TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 1-2/2012
TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 1-2/2012

Drodzy Czytelnicy!

Pierwszy numer naszego czasopisma w nowym roku obfituje w wiele nowości, które przygotowaliśmy na podstawie przesyłanych przez Państwa propozycji. Jedną z nich jest dodatek KOMPENDIUM LEKARZA PRAKTYKA, gdzie pojawiają się rady i wskazówki postępowania nie tylko w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta, ale także procedury dezynfekcyjne, sterylizacyjne, a także wytyczne BHP.

W bieżącym numerze prezentujemy „Wytyczne w sprawie postępowania w razie wystąpienia polekowego wstrząsu anafilaktycznego”. Szczególnie polecamy również cykl artykułów praktycznych opatrzonych duża liczbą zdjęć m.in. z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji, chirurgii stomatologicznej i radiologii.

Obok praktyki dbamy również o Państwa przygotowanie teoretyczne z zakresu przepisów, procedur i bezpieczeństwa pracy, dlatego stworzyliśmy dział BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, gdzie znajdą Państwo artykuły na temat zagrożeń zawodowych, a także aktualne przepisy dotyczące pracy m.in. z lampami ultrafioletowymi czy włóknami szklanymi.

Nowością na łamach naszego czasopisma jest także dział OKIEM SANEPIDU, gdzie w bieżącym numerze odnajdą Państwo informacje na temat higieny pracy w gabinecie stomatologicznym. Nowością jest również praktyczny dział DENTAL ENGLISH, który powstał we współpracy z Centrum Szkoleniowym Adams z Poznania, które przygotowało dla nas lekcje języka angielskiego dotyczące komunikacji z pacjentem w typowych sytuacjach zawodowych oraz w różnych sytuacjach życia codziennego.

Życzę przyjemnej lektury!

redaktor naczelna
dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz

DENTAL NEWS

Dental News

SYLWETKI STOMATOLOGII

Misja pedodonty...

O trudnej pracy stomatologa dziecięcego, a także funkcji prezesa śląskiego oddziału PTS i konsultanta wojewódzkiego z kierownikiem Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego SUM dr hab. n. med. Lidią Postek-Stefańską rozmawiała Daria Dirks-Koźlik.

KOMPENDIUM LEKARZA PRAKTYKA

Wytyczne w sprawie postępowania w razie wystąpienia polekowego wstrząsu anafilaktycznego

Co zrobić, kiedy pacjent dozna wstrząsu anafilaktycznego? Jak postępować w sytuacji ekspozycji na materiał zakaźny? Jakie są najnowsze procedury dezynfekcyjne? Wszystkie te informacje, jak i wiele innych, zostaną zawarte w przygotowanym specjalnie na potrzeby naszych Czytelników dodatku Kompendium Lekarza Praktyka. W każdym numerze „TPS-u” publikować będziemy praktyczne rady i wskazówki postępowania nie tylko w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta, ale także procedury dezynfekcyjne, sterylizacyjne, a także wytyczne BHP. W bieżącym numerze prezentujemy „Wytyczne w sprawie postępowania w razie wystąpienia polekowego wstrząsu anafilaktycznego”, dotyczące nie tylko procedur postępowania, ale także dawek leków przeciwwstrząsowych dla poszczególnych grup wiekowych. W kolejnym numerze: „Postępowanie po ekspozycji na materiał zakaźny w gabinecie”.

TEMAT NUMERU

Interpretacja zdjęć rentgenowskich Anatomia rentgenowska zdjęcia pantomograficznego

Znajomość obrazów radiologicznych zmian patologicznych jest niezwykle istotna, niemniej jednak podstawą analizy radiogramów jest dogłębne zaznajomienie się z anatomią radiologiczną.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Mechanizm działania czynników bioaktywnych wchodzących w skład preparatów osłonowo-protekcyjnych znoszących nadwrażliwość zębiny. Część II

Ocena skuteczności wybranych preparatów profesjonalnych do zastosowań w gabinecie dentystycznym na podstawie literatury.

Fotografia stomatologiczna jako środek pomocniczy w postępowaniu klinicznym

Kliniczne użycie fotografii w stomatologii ma wiele praktycznych, korzystnych i satysfakcjonujących zastosowań. Obok pisemnej i radiologicznej dokumentacji przypadku fotografia stomatologiczna daje lekarzowi dentyście i całemu zespołowi medycznemu możliwość odtworzenia leczenia pacjenta.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Ciało obce jako powikłanie śródzabiegowe podczas ekstrakcji zęba stałego – opis przypadku

W pracy przedstawiono przypadek złamanego i pozostawionego fragmentu nakładacza u pacjentki z podjętą i niedokończoną ekstrakcją zęba 28.

ENDODONCJA

Usuwanie złamanych narzędzi kanałowych – opis dwóch przypadków

W pracy przedstawiono dwa przypadki leczenia endodontycznego zębów ze złamanymi narzędziami.

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

Odbudowa w odcinku przednim jako ekscytujące doświadczenie Odbudowa zęba siecznego przyśrodkowego z użyciem Tetric EvoCeram® Anterior tooth restoration – an exciting experience Restoration of a central incisor with Tetric EvoCeram®

Procedura estetycznej odbudowy zębów u pacjenta z intensywnym procesem próchnicowym w zębach górnych

Przedstawiony przypadek prezentuje procedurę wypełnienia zębów u pacjenta z intensywnym procesem próchnicowym w zębach górnych.

STOMATOLOGIA W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Choroba wibracyjna u lekarzy stomatologów

Celem niniejszego artykułu jest omówienie ryzyka rozwoju choroby wibracyjnej u stomatologów. Drgania mechaniczne wiertarek stomatologicznych, przekazywane głównie na dystalną część kończyny górnej, mogą być przyczyną zaburzeń w obrębie układu mięśniowo-kostnego, naczyń krwionośnych oraz nerwów. Przedstawiono kilka zabiegów fizykalnych, które można stosować w profilaktyce i terapii zespołu wibracyjnego.

NA RATUNEK

Nagłe zatrzymanie krążenia

Skuteczność zabiegów resuscytacyjnych w pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia zależy bezpośrednio od dwóch czynników: stanu pacjenta i organizacji systemu medycyny ratunkowej.

"OKIEM" SANEPIDU

Higiena pracy w gabinecie stomatologicznym

Coraz bardziej rygorystyczne i często zmieniające się przepisy sprawiają, że wypełnienie wszystkich obowiązków związanych z zachowaniem właściwej higieny pracy poprzez dostosowanie gabinetu stomatologicznego do aktualnych wymogów jest coraz trudniejszym zadaniem, co nie oznacza, że nie możliwym.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Karta charakterystyki zagrożeń zawodowych dla lekarza stomatologa

Artykuł prezentuje ważniejsze zagrożenia, które mogą pojawić się w pracy lekarza stomatologa.

PRAWO

Udzielanie świadczeń stomatologicznych po zmianach – cz. I

Przedmiotem artykułu jest przybliżenie zmian na polskim rynku medycznym w zakresie form organizacyjno-prawnych świadczenia usług stomatologicznych (tj. udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy dentystów) związanych z wejściem w życie nowej ustawy o działalności leczniczej.

DENTAL BIZNES

Efekt decyzji, efekt lojalnościowy i efekt polecania Pozyskiwanie klientów-pacjentów

Każdy pacjent, wybierający się do dentysty, podejmuje decyzję o alokacji swoich finansów.

INNOWACYJNY GABINET

Podstawy implantologii stomatologicznej

Każdy pacjent leczony implantologicznie powinien mieć świadomość, że należy ściśle stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego dotyczących higieny i wizyt kontrolnych.

DENTAL ENGLISH

Dental English

We współpracy z Centrum Szkoleniowym ADAMS z Poznania przygotowaliśmy dla Państwa lekcje języka angielskiego, które są odpowiedzią na coraz częstsze wizyty w polskich gabinetach stomatologicznych pacjentów z zagranicy. Lekcje języka angielskiego dotyczą komunikacji z pacjentem w typowych sytuacjach zawodowych i w różnych sytuacjach życia codziennego.

Z WIZYTĄ W SIEDZIBIE FIRMY

Kompleksowo dla stomatologa

Na temat najnowszych produktów i możliwości, jakie dają one stomatologom, z Maciejem Jerominkiem, przedstawicielem Acteon Group, rozmawiała Ewelina Ładziak.

KALENDARIUM SZKOLEŃ BRANŻOWYCH

Kalendarium szkoleń branżowych

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Kongres Francuskiego Towarzystwa Stomatologicznego (ADF), Paryż 2011

Najnowsze technologie komputerowe w leczeniu implantoprotetycznym

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY TPS

Testowy Program Edukacyjny

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij