TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 6/2013
TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 6/2013

Drodzy Czytelnicy!

Witam serdecznie na łamach najnowszego wydania naszego czasopisma. Czerwcowy numer rozpoczynamy, jak zawsze, spotkaniem z ciekawą osobistością świata stomatologii – tym razem gościmy na łamach prof. dr hab. n. med. Bogumiłę Frączak, która opowiada o niepokojących sygnałach docierających z gabinetów stomatologicznych, dotyczących refundacji NFZ-etu, stanu zdrowia uzębienia Polaków czy coraz większej liczby pacjentów z zaburzeniami dysfunkcji narządu żucia.

Wśród artykułów publikowanych szczególnej uwadze polecam TEMAT NUMERU, gdzie prezentujemy ciekawy przypadek zaburzenia zębowo-zgryzowego u 8-letniego chłopca. W dziale ENDODONCJA znajdziecie Państwo praktyczne porady, co zrobić w przypadku dużych zmian okołowierzchołkowych, natomiast w dziale IMPLANTOLOGIA zaproponujemy leczenie implantologiczne w przypadku wrodzonego braku bocznego siekacza w szczęce. Z zakresu zagadnień INTERDYSCYPLINARNYCH zachęcam do zapoznania się z artykułem poruszającym temat pierwszych kroków w klinicznej fotografii cyfrowej dla stomatologów oraz osoby niepełnosprawnej w gabinecie stomatologicznym.

Jak co miesiąc, pragnę Państwa również zachęcić do kształcenia językowego w ramach artykułów dwujęzycznych, gdzie aktualnie prezentujemy artykuł z zakresu harmonijnego dopasowywania i osadzania uzupełnień protetycznych, oraz AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH, gdzie na przyjemnych ćwiczeniach można utrwalić sobie zagadnienia zarówno w języku angielskim, jak i niemieckim.

redaktor naczelna
dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz

DENTAL NEWS

Dental News

SYLWETKI STOMATOLOGII

Stomatologia coraz bardziej niepokojąca...

Sygnały ze środowiska stomatologicznego dotyczące naszego społeczeństwa są coraz bardziej niepokojące. Problemy psychologiczne pacjentów odzwierciedlające się w zaburzeniach układu stomatognatycznego, pogarszający się stan uzębienia polskiego społeczeństwa czy brak świadczeń refundowanych przez NFZ to kwestie nienapawające optymizmem. O problemach polskiej stomatologii z prof. dr hab. n. med. Bogumiłą Frączak, kierownik Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej PUM oraz konsultantem wojewódzkim z zakresu protetyki, rozmawiała Daria Dirks-Koźlik.

KOMPENDIUM LEKARZA PRAKTYKA

Przechowywanie odpadów medycznych skażonych

TEMAT NUMERU

Zaburzenia zębowo-zgryzowe u 8-letniego chłopca

W pracy opisano przypadek zaburzeń zębowozgryzowych u 8-letniego chłopca spowodowanych obecnością zębów przetrwałych i mezjodensu w okolicy zatrzymanych zębów 11, 21.

ENDODONCJA

Duże zmiany okołowierzchołkowe – i co teraz zrobić?

Sposób leczenia rozległych zmian okołowierzchołkowych stanowi pole do dyskusji lekarzy praktyków. Artykuł ten ma na celu ułatwienie tych decyzji poprzez uporządkowanie współczesnej wiedzy na temat metod leczenia rozległych zmian okołowierzchołkowych na podstawie aktualnego piśmiennictwa polskiego oraz zagranicznego.

IMPLANTOLOGIA

Wrodzony brak bocznego siekacza w szczęce

Artykuł porusza problem wrodzonego braku bocznego siekacza w szczęce oraz rozważa różne opcje leczenia – jedną z nich jest zastosowanie nowego implantu Straumann® NNC

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Rzadki przypadek mesiodensu u 43-letniego mężczyzny

W pracy opisano przypadek występowania mesiodensu u 43- letniego mężczyzny.

Zatrzymany ząb 37

W pracy przedstawiono przypadek 15-letniej pacjentki, u której stwierdzono zatrzymany ząb 37.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Szynowanie zębów metodą bezpośrednią z estetycznym wypełnieniem przestrzeni między siekaczami dolnymi. Opis przypadku

Celem pracy jest estetyczne wypełnienie przestrzeni między zębami 42 i 41 protetycznym materiałem kompozytowym z jednoczesnym szynowaniem zębów dolnych.

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

Nowe techniki i narzędzia do wykonywania wypełnień klasy II Przypadek kliniczny z wykorzystaniem Palodent Plus i SDR

Na podstawie opisu przypadku artykuł porusza kwestię nowoczesnych technik i narzędzi wykonywania wypełnień klasy I z wykorzystaniem Palodent Plus i SDR.

PROTETYKA

Precyzyjne elementy retencyjne stosowane w protezach ruchomych – przegląd piśmiennictwa

Celem niniejszej pracy było omówienie zastosowania w protezach szkieletowych elementów precyzyjnych, takich jak: zasuwy, zatrzaski, belki. Użycie tych elementów czyni pracę protetyczną bardziej estetyczną oraz poprawia retencję, rozkład sił i wydolność żucia. Na podstawie piśmiennictwa opisano rodzaje elementów precyzyjnych, ich wady i zalety oraz sposób postępowania klinicznego i laboratoryjnego.

Harmonijne dopasowywanie i osadzanie uzupełnień protetycznych. System pełnoceramiczny IPS e.max Press Abutment Solutions. Harmoniously integrated. All-ceramic restorations with IPS e.max Press Abutment Solutions

STOMATOLOGIA W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Osoba niepełnosprawna w gabinecie dentystycznym

Pacjenci niepełnosprawni powinni mieć łatwy dostęp do dostosowanych architektonicznie gabinetów dentystycznych oferujących możliwość kompleksowego leczenia stomatologicznego i ortodontycznego. Różne rodzaje niepełnosprawności pacjentów zgłaszających się do lekarza stomatologa wymagają indywidualnego podejścia do każdej z tych osób.

Pierwsze kroki w klinicznej fotografii cyfrowej dla stomatologów

Praca jest rozpoczęciem cyklu artykułów poświęconych zastosowaniu fotografii cyfrowej w codziennej praktyce stomatologicznej. W pierwszej części poruszony został temat podstawowych zasad rządzących fotografią. Omówione zostały parametry warunkujące dobrą jakość zdjęć, takie jak: przysłona, ISO, czas naświetlania i balans bieli. W tekście można ponadto odnaleźć szereg wskazówek prowadzących do prawidłowo wykonanych fotografii.

OKIEM SANEPIDU

Gruźlica – nadal aktualny problem

Gruźlica jest przewlekłą chorobą zakaźną, której czynnikiem etiologicznym jest Mycobacterium tuberculosis, a źródłem zakażenia – chory człowiek wydalający prątki.

PRAWO

Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej w gabinecie stomatologicznym – aspekty prawne – cz. II

Każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą ma prawny obowiązek: prowadzenia, ochrony oraz udostępniania określonym podmiotom i na zasadach prawem przewidzianych dokumentacji medycznej. Obowiązek powyższy dotyczy zarówno podmiotów leczniczych, jak i praktyk zawodowych, a realizowany jest w praktyce przez personel medyczny, w szczególności przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Respektowanie praw dziecka jako pacjenta – szansa czy obowiązek?

Warto przypomnieć, że zanim społeczeństwo uświadomiło sobie, że dzieci stanowią odrębną grupę społeczną – nadzieję i przyszłość, przez całe wieki wcześniej problem praw dziecka i jego podmiotowości nie istniał.

DENTAL BIZNES

Filozofia kaizen w praktyce lekarza stomatologa

Truizmem jest twierdzenie, że praca lekarza stomatologa wymaga ciągłego doskonalenia.

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH

Akademia Umiejętności Językowych

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Kalendarium imprez branżowych

Sukces II Konferencji „Asysty Dentystycznej”

Wieczór z W&H Dentalwerk

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY TPS

Testowy Program Edukacyjny, VI edycja

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij