TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 3/2018
TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 3/2018

Drodzy Czytelnicy!

Marzec, oprócz zbliżającej się wiosny, nieodmiennie w naszym środowisku kojarzy się również z targami Krakdent, które na stałe wpisały się w kalendarz nie tylko polskich lekarzy stomatologów. 8-10 marca odbędzie się już 26. edycja wydarzenia, na którym nie zabraknie naszej redakcji. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszego stoiska w hali Dunaj (D3), a także do udziału w sesjach wykładowych, których jesteśmy patronem – endodoncja i mikrochirurgia.

Na okładce marcowego numeru mamy zaszczyt gościć dr hab. n. med. Halinę Borgiel-Marek – chirurga szczękowo-twarzowego, a także członka Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach. Pani Docent opowiada, jak ważna jest profilaktyka onkologiczna nowotworów jamy ustnej, oraz przedstawia działania i kształcenie podyplomowe prowadzone przez Śląską Izbę Lekarską.

Temat numeru tym razem poświęcony jest leczeniu endodontycznemu zmiany okołowierzchołkowej, artykuł wzbogacają fotografie pokazujące przebieg zabiegu. Temat stomatologii zachowawczej z endodoncją kontynuowany jest także w pracach na temat leczenia minimalnie inwazyjnego oraz usuwaniu złamanego narzędzia z kanału zęba 12. W wydaniu nie zabrakło także artykułów z zakresu protetyki (cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych), ortodoncji i periodontologii.

W odpowiedzi na Państwa prośby w dziale „Stomatologia w badaniach interdyscyplinarnych” publikujemy artykuł na temat przewlekłych schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego w pracy lekarza dentysty. W numerze nie zabrakło także kontynuacji cyklu z zakresu fotografii, doniesień prawnych orazm algorytmów postępowania w sytuacjach nagłych.

Życzę owocnej lektury.
prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz

DENTAL NEWS

Dental News

SYLWETKI STOMATOLOGII

Nowa sytuacja w naszej codzienności wymaga szybkiej reakcji

Chirurgia stomatologiczna jest szybko rozwijającą się dziedziną, odgrywa również dużą rolę w wykrywaniu nowotworów jamy ustnej. Dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii stomatologicznej oraz członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, opowiada, jak ważna jest profilaktyka onkologiczna nowotworów jamy ustnej, oraz przedstawia działania i kształcenie podyplomowe prowadzone przez Śląską Izbę Lekarską.

TEMAT NUMERU

Przebieg niechirurgicznego leczenia rozległej zmiany okołowierzchołkowej – opis przypadku

Praca przedstawia przebieg leczenia endodontycznego górnego prawego bocznego zęba siecznego. Objawy kliniczne i wykonana diagnostyka radiologiczna wskazywały na istnienie przewlekłego zaostrzonego zapalenia tkanek okołowierzchołkowych. Ze względu na rozległość zniszczenia tkanki kostnej brano pod uwagę konieczność przeprowadzenia leczenia chirurgicznego. Przypadek ten jest jednak przykładem, że leczenie kanałowe jako zachowawcze, niechirurgiczne postępowanie może prowadzić do gojenia się rozległej zmiany okołowierzchołkowej.

Algorytmy postępowania

Algorytmy postępowania

Hipertermia – ogólnoustrojowe obrażenia termiczne

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Stomatologia minimalnie inwazyjna

Wczesna diagnoza i leczenie stanowią podstawę stomatologii minimalnie inwazyjnej. Jej głównym założeniem jest maksymalna ochrona tkanek zęba. W artykule przedstawiono mikroinwazyjne sposoby leczenia, takie jak: wypełnienie zapobiegawcze, infiltracja próchnicy, preparacja abrazyjna, preparacja za pomocą lasera, wykorzystanie ozonu oraz urządzenia ultradźwiękowe.

Usunięcie złamanej spirali Lentulo z kanału zęba 12 – opis przypadku

W pracy przedstawiono opis przypadku rewizji leczenia endodontycznego wraz z usunięciem spirali Lentulo tkwiącej w całej długości kanału zęba 12. Wykonanie odpowiedniego dostępu i zastosowanie igły iniekcyjnej wypełnionej cementem o podwójnym systemie wiązania oraz praca w powiększeniu zapewniły skuteczne usunięcie narzędzia. Następnie kanał korzeniowy opracowano chemomechanicznie i wypełniono metodą kondensacji pionowej gutaperki.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Ząb ektopowy zatrzymany w ścianie bocznej małżowiny nosa – opis przypadku

Impacted-tooth ectopia in lateral wall of nasal concha – case report

PROTETYKA

Leczenie protetyczne – efekty oraz konsekwencje z punktu widzenia rehabilitacji logopedycznej

Artykuł ukazuje bezpośredni związek wykonawstwa prac protetycznych z rehabilitacją mowy. Przedstawia schemat postępowania logopedycznego w przypadku pacjentów protezowanych. Zwraca uwagę na zależność między rodzajem pracy protetycznej oraz precyzją wykonania a prawidłowością artykulacji. Zawiera także przegląd najczęściej występujących problemów protetycznoartykulacyjnych.

Cementowanie adhezyjne uzupełnień pełnoceramicznych wykonanych z ceramiki krzemowej

W pracy przedstawiono wpływ odmiennej budowy poszczególnych ceramik na wybór cementu ostatecznego. Omówiono protokół cementowania adhezyjnego ceramiki krzemowej na przykładzie cementowania licówki i nakładu koronowego. W obu przypadkach do cementowania użyto cementu kompozytowego światłoutwardzalnego, który umożliwił uzyskanie dobrych walorów estetycznych oraz dużej siły wiązania do tkanek zęba. Opisano także sposób kondycjonowania powierzchni zęba oraz uzupełnień porcelanowych.

ORTODONCJA

Wprowadzenie zatrzymanego kła dolnego do łuku zębowego

Nieprawidłowości związane z wyrzynaniem stałych zębów są coraz częstszym problemem, z którym spotykają się ortodonci w swojej praktyce klinicznej. Przyjmuje się, że nieprawidłowe wyrznięcie kłów stanowi do 50% wszystkich zaburzeń wyrzynania się zębów. Celami pracy były przedstawienie przypadku pacjentki z zatrzymanym kłem (33) oraz opis postępowania zastosowanego podczas leczenia.

PERIODONTOLOGIA

Afty nawracające – przegląd piśmiennictwa

Diagnostyka aft nawracających opiera się głównie na badaniu klinicznym oraz badaniach dodatkowych. Leczenie powinno być kompleksowe i obejmować zarówno terapię przeciwobjawową, jak i przeciwprzyczynową.

STOMATOLOGIA W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Wybrane przewlekłe schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z wykonywaniem pracy stomatologa oraz higienistki stomatologicznej

Zawody lekarza dentysty (stomatologa) oraz higienistki stomatologicznej oprócz szerokiej wiedzy medycznej wymagają optymalnej sprawności fizycznej i zręczności manualnej, które potrzebne są podczas wykonywania wielu czynności na ich stanowisku pracy. W pracy przedstawiono wybrane przewlekłe schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z wykonywaniem pracy lekarza stomatologa i higienistki stomatologicznej.

Czerniak w gabinecie lekarza stomatologa – czynniki ryzyka, diagnostyka i nowe metody leczenia – cz. II

Czerniak jest jednym z najbardziej złośliwych nowotworów występujących u człowieka, wywodzącym się z neuroektodermalnych komórek barwnikowych – melanocytów, których najwięcej znajduje się w skórze oraz w błonach śluzowych. W niniejszej pracy wskazano także na potencjalnie „nowe” metody leczenia czerniaka, które w przyszłości mogą zostać wykorzystane w standardowej terapii.

Termoplastyczne metody wypełniania kanałów korzeniowych

W artykule opisano termoplastyczne metody wypełniania kanałów korzeniowych w oparciu o opisy przypadków.

SPRZĘT I MATERIAŁY

Zastosowanie preparatów srebra w stomatologii – przegląd piśmiennictwa

W obecnych czasach konwencjonalne zarówno związki srebra, jak i nanocząsteczki znajdują swoje zastosowanie także w wielu dziedzinach stomatologii. Liczne badania kliniczne udowadniają ich skuteczne działanie. Należy jednak pamiętać, iż cząstki srebra stosowane w nadmiarze mogą przyczyniać się do różnego rodzaju działań niepożądanych, np.: podrażnienia skóry i błony śluzowej, zaczerwienienia, bólu, a także do argyrii.

OKIEM SANEPIDU

Problem stosowania separatorów amalgamatowych

Zgodnie z treścią Konwencji od 1 lipca 2018 r. amalgamatu stomatologicznego nie wolno będzie używać w leczeniu zębów mlecznych oraz u dzieci w wieku poniżej 15 lat. Niedopuszczalne jest również stosowanie tego rodzaju wypełnień u kobiet ciężarnych lub karmiących. W obu przypadkach istnieje możliwość odstąpienia od tej zasady, jednak jest to możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy stomatolog uzna to za niezbędne z uwagi na indywidualne potrzeby medyczne pacjenta. Jednocześnie do użytku dopuszczony zostanie wyłącznie amalgamat stomatologiczny w formie kapsułkowanej w odmierzonej dawce, zgodnie z normami europejskimi EN ISO 13897:2004 i EN ISO 24234:2015.

W OBIEKTYWIE

Dobór odpowiedniego sprzętu – aparatu, obiektywu – oraz oświetlenia. Przegląd rynku

Dynamiczny rozwój fotografii cyfrowej wpłynął na mnogość urządzeń dostępnych na rynku. Fotografia stomatologiczna jest dziedziną wymagającą zastosowania wysokiej jakości specjalistycznych zestawów, gdyż precyzja odwzorowania obrazu jest tutaj kluczowa.

PRACA I ZDROWIE

Kontrole w zakresie bezpieczeństwa pracy i higieny w firmach stomatologicznych

Kontrole w zakresie bezpieczeństwa pracy i higieny w firmach stomatologicznych są najczęściej przeprowadzane przez przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Kontrole PIP odbywają się zgodnie z Ustawą z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. w Dz.U. z 2017 r., poz. 786).

KALENDARIUM SZKOLEŃ BRANŻOWYCH

Więcej niż wystawa

Z okna wystawowego branży ku wydarzeniu aspirującego do miana najbardziej nowoczesnego i atrakcyjnego w tej części świata – tak zmienia się Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych CEDE. W tym roku (20-22 września) wśród nowości będą m.in.: bezpłatne szkolenia firmowe, festiwal filmów stomatologicznych oraz unikalna impreza integracyjna.

Kalendarium imprez branżowych

LISTY DO REDAKCJI

Listy do redakcji

DONIESIENIA PRAWNE

Doniesienia prawne

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY TPS

Testowy Program Edukacyjny

Test nr 3, XI edycja Stomatologia ogólna w praktyce lekarza stomatologa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddział Śląski, kierownik merytoryczny programu edukacyjnego: dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij