo opracowane przepisy przeciwpożarowe w gabinecie stomatologicznym; z kolei w części „W obiektywie” Wojciech Ostrowski przez cały rok będzie przygotowywał dla Państwa szczegółowo opracowane i wzbogacone pokaźną dokumentacją zdjęciową porady fotograficzne rozszerzone o temat ochrony, przechowywania i przetwarzania danych osobowych oraz ich wykorzystania w postępowaniach sądowych.

Oprócz nowych działów kontynuujemy te, które już były na naszych łamach. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z wyjątkowym wywiadem w dziale „Sylwetki stomatologii”, w którym wiedzą i doświadczeniem z zakresu ortodoncji dzieli się z nami dr Katarzyna Becker. Zachęcam także do lektury artykułu z „Tematu numeru” – tym razem opisane zostały błędy proceduralne w zakresie postępowania z zakrzywionymi kanałami.

Na koniec serdecznie zapraszam Państwa do udziału w targach Krakdent (8-10 marca) i odwiedzenia naszego stoiska – hala Dunaj, stoisko D3.

Życzę owocnej lektury
prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz

DENTAL NEWS

Dental news

SYLWETKI STOMATOLOGII

Ortodoncja jest syntezą wielu nauk

Ortodoncja wymaga: całościowego spojrzenia na pacjenta, przestrzennej wyobraźni, analitycznego myślenia i syntetycznego wnioskowania. O wyzwaniach, jakie stawia ta dziedzina stomatologii, i o jej rozwoju w Polsce z dr n. med. Katarzyną Becker rozmawiała Urszula Rudner-Dersiewicz.

Algorytmy postępowania

Algorytmy postępowania

Oparzenia chemiczne i elektryczne

TEMAT NUMERU

Ocena porównawcza częstości występowania błędów proceduralnych podczas kształtowania zakrzywionych kanałów korzeniowych – badania własne z wykorzystaniem MRI

Celem pracy była ocena częstości występowania aberracji w trakcie kształtowania symulowanych kanałów korzeniowych z pojedynczą krzywizną. Materiał badawczy stanowiło 13 endobloczków treningowych, które podzielono losowo na 2 grupy. W pierwszym etapie wykonano obrazowanie magnetyczno-rezonansowe symulowanych kanałów korzeniowych. Następnie endobloczki opracowano za pomocą narzędzi WaveOne (grupa A) i pilników typu K (grupa B) i ponownie wykonano obrazowanie.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Odbudowa utraconej okluzji z zastosowaniem techniki adhezyjnej – opis przypadku klinicznego

W pracy przedstawiono przypadek kliniczny leczenia zachowawczego z zastosowaniem materiału kompozytowego oraz tradycyjnych osiadających częściowych protez akrylowych.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Usunięcie torbieli korzeniowej z wykorzystaniem piezosurgery i zastosowanie biomateriałów w regeneracji ubytku kostnego – opis przypadku

W pracy opisano przypadek usunięcia torbieli korzeniowej u 30-letniej pacjentki z wykorzystaniem piezosurgery, a także biomateriałów przy regeneracji ubytku kostnego.

PROTETYKA

Uzupełnienie braków zębowych w odcinku przednim szczęki u pacjentki z hipodoncją

W artykule przedstawiono przypadek pacjentki z hipodoncją – symetrycznym brakiem zębów siecznych bocznych szczęki. Do odbudowy braków zębowych wykorzystano mosty porcelanowe na podbudowie z tlenku cyrkonu, które pozwoliły na funkcjonalne i estetyczne poprawienie odcinka przedniego uzębienia.

Idealne połączenie dla optymalnego sukcesu estetycznego Rozwiązania pełnoceramiczne i technologia CAD/CAM

Idealne połączenie dla optymalnego sukcesu estetycznego. Rozwiązania pełnoceramiczne i technologia CAD/CAM

DYSFUNKCJE NARZĄDU ŻUCIA

Elektromiograficzna ocena napięcia mięśni żucia po leczeniu zaburzeń czynnościowych

Celem pracy była ocena porównawcza skuteczności leczenia zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego z wykorzystaniem szynoterapii oraz wspomagającej laseroterapii. Do badania zakwalifikowano 19 pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego. U tych pacjentów przeprowadzono: badanie czynnościowe układu ruchowego narządu żucia, badanie elektromiograficzne BioEMG III (Bioresearch) mięśni skroniowych i żwaczy oraz instrumentalne badanie kontaktów międzyzębowych T-Scan III (Tekscan).

ORTODONCJA

Wprowadzenie zatrzymanego kła górnego do łuku zębowego – opis przypadku

W artykule opisano zaburzenie o charakterze zatrzymania zęba w szczęce, możliwe przyczyny tego typu nieprawidłowości zębowych oraz sposób postępowania na przykładzie własnego przypadku klinicznego sprowadzenia zęba do łuku zębowego.

SPRZĘT I MATERIAŁY

Kwas klawulanowy – zawsze przyjaciel czy czasem wróg?

Kwas klawulanowy dodawany do antybiotyku ma za zadanie ochronić go przed rozkładaniem przez bakterie i tym samym wzmocnić jego działanie. Uznawany, jak dotąd za neutralny, okazuje się mieć potencjał uczulający.

Wpływ past do zębów o różnej zawartości fluoru na zmineralizowane tkanki zęba

Celem pracy była analiza piśmiennictwa pod kątem wpływu past o różnej zawartości fluoru w codziennej profilaktyce domowej na zmineralizowane tkanki zęba. Dostępna jest szeroka baza publikacji klinicznych skupiających się na badaniu skuteczności preparatów fluorkowych w redukcji próchnicy.

STOMATOLOGIA W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Czerniak w gabinecie lekarza stomatologa – czynniki ryzyka, diagnostyka i nowe metody leczenia

Ze względu na coraz większą zapadalność na czerniaka istotne wydaje się poznanie etiopatogenezy tego nowotworu, czynników ryzyka rozwoju i metod szybkiej diagnostyki oraz skutecznych metod leczenia. W niniejszej pracy wskazano także na potencjalnie „nowe” metody leczenia czerniaka, które w przyszłości mogą zostać wykorzystane w standardowej terapii.

Sanacja jamy ustnej w znieczuleniu ogólnym u pacjentów specjalnej troski

Celem pracy było określenie grup pacjentów kwalifikowanych do zabiegu sanacji jamy ustnej w znieczuleniu ogólnym, zakresu leczenia stomatologicznego oraz najczęstszych powikłań pozabiegowych.

OKIEM SANEPIDU

Procedura orzekania chorób zawodowych związanych z praktyką stomatologiczną

Praca lekarza stomatologa i personelu pomocniczego wiąże się z szeregiem różnorodnych obciążeń zdrowotnych wynikających z oddziaływania w miejscu pracy niekorzystnych czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych i psychicznych.

PRACA I ZDROWIE

Przepisy przeciwpożarowe w firmie stomatologicznej

Placówki medyczne, w tym stomatologiczne, z punktu widzenia wymagań przeciwpożarowych kwalifikowane są jako obiekty użyteczności publicznej o kategorii zagrożenia ludzi, określanej jako ZL I lub ZL II. Dowiedz się: jak przechowywać czynniki niebezpieczne pożarowo; jak powinna wyglądać ewakuacja; jak wygląda gaszenie pożaru.

DONIESIENIA PRAWNE

Doniesienia prawne

LISTY DO REDAKCJI

Listy do redakcji

Eksperci odpowiadają na nurtujące Cie pytania. Co numer publikujemy Wasze pytania razem z odpowiedziami. Napisz do nas: stomatologia@elamed.pl

W OBIEKTYWIE

Fotografia stomatologiczna – zawodowy obowiązek czy zbędna fanaberia?

W nowoczesnej stomatologii fotografia zyskuje coraz szersze grono zwolenników. Nie powinno to dziwić, gdyż przynosi ona wymierne korzyści klinice, zespołowi oraz, co najważniejsze, pacjentowi, którego w komercyjnym obszarze działania stomatologii należy traktować jako wymagającego klienta. Fotografia jest również doskonałym narzędziem służącym komunikacji interdyscyplinarnej.

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Kalendarium imprez branżowych

2. Kongres PTSL

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY TPS

Testowy Program Edukacyjny, XI edycja

Test nr 2

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij