Wydanie nr 12/2012 - TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny

TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 12/2012
TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 12/2012

Drodzy Czytelnicy!

Witamy Państwa na łamach ostatniego w tym roku wydania. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za to, że byli Państwo z nami przez cały 2012 rok, wspierając nas miłym słowem i pochlebnymi opiniami. Był to rok wielu zmian w naszym czasopiśmie, dlatego mamy nadzieję, że sprostaliśmy oczekiwaniom i pozostaną Państwo z nami w kolejnym, na pewno równie owocnym i intensywnym roku.

Pragniemy również złożyć naszym Czytelnikom, Partnerom biznesowym oraz wszystkim osobom z nami współpracującymi najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego nowego roku.

Redakcja TPS

DENTAL NEWS

Dental News

SYLWETKI STOMATOLOGII

Najważniejsza jest równowaga

Periodontologia jest specjalizacją wymagającą predyspozycji, pasji oraz doświadczenia i wiedzy. O charakterze pracy, tendencjach w świecie i pracy z pacjentem ze specjalistą periodontologiem, współwłaścicielem Centrum Periodontologiczno-Endodontycznego „Globus” w Krakowie, dr. n. med. Witoldem Jurczyńskim rozmawiała Daria Dirks-Koźlik.

KOMPENDIUM LEKARZA PRAKTYKA

Zasady dotyczące pakowania narzędzi przed sterylizacją

TEMAT NUMERU

Kamica ślinianek – epidemiologia, diagnostyka, leczenie

Kamica ślinianek (sialolithiasis) jest schorzeniem spowodowanym zaczopowaniem miąższu ślinianki lub jej przewodu wyprowadzającego przez zmineralizowany złóg (sialolith), powstający na bazie organicznej macierzy.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Pierwsze stałe zęby trzonowe o złym rokowaniu – postępowanie kliniczne

Ze względu na dużą częstość występowania próchnicy w pierwszych stałych zębach trzonowych wśród dzieci i młodzieży (69,2% łódzkich 12-latków ma próchnicę pierwszych stałych zębów trzonowych) pacjenci kierowani są do ortodonty celem oceny możliwości zamknięcia przestrzeni po usunięciu tych zębów.

Wstępna ocena właściwości submikrohybrydowego materiału złożonego Spectrum TPH 3

Materiały złożone należą do grupy najczęściej stosowanych materiałów odtwórczych w stomatologii. Spectrum TPH 3 jest submikrohybrydowym kompozytowym materiałem wypełniającym do odbudowy ubytków w zębach przednich i bocznych.

ENDODONCJA

Zastosowanie nowoczesnych technologii w endodoncji – ich wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo leczenia

Celem leczenia przewodowego jest eliminacja patogenów z zakażonych systemów kanałów korzeniowych.

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

Estetyka zębów przednich. Przywracanie uśmiechu po chorobie przyzębia. Radiant, beautiful anterior teeth. Restoring a smile after severe periodontitis

ORTODONCJA

Różne możliwości leczenia zgryzów otwartych całkowitych – przypadki własne i przegląd piśmiennictwa

Diagnostyka i skuteczne leczenie zgryzów otwartych stanowi duże wyzwanie dla współczesnego ortodonty. Pionowe wady zgryzu rozwijają się w wyniku oddziaływania wielu różnych czynników etiologicznych, takich jak: ssanie kciuka, wargi, języka, niedrożności dróg oddechowych, a także na skutek zaburzeń ze strony układu kostnego.

PROTETYKA

Zastosowanie technologii SLS w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych

Selektywne spiekanie laserem jest jedną z najbardziej zaawansowanych technologii stosowanych w protetyce stomatologicznej. Stanowi alternatywę dla tradycyjnych metod odlewniczych.

DYSFUNKCJE NARZĄDU ŻUCIA

Częstość występowania zaburzeń czynnościowych narządu żucia – przegląd piśmiennictwa

Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia, według danych epidemiologicznych, dotyczą 15-23% populacji generalnej. Natomiast z badań klinicznych wynika, że odsetek pacjentów dotkniętych dysfunkcjami w układzie stomatognatycznym jest znacznie większy, bowiem waha się w granicach 50-80%.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Leczenie chirurgiczne chorych z porażeniem mózgowym

Do porażenia mózgowego dochodzi w wyniku występowania wad płodu lub działania czynników zewnętrznych. Porażenie mózgowe (Cerebral Palsy – CP) to termin określający grupę nieprogresywnych zaburzeń lokomotorycznych, związanych z uszkodzeniem mózgu na wczesnych etapach ontogenezy.

Patologiczne złamania żuchwy i sposoby ich leczenia – przegląd piśmiennictwa i opis dwóch przypadków

Pacjenci z patologicznym złamaniem żuchwy stanowią niewielki odsetek osób leczonych na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej. Wybór metody postępowania niejednokrotnie stanowi problem kliniczny. Każdy przypadek należy traktować indywidualnie, wybierając wraz z pacjentem najdogodniejsze rozwiązanie.

IMPLANTOLOGIA

Implantologia w świadomości lekarzy dentystów

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w celu określenie poziomu wiedzy oraz zainteresowania tematyką implantologii wśród lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy oraz studentów kierunków lekarsko-dentystycznych uniwersytetów medycznych w Polsce. Wiedzę ankietowanych należy ocenić jako zadowalającą, zaś zainteresowanie tematyką jako wysokie.

PROFILAKTYKA

Metoda wybielania zębów stosowana w gabinecie stomatologicznym

Wybielanie zębów jest jednym z zabiegów coraz częściej stosowanych w stomatologii estetycznej. Dzięki znajomości odpowiednich technik stomatolog jest w stanie znacznie poprawić kolor zębów pacjenta. W artykule przedstawiono metody wybielania przebarwionych zębów. Omówiono wskazania do leczenia i powikłania związane z wybielaniem.

STOMATOLOGIA W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Bezsenność jako jeden z problemów interdyscyplinarnych

Celem pracy jest przegląd piśmiennictwa dotyczącego aktualnego stanu wiedzy na temat etiologii, specyfiki i leczenia zaburzeń snu.

SPRZĘT I MATERIAŁY

Plazma w medycynie – nowa metoda leczenia?

W ostatnich latach coraz bardziej na znaczeniu zyskuje technologia plazmowa – z uwagi na różnorodność możliwości zastosowania oraz obiecujące wyniki na polu medycznym i biologicznym.

Formówki a punkt styczny – jeden cel na różne systemy

Odpowiednio ukształtowane i zlokalizowane punkty styczne odgrywają istotną rolę w stabilizacji i utrzymaniu integralności łuków zębowych.

Rola odzieży medycznej w gabinecie stomatologicznym

Dla lekarza stomatologa i pozostałych członków zespołu, spędzających w pracy wiele godzin dziennie, bardzo ważna jest funkcjonalność odzieży, w której muszą wykonywać swoje obowiązki.

PRAWO

Wymogi ogólne dla pomieszczeń praktyki stomatologicznej w świetle nowego rozporządzenia

Niniejszy artykuł opisuje aktualne przepisy regulujące wymogi dla prowadzenia własnej praktyki stomatologicznej.

DENTAL ENGLISH

Lesson 10 : At a conference

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Sprawiamy, że praca stomatologa jest łatwiejsza

Na temat filozofii firmy i nowych produktów z Williamem Draganem, prezesem Centrix Inc., rozmawiała Ewelina Ładziak.

Kalendarium szkoleń branżowych

International Dental Show – Kolonia 2013

EXPODENT 2012

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY TPS

Testowy Program Edukacyjny, test nr 1

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij