TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 12/2013
TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 12/2013

Temat wydania: Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej.

Polecamy: diagnostyka wczesnych zmian próchnicowych na powierzchniach stycznych, perforacja powikłaniem w leczeniu endodontycznym, zmiany napięcia wybranych mięśni układu stomatognatycznego w okresie adaptacji do całkowitych uzupełnień protetycznych oraz miniimplanty ortodontyczne w leczeniu interdyscyplinarnym. W sylwetkach stomatologii przedstawiamy prof. dr hab. n. med. Jadwigę Jośko-Ochojską, niekwestionowany autorytet oraz kierownik Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej.

DENTAL NEWS

Dental News

SYLWETKI STOMATOLOGII

Stres, emocje, empatia... druga strona pracy stomatologa

Stres towarzyszy każdemu z nas w różnych sytuacjach. Nie każdy z nas potrafi jednak go rozróżniać, walczyć z nim lub czerpać z niego korzyści. O tym, jak wielki wpływ ma on na nasze życie, na jakich emocjach powinniśmy się skupiać w pracy zawodowej oraz od czego zależy nasza empatia, z niekwestionowanym autorytetem oraz kierownik Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej, prof. dr hab. n. med. Jadwigą Jośko-Ochojską rozmawiała Daria Dirks-Koźlik.

KOMPENDIUM LEKARZA PRAKTYKA

Pracownia rtg. w gabinecie dentystycznym i innych jednostkach ochrony zdrowia. Lista pytań audytowych pracowni rtg.

TEMAT NUMERU

Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej. Opis przypadku

Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej w przypadku opisanej pacjentki ma na celu poprawę estetyki. Zastosowano metodę gingiwoplastyki połączonej z alweoplastyką dla zębów 13, 11, 21 i 23.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Diagnostyka wczesnych zmian próchnicowych na powierzchniach stycznych

W pracy przedstawiono przegląd współczesnych metod diagnozowania próchnicy na powierzchniach stycznych, uwzględniając zarówno te najbardziej znane i powszechnie stosowane w gabinetach dentystycznych, jak i nowoczesne metody diagnostyczne wykorzystujące zaawansowane technologicznie urządzenia.

ENDODONCJA

Perforacja powikłaniem w leczeniu endodontycznym

Celem pracy jest, na podstawie piśmiennictwa, przedstawienie problemu perforacji, które występują w 10% przypadków leczenia endodontycznego i najczęściej dotyczą zębów siecznych bocznych szczęki. Omówiono najczęstsze przyczyny ich powstawania oraz podział oparty na klasyfikacji Tatzt i Stiefel.

PROTETYKA

Tlenek cyrkonu dla brukserów? Przegląd piśmiennictwa

W niniejszej publikacji omówiono możliwość zastosowania stałych uzupełnień protetycznych wykonanych z tlenku cyrkonu w technologii CAD/CAM u pacjentów dotkniętych bruksizmem. Problem został omówiony na podstawie najnowszych źródeł pochodzących z baz danych Elsevier ScienceDirect, Wiley OnlineLibrary oraz Pubmed.

Zmiany napięcia wybranych mięśni układu stomatognatycznego w okresie adaptacji do całkowitych uzupełnień protetycznych

W pracy omówiono czynniki oraz wybrane mechanizmy zachodzące w procesie adaptacji do nowych uzupełnień protetycznych.

Wymiana mostu stalowego licowanego ceramiką na adhezyjny. Metoda łączona. Opis przypadku

Celem pracy jest usunięcie mostu stalowego i zastąpienie go kompozytowym.

Najnowsze rekonstrukcje w cztery godziny. Oparta na implantach rekonstrukcja całkowitego braku uzębienia z wykorzystaniem zębów SR Phonares II i systemu IvoBase. High-tech restorations in four hours. Implant-retain.ed prosthetic restoration of an edentulous jaw with the SR Phonares II and IvoBase system

IMPLANTOLOGIA

Ocena wybranych parametrów chirurgiczno-protetycznych w rehabilitacji implantoprotetycznej z wykorzystaniem krótkich implantów

W pracy przedstawiono dwa ważne czynniki chirurgiczno-protetyczne, takie jak siła retencji i stabilizacja protezy oraz stabilizacja pierwotna implantu. Scharakteryzowano te parametry i porównano wyniki autorów pracy z badaniami w innych ośrodkach w Polsce i za granicą.

Przedimplantacyjna ocena stanu zdrowia pacjenta na podstawie badań laboratoryjnych

Celem pracy była prezentacja podstawowych badań laboratoryjnych, które powinny poprzedzać każdy zabieg chirurgiczny w obrębie jamy ustnej, a w szczególności implantację wszczepów dentystycznych.

ORTODONCJA

Miniimplanty ortodontyczne w leczeniu interdyscyplinarnym – konieczność czy jedna z możliwości?

Celem pracy jest prezentacja przebiegu leczenia ortodontyczno-protetycznego pacjenta, u którego stwierdzono podniebienną pozycję zęba 12, mezjorotację zęba 11 powikłaną urazem korony klinicznej zęba 11.

Zabiegi chirurgiczne wspomagające leczenie ortodontyczne – przegląd piśmiennictwa

W pracy przedstawiono i omówiono poszczególne zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej i periodontologii stosowane w przypadku leczenia ortodontycznego, które mają na celu wspomóc, przyspieszyć, jak i utrwalić efekty leczenia ortodontycznego.

STOMATOLOGIA W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Dziecko z rzadką chorobą genetyczną – zespołem Pradera-Willego

W pracy opisano przypadek rzadko występującego zespołu Pradera-Willego.

Krwawienia z nosa – przegląd kliniczny

Krwawienia z nosa są częstym problemem klinicznym. Dotyczy 60% populacji. Może być przyczyną bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia u pacjentów. Znajomość unaczynienia jam nosa oraz strategii postępowania hemostatycznego odgrywa ważną rolę w codziennej praktyce klinicznej. Autorzy przedstawiają zagadnienia z zakresu anatomii, przyczyn oraz aktualnych metod leczenia w przypadku krwawień z nosa.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci

W pracy opisano zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci.

Mózgowe porażenie dziecięce

W pracy opisano mózgowe porażenie dziecięce.

Implikacje stomatologiczne częstego spożywania oraz testowania wina

Zjawisko erozji zębów jest istotnym problemem w związku ze wzrastającym spożyciem kwaśnych pokarmów i napojów, które są jednym z głównych czynników etiologicznych. Spożywanie wina wiąże się z licznymi korzyściami, zwłaszcza dla układu sercowo-naczyniowego, ale również wykazuje negatywny wpływ na organizm, podobnie jak wszystkie alkohole.

SPRZĘT I MATERIAŁY

Zastosowanie PRF – bogatopłytkowej fibryny – w stomatologii – przegląd piśmiennictwa

Gojenie i regeneracja tkanek to dynamiczny wielopoziomowy proces, na który ma wpływ uwalnianie odpowiednich czynników wzrostu w miejscu defektu. Takim sposobem zastosowania autogennego materiału uwalniającego cytokiny płytkowe jest zastosowanie fibryny bogatopłytkowej należącej do nowej generacji koncentratów płytkowych

Charakterystyka i klasyfikacja urządzeń laserowych stosowanych w medycynie i stomatologii

Celem pracy było omówienie mechanizmów oddziaływania promieniowania laserowego na tkanki wchodzące w skład układu stomatognatycznego i prezentacja typów urządzeń laserowych mogących mieć zastosowanie w nowoczesnej stomatologii.

PRAWO

Prawo pacjenta do prywatności a kształcenie lekarzy

Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, czy decydując się na leczenie w klinice lub szpitalu uniwersyteckim, musimy liczyć się z tym, że podczas udzielania świadczeń zdrowotnych mogą być obecni studenci

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH

Akademia Umiejętności Językowych

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Kalendarium Imprez Branżowych

Stomatologiczny Wrocław – Dentamed 2013

XIX edycja targów Expodent już za nami

VIII Zjazd PTDNŻ

Otwarcie nowego salonu Amadar w Katowicach

Nowoczesna ortodoncja dr. Larrego Browna

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY TPS

Testowy Program Edukacyjny, VII edycja

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij