TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 11/2013
TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 11/2013

Temat numeru: torbielakogruczolak brodawczakowaty mniejszych gruczołów ślinowych jamy ustnej.

W wydaniu: zębiaki, zastosowanie korony kompozytowej, wybrane środki retrakcyjne i hemostatyczne działające miejscowo, pierwsze kroki w fotografii cyfrowej dla stomatologów oraz klasyczna tomografia wielorzędowa (CT) i tomografia wiązki stożkowej (CBTC) – porównanie i możliwości zastosowania w stomatologii.

DENTAL NEWS

Dental News

SYLWETKI STOMATOLOGII

Zarządzanie, dokształcanie, współpraca... Jak być dobrym menadżerem?

Zarządzanie kliniką stomatologiczną jest niezwykle trudnym i absorbującym zadaniem, dlatego coraz częściej w naszym kraju pojawia się model oddzielający pracę lekarzy od prac administracyjnych i tworzenia oddzielnego stanowiska managera kliniki. O niepodważalnych zaletach takiego systemu i specyfice pracy z jedną z pionierek zarządzania stomatologicznego, właścicielką Kliniki Stomatologicznej Periocentrum w Rzeszowie panią Anną Skibą rozmawiała Daria Dirks-Koźlik.

TEMAT NUMERU

Torbielakogruczolak brodawczakowaty mniejszych gruczołów ślinowych jamy ustnej – opis rzadkiego przypadku

W pracy przedstawiono rzadki przypadek występowania łagodnego nowotworu pochodzącego z małych gruczołów ślinowych.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Zębiaki – przypadkowe rozpoznanie czy planowana szczegółowa diagnostyka?

Interdyscyplinarne leczenie pacjentki z zębem zatrzymanym i zębiakiem złożonym – opis przypadku. W pracy omówiono także charakterystykę zębiaków, patogenezę oraz postępowanie lecznicze. Dodatkowo uwzględniono różnicowanie zmian zbliżonych do zębiaka.

Zastosowanie korony kompozytowej do uzupełnienia braku zębowego w odcinku przednim. Opis przypadku

Celem pracy jest uzupełnienie utraconych tkanek zębowych przy pomocy korony kompozytowej.

Wybrane środki retrakcyjne i hemostatyczne działające miejscowo, stosowane w stomatologii

W codziennej praktyce dentystycznej w celu zapewnienia odpowiedniej widoczności i dostępu do pola zabiegowego konieczne jest nieraz zastosowanie odpowiednich środków miejscowo hamujących krwawienie. Służą do tego celu substancje ściągające lub obkurczające naczynia.

ENDODONCJA

Innowacyjne materiały złożone i techniki ich aplikacji

Materiały złożone, potocznie nazywane kompozytami, stanowią podstawowe tworzywo wykorzystywane w procesie rekonstrukcji utraconych tkanek twardych zębów.

Środki płuczące stosowane w trakcie leczenia endodontycznego – przegląd piśmiennictwa

Artykuł przedstawia przegląd współcześnie stosowanych środków do płukania kanałów korzeniowych w trakcie leczenia endodontycznego.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Frenulektomia – porównanie metod tradycyjnych i nowoczesnych w chirurgii wędzidełka wargi

Artykuł traktuje o anatomii, fizjologii i patologii wędzidełka wargi górnej i dolnej w aspekcie chirurgicznego usunięcia wędzidełka.

IMPLANTOLOGIA

Sphero Flex i Sphero Block – zatrzaski – rozwiązania do implantów

PROTETYKA

Korony teleskopowe jako elementy retencyjne dla protez częściowych. Czy warto stosować takie rozwiązanie protetyczne? Opis przypadku

W opisanym przypadku klinicznym u pacjentki z częściowymi brakami zębowymi w szczęce i żuchwie były rozważane różne warianty leczenia protetycznego. Rozwiązanie, które wybrano, stanowiło kompromis pomiędzy uzupełnieniami stałymi opartymi na zębach własnych i implantach a klasycznymi protezami ruchomymi.

STOMATOLOGIA W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Pierwsze kroki w fotografii cyfrowej dla stomatologów. Archiwizacja i obróbka zdjęć cyfrowych – cz. IV

W artykule zostały przedstawione podstawowe metody obróbki zdjęć cyfrowych w fotografii stomatologicznej. Publikacja zawiera również opis możliwości archiwizacji fotografii klinicznej pacjenta.

Zastosowanie biochemicznych markerów we wczesnej diagnostyce czerniaka złośliwego

Celem pracy było przeanalizowanie najnowszych doniesień na temat zastosowania biochemicznych markerów we wczesnej diagnostyce, w monitorowaniu leczenia i prognozowaniu czerniaka złośliwego, z uwzględnieniem nietypowej lokalizacji, jaką jest błona śluzowa jamy ustnej.

PRACA I ZDROWIE

Fizjoterapia w leczeniu zespołu kanału nadgarstka

Powtarzane zgięcia stawu nadgarstkowo-promieniowego oraz zawodowe przeciążenia nadgarstka predysponują lekarzy stomatologów do pojawienia się objawów chorobowych zespołu kanału nadgarstka. W artykule omówiono główne metody fizjoterapeutyczne, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego prowadzenia terapii. Przedstawiono najczęściej stosowane metody fizykalne, m.in.: elektroterapię, laseroterapię, sonoterapię oraz kinezyterapię ukierunkowaną na poprawę neuromechaniki nerwu pośrodkowego.

SPRZĘT I MATERIAŁY

Klasyczna tomografia wielorzędowa (CT) i tomografia wiązki stożkowej (CBTC) – porównanie i możliwości zastosowania w stomatologii

Celem pracy jest prezentacja wybranych zagadnień dotyczących opracowania i możliwości zastosowania we współczesnej stomatologii systemów tomografii komputerowej.

"OKIEM" SANEPIDU

Aspekty higieniczne w klinikach stomatologicznych

DENTAL BIZNES

Czym są negocjacje i do czego ich potrzebujemy?

PRAWO

Kilka lat po reformie opieki medycznej – nadal aktualne dylematy

Celem pracy było zwrócenie uwagi na aktualność problemów dotyczących funkcjonowania opieki medycznej w Polsce, mimo upływu 14 lat od zapoczątkowanej w 1999 roku reformy systemu opieki medycznej.

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH

Akademia umiejętności językowych

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Kalendarium imprez branżowych

Z wizytą w Dürr Dental

Współczesna stomatologia zintegrowana

Doskonałość w stomatologii

Pasja, wizja, innowacja

Biomateriały i mechanika w stomatologii

Przyszłość ortodoncji – 17. Zjazd PTO

Lunch z Amadarem

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY TPS

Testowy Program Edukacyjny, VI edycja

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij