TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 3/2014
TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 3/2014

Drodzy Czytelnicy!

Marcowe wydanie otwiera rozmowa z prof. Bogną Pogorzelską-Stronczak o niezwykłej historii polskiej stomatologii i początkach Śląskiej Akademii Medycznej.

W numerze: estetyka twarzy w ortodontycznej ocenie klinicznej, znieczulenie TheWand, leczenie zębów przedtrzonowych z trzema kanałami, paradygmat tkanek miękkich oraz zastosowanie lasera biostymulującego w leczeniu chorób błony śluzowej jamy ustnej.

DENTAL NEWS

Dental News

SYLWETKI STOMATOLOGII

Tworząc historię

Niewiele osób może pochwalić się faktem tworzenia historii – nauki, uczelni, stomatologii... Są wśród nas ludzie, którzy pamiętają początki stomatologii na polskich uczelniach, żyli i pracowali w czasach, które były dla dzisiejszych naukowców nie do przyjęcia, czasach, w których o nowoczesnych technologiach nawet się nie śniło. Z szanowaną, niezwykłą i zasłużoną, emerytowana kierownik Katedry Chirurgii Szczękowo-Twarzowej ówczesnej Ślaskiej Akademii Medycznej, Profesor Bogną Pogorzelską-Stronczak rozmawiała Daria Dirks-Koźlik.

KOMPENDIUM LEKARZA PRAKTYKA

Recepty lekarskie - zasady obowiązujące w 2014 roku

TEMAT NUMERU

Estetyka twarzy w ortodontycznej ocenie klinicznej

Twarz ludzka jest tym elementem ciała człowieka, który postrzegany jest jako pierwszy, rzutując często na relacje interpersonalne. Kliniczna ocena ortodontyczna zmierza do tego, aby w planie leczenia dążyć do uzyskania, dzięki zastosowanej terapii, cech pięknej, harmonijnej twarzy.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Znieczulenie The Wand – czy ta magia działa na dzieci?

Celem pracy było porównanie skuteczności działania znieczulenia śródwiezadłowego wykonanego za pomocą The Wand oraz znieczulenia nasiękowego wykonanego karpulą. W opinii autorów wykonanie znieczulenia śródwięzadłowego za pomocą aparatu The Wand stanowi alternatywę dla tradycyjnego sposobu znieczulenia. Jest ono mniej bolesne niż wykonanie znieczulenia nasiękowego za pomocą karpuli.

ENDODONCJA

Leczenie zebów przedtrzonowych z trzema kanałami – opis 3 przypadków

Badania podają wzrost częstotliwości występowania zębów przedtrzonowych z większa liczba kanałów korzeniowych. Obecność dodatkowych, niezlokalizowanych kanałów możne być przyczyna niepowodzenia leczenia. W pracy przedstawiono przypadki kliniczne o nietypowej konfiguracji kanałów korzeniowych zębów przedtrzonowych zlokalizowanych w szczęce oraz żuchwie.

Powikłania w leczeniu endodontycznym

Artykuł przedstawia najczęstsze powikłania w leczeniu kanałowym.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Kostniak zewnątrzkostny zlokalizowany w szczęce u 65-letniej pacjentki

W pracy opisano przypadek kostniaka zewnątrzkostnego zlokalizowanego w szczęce.

Przypadek zęba zlanego u 37-letniej pacjentki

W pracy opisano przypadek rzadko występującego zęba zlanego.

ORTODONCJA

Ocena wpływu metod wspomagania oddechu na rozwój części twarzowej czaszki. Opis przypadku

W pracy omówiono przypadek 7-letniego pacjenta chorującego na rzadkie schorzenie genetyczne, jakim jest zespół wrodzonej ośrodkowej hipowentylacji, tzw. klątwa Ondyny. Pacjent wymaga ciągłego wspomagania oddechu podczas snu za pomocą respiratora z dopasowanymi maskami. Podjęto próbę omówienia wpływu stosowanych u chłopca metod wspomagania oddechu na rozwój części twarzowej czaszki. Wykonano analizę dokumentacji medycznej obejmującą kartę choroby, ze szczególnym uwzględnieniem zebranego wywiadu, dokumentacje fotograficzna, dokumentacje rentgenowska oraz modele diagnostyczne. Na podstawie uzyskanych danych rozważono celowość i zasadność leczenia ortodontycznego.

Paradygmat tkanek miekkich – trend obowiazujący w ortodoncji XXI wieku?

Wprowadzony przez Angle’a paradygmat tkanki kostnej mówiący, że kluczem do sukcesu terapii ortodontycznej jest prawidłowa okluzja, w obecnych czasach ulega zachwianiu. Jednak nie zawsze dobra okluzja gwarantuje najbardziej satysfakcjonujący dla pacjenta wygląd tkanek miękkich jego twarzy i profilu. Coraz częściej mówi się, że to właśnie tkanki miękkie są głównym czynnikiem wpływającym na kompensacje tkanek twardych zębów. Obie teorie przynoszą korzyści funkcjonalne i estetyczne dla pacjenta. W artykule przeanalizowano różnice pomiędzy koncepcją paradygmatu tkanek twardych a ówczesna odmienna teoria paradygmatu tkanek miękkich.

PROFILAKTYKA

Świadomość zdrowotna rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie nawyków higienicznych i żywieniowych

W oparciu o badania ankietowe przeprowadzone podczas badań epidemiologicznych wśród populacji dzieci i rodziców toruńskich przedszkoli na przełomie lat 2010/2011 dokonano analizy poziomu świadomości rodziców dzieci w zakresie nawyków higienicznych i żywieniowych oraz porównano grupy rodziców dzieci z przedszkoli prywatnych i państwowych.

PERIODONTOLOGIA

Zastosowanie lasera biostymulacyjnego w leczeniu chorób błony śluzowej jamy ustnej

Artykuł podejmuje temat biostymulacji laserowej. Tłumaczy zasady działania laserów, ich wpływ na komórki oraz opowiada o zastosowaniu laserów w stomatologii.

Ciążowe zapalenie dziaseł – etiopatogeneza, klasyfikacja

Wszelkie patologie w obrębie jamy ustnej przyszłej matki mogą mieć negatywne konsekwencje dla płodu. Zapalenie dziąseł jest odwracalnym procesem, który nie wpływa na utratę przyczepu łącznotkankowego. W zapaleniu przyzębia zaś dochodzi do nieodwracalnej utraty włókien kolagenowych, tkanek miękkich i kości, co skutkuje zwiększeniem ruchomości zębów, aż w końcu ich utrata. Istnieje wystarczająco dużo dowodów potwierdzających wnikanie tych bakterii do krwiobiegu poprzez mechanizmy angażujące mediatory zapalne, co możne skutkować bezpośrednim wtargnięciem bakterii do płynu owodniowego.

IMPLANTOLOGIA

Przedimplantacyjna diagnostyka laboratoryjna pacjentów z zaburzoną gospodarka węglowodanówa

Celem pracy była prezentacja podstawowych badan laboratoryjnych, które powinny poprzedzać każdy zabieg chirurgiczny w obrębie jamy ustnej, a w szczególności implantacje wszczepów dentystycznych u pacjentów z zaburzeniem gospodarki węglowodanowej.

Współczesne poglądy na możliwosci implantacji stomatologicznej. Aspekt kliniczny

Celem pracy było wielopłaszczyznowe przedstawienie możliwości zastosowania implantów dentystycznych w rożnych dziedzinach współczesnej stomatologii w oparciu o wybrane piśmiennictwo z baz bibliotecznych z ostatnich 10 lat.

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

Proste iniezawodne – odbudowy w głębi jamy ustnej z wykorzystaniem kompozytu Tetric EvoCeram® Bulk Fill. Straightforward and reliable – posterior composite restorations with Tetric EvoCeram® Bulk Fill

SPRZĘT I MATERIAŁY

Nowoczesne urządzenia do polimeryzacji

Artykuł podejmuje temat lamp polimeryzacyjnych używanych obecnie w gabinetach stomatologicznych. Wyjaśnia przewagę lamp diodowych LED oraz przekazuje cenne wskazówki przydatne przy wyborze lampy do własnej praktyki.

PRACA I ZDROWIE

Choroby zawodowe w pracy stomatologa

Artykuł podejmuje temat chorób zawodowych. Opisuje problem narażenia zawodowego, zwraca uwagę na procedurę orzekania o chorobie zawodowej oraz świadczenia, które przysługują z tytułu takiej choroby.

STOMATOLOGIA W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Obiektywna ocena subiektywnego odczucia bólu w medycynie istomatologii – przeglad piśmiennictwa

Ból jest wrażeniem subiektywnym i dlatego trudnym do oceny. Celem pracy było przedstawienie klinicznie stosowanych metod oceny bólu. Do omówienia tematu wybrano 12 doniesień, uwzględniając wybrane piśmiennictwo z ostatnich 10 lat. Najczęściej stosowane do oceny poziomu bólu w badaniach klinicznych są skale: numeryczna NRS (Numerical Rating Scale) i skala wzrokowo-analogowa VAS (Visual Analogue Scale).

Alergie w stomatologii – przegląd piśmiennictwa

W artykule opisano przyczyny i objawy alergii występujących w stomatologii.

NA RATUNEK

Przełom nadciśnieniowy

Artykuł omawia stan zagrożenia życia, jakim są wysokie wartości ciśnienia, które stale rosnąć, doprowadza do przełomu nadciśnieniowego ze wszystkimi jego konsekwencjami. Rozpoznanie problemu, wezwanie ambulansu i rozpoczęcie leczenia hipotensyjnego w przypadku kryzy nadciśnieniowej już na fotelu dentystycznym może uratować życie pacjenta.

OKIEM SANEPIDU

Lekarz stomatolog a problem chorób zakaźnych

PRAWO

Odmowa leczenia i oświadczenia pro futuro

Oświadczenia pro futuro składane są przez pacjenta na wypadek utraty przytomności i określają jego wole dotyczącą postępowania lekarza w stosunku do niego w sytuacjach leczniczych, które mogą wówczas zaistnieć. W niniejszym artykule autorka wyjaśnia charakter praw ny oraz dopuszczalność medyczna takich oświadczeń.

DENTAL BIZNES

Jak bronić sie przed manipulacją, prowadząc gabinet stomatologiczny lub klinikę?

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH

Akademia Umiejętności Językowych

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Kalendarium Imprez Branżowych

Fluoryzacja z uśmiechem

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY TPS

Testowy Program Edukacyjny, VII edycja

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij